Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 4253

  • Tổng 3.311.708

Tài liệu tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII

Post date: 03/08/2022

Font size : A- A A+

 

Tài liệu tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII

 

 

1. Kế hoạch

 

2. Báo cáo

 

3. Văn bản giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của các sở, ngành, đơn vị liên quan tại đợt tiếp xúc của các đại biểu trước kỳ họp thứ 6  (Tệp 1 Tệp 2) 

More