Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 1282

  • Tổng 861.939

Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Tuyên Hóa sau KH thứ 6 - HĐND tỉnh khóa XVIII  
Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Tuyên Hóa sau kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Xem tiếp
Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Tuyên Hóa sau kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khoá XVIII  
Sau kỳ họp thứ 6- Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, Thường trực HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp tổ chức cho các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại 13 điểm trên địa bàn từ ngày 08/8 - 11/8/2022. Tại các điểm tiếp xúc, cử tri đã kiến nghị, đề xuất nhiều vấn đề thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, … Trên cơ sở báo cáo tổng hợp ý kiến của Tổ đại biểu...
Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện huyện Tuyên Hóa trước KH thứ 6- HĐND tỉnh khóa XVIII  
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện huyện Tuyên Hóa trước kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa XVIII
Xem tiếp