Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 1259

  • Tổng 2.839.374

Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Tuyên Hóa sau KH thứ 10 - HĐND tỉnh khóa XVIII

Post date: 13/10/2023

Font size : A- A A+

 

Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Tuyên Hóa sau kỳ họp thứ 10 -  HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

1. Đề nghị Tỉnh quan tâm điều chỉnh chế độ phụ cấp đối với các chức danh ở thôn (Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng BCTM, Thôn đội trưởng) vì hiện nay mức phụ cấp còn thấp nhưng không được tăng lương theo mức lương cơ sở nên chưa khuyến khích, động viên được đội ngũ cán bộ ở cơ sở (cử tri xã Sơn Hóa).

 

Trả lời:

 

Chế độ phụ cấp đối với các chức danh ở thôn (Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng BCTM, Thôn đội trưởng) hiện nay đang thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 61/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh, theo đó: Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố (Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng BCTM, Thôn đội trưởng) được hưởng mức phụ cấp hàng tháng, cụ thể:

 

- Đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; thôn thuộc xã trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã biên giới bằng 0,9 mức lương cơ sở.

 

 - Các thôn, tổ dân phố còn lại bằng 0,7 mức lương cơ sở.

 

Thực hiện Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, Sở Nội vụ đang phối hợp sở, ban, ngành, địa phương xây dựng phương án, dự thảo: tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HNĐND tỉnh quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và dự kiến sẽ trình HĐND tỉnh vào kỳ họp thứ 11 khóa XVIII.

 

(Căn cứ Công văn số 1600/SNV-CCVC ngày 25/8/2023 về việc trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII)

 

2. Năm 2020, 20 hộ dân sống ở khu vực Ba Cồn, Thôn 5, Thiết Sơn xã Thạch Hóa bị sạt lở nghiêm trọng và đã được các cấp, các ngành cấp tỉnh, cấp huyện quan tâm đầu tư khu tái định cư mới để chuyển 20 hộ đến sinh sống, nhân dân rất phấn khởi. Tuy nhiên, hiện tại khu tái định cư mới có 05 hộ gia đình có nguy cơ bị sạt lở đất tại mái ta luy dương. Đề nghị Tỉnh quan tâm hỗ trợ kính phí xây dựng mái ta luy ở khu vực tái định cư mới để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão (cử tri xã Thạch Hóa).

 

Trả lời:

 

Dự án Khu tái định cư thôn Đạm Thủy 1 và 2, xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hoá đã được đầu tư xây dựng để đáp ứng nơi ở cho các hộ di dân trong trong vùng sạt lở do trận bão, lũ năm 2020. Công trình được thực hiện theo lệnh khẩn cấp, đã hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 20/8/2021. Người dân xây dựng cơ bản hoàn thành nhà ở, dần ổn định cuộc sống và sinh hoạt lâu dài tránh được nguy cơ thiệt hại về người và tài sản. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai mặt bằng xây dựng, do yếu tố địa hình đồi núi phức tạp dự án còn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở mái ta luy khi mùa mưa lũ đến, cụ thể:

 

Theo hiện trạng thực tế tại hiện trường và hồ sơ thiết kế đã được duyệt phần mái taluy đào hạ nền mặt bằng có chiều cao 14m, hệ số mái dốc 1:1 chia ra 02 phần mái trên cơ cao 6m; mái dưới cơ cao 8m, với độ cao mái đào dốc và lớn dễ gây xói lở mái khi mưa to, không đảm bảo àn toàn cho khu dân cư. Để khắc phục được tình trạng trên, cần phải giảm độ dốc mái bằng cách đào bạt mái ta luy dương thêm 20m kể từ đỉnh mái hiện tại, chia thành 04 cơ và gia cố rãnh thoát nước đỉnh mái và tại các chân cơ giảm thiểu lượng nước tập trung gây xói lở.

 

  Việc khắc phục tình trạng nêu trên là rất cần thiết, tuy nhiên do ngân sách huyện còn khó khăn không thể cân đối để thực hiện được. Vì vậy, UBND huyện Tuyên Hoá đã có Tờ trình số 1147/TTr-UBND ngày 12/8/2021 đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính bố trí nguồn vốn để giải phóng mặt bằng và đào hạ mái taluy với kinh phí dự kiến khoảng: 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng). Đã được UBND tỉnh Quảng Bình gửi Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 541/UBND-TH ngày 07/4/2022, Phụ lục số 03 mục 24: tên công trình Chống sạt lở mái taluy khu tái định cư thôn Đạm Thủy 1 và 2, xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa số tiền đề nghị hỗ trợ là 2 tỷ đồng, nhưng đến nay vẫn chưa được bố trí.

 

(Căn cứ Công văn số 1337/UBND ngày 06/10/2023 của UBND huyện Tuyên Hoá về việc trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khoá XVIII)

More