Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 812

  • Tổng 3.308.266

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp để thẩm tra các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026

Post date: 10/07/2023

Font size : A- A A+

 

Chiều ngày 05/7/2023, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức cuộc họp để thẩm tra các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 10 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023), HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng chí  Hoàng Xuân Tân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Trưởng ban chuyên trách các Ban của HĐND tỉnh: Ban Pháp chế, Ban Văn hóa - Xã hội; đại diện lãnh đạo: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Sở Tư pháp; Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Chi cục Kiểm lâm tỉnh.

 

 

Đồng chí Hoàng Xuân Tân chủ trì cuộc họp

 

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trình bày Tờ trình và các dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 10 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023), HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, gồm: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết bổ sung, điều chỉnh danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Tờ trình và thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trươgn đầu tư chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

 

Đồng chí  Nguyễn Huệ - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày Tờ trình và dự thảo Nghị quyết

 

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trình bày Tờ trình và dự thảo Nghị quyết, đại biểu tham dự cuộc họp đã tham gia góp ý, thảo luận, phân tích kỹ về nội dung, cơ sở pháp lý xây dựng Nghị quyết.

 

Phát biểu kết thúc tại cuộc họp, đồng chí Hoàng Xuân Tân đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu các ý kiến tham gia, góp ý tại cuộc họp và tiếp tục phối hợp rà soát, hoàn chỉnh để đảm bảo các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được đúng theo quy định của pháp luật./.

 

                                                                                                                            HB
 

More