Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 5833

  • Tổng 3.339.432

Danh bạ thư điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh

Post date: 21/08/2018

Font size : A- A A+

 

 

TT

Họ tên

Chức vụ

Địa chỉ thư điện tử

 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

 

1 Nguyễn Thị Thanh Hương Phó Chủ tịch thường trựcHĐND tỉnh huongntt.hdnd@quangbinh.gov.vn
2 Trương An Ninh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ninhta.hdnd@quangbinh.gov.vn
3 Hoàng Xuân Tân Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh tanhx.hdnd@quangbinh.gov.vn

 

Lãnh đạo Ban pháp chế

 

1 Phạm Thái Quý Phó Trưởng Ban pháp chế quypt.hdnd@quangbinh.gov.vn
2 Trương Thị Phương Lan Phó Trưởng Ban pháp chế lanttp.hdnd@quangbinh.gov.vn

 

Lãnh đạo Ban kinh tế - ngân sách

 

1 Mai Xuân Hạp Phó Trưởng Ban KT-NS hapmx.hdnd@quangbinh.gov.vn
2 Dương Văn Hùng Phó Trưởng Ban KT-NS hungdv.hdnd@quangbinh.gov.vn

 

Lãnh đạo Ban văn hoá - xã hội

 

1 Trần Sơn Tùng Phó Trưởng ban văn hóa - xã hội tungts.hdnd@quangbinh.gov.vn
2 Phan Trần Nam Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội nampt.hdnd@quangbinh.gov.vn

 

Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh

 

1 Võ Ngọc Oánh Phó Chánh Văn phòng oanhvn.hdnd@quangbinh.gov.vn
2 Quách Xuân Hưng Phó Chánh Văn phòng hungqx.hdnd@quangbinh.gov.vn

 

Phòng Tổng hợp

 

1 Hoàng Thị Phương Hảo Chuyên viên haohtp.hdnd@quangbinh.gov.vn
2 Nguyễn Công Bình Chuyên viên binhnc.hdnd@quangbinh.gov.vn
3 Võ Văn Duyên Chuyên viên duyenvv.hdnd@quangbinh.gov.vn
4 Phùng Thị Phương Thảo Chuyên viên thaoptp.hdnd@quangbinh.gov.vn
5 Nguyễn Chí Thanh Chuyên viên thanhnc.hdnd@quangbinh.gov.vn
6 Hoàng Tự Quốc Hùng Chuyên viên hunghtq.hdnd@quangbinh.gov.vn
7 Nguyễn Thùy Linh Chuyên viên linhntt.hdnd@quangbinh.gov.vn
8 Trần Thị Thu Chuyên viên thutt.hdnd@quangbinh.gov.vn

 

Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị

 

1

 Hoàng Văn Bi 

Trưởng Phòng bihv.hdnd@quangbinh.gov.vn
2 Trần Thị Sáu Phó Trưởng phòng sautt.hdnd@quangbinh.gov.vn
3 Lê Thị Thu Hà Nhân viên haltt.hdnd@quangbinh.gov.vn
4 Trương Anh Đào Kế toán daota.hdnd@quangbinh.gov.vn
5 Hà Nguyên Minh Nhân viên minhhn.hdnd@quangbinh.gov.vn
6 Nguyễn Thị Thu Dung Nhân viên dungntt.hdnd@quangbinh.gov.vn
7 Đào Thị Hoài Thu Nhân viên thudth.hdnd@quangbinh.gov.vn
8 Nguyễn Thị Thúy Nhân viên thuynt.hdnd@quangbinh.gov.vn
9 Nguyễn Thành Linh Nhân viên linhnt.hdnd@quangbinh.gov.vn
10 Nguyễn Thị Thiên Trang Nhân viên trangntt.hdnd@quangbinh.gov.vn