Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 9

  • Hôm nay 1345

  • Tổng 2.839.460

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri thị xã Ba Đồn trước kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khoá XVIII

Post date: 01/12/2022

Font size : A- A A+

 

 

Trước kỳ họp thứ  8- Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, Thường trực HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp tổ chức cho các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại 13 điểm trên địa bàn từ ngày 15/11-17/11/2022. Tại các điểm tiếp xúc, cử tri đã kiến nghị, đề xuất nhiều vấn đề thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, …

 

Trên cơ sở báo cáo tổng hợp ý kiến của Tổ đại biểu và Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Ba Đồn; Thường trực HĐND tỉnh đã rà soát, tổng hợp, thống nhất nội dung và đề nghị UBND tỉnh phân công, chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan giải quyết, trả lời (tại Công văn số 192/TTHĐND-VP ngày 24/11/2022 của Thường trực HĐND tỉnh), cụ thể ý kiến, kiến nghị như sau: 

 

1. Công tác giải quyết chính sách cho người có công theo Nghị định số 75/2021/NĐ-CP đến nay vẫn chưa được thực hiện, đề nghị Tỉnh xem xét giải quyết (cử tri Nguyễn Đức Luyên, phường Quảng Thọ).

 

2. Đề nghị Tỉnh quan tâm hơn đến công tác đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ xây dựng mộ cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và tôn tạo lăng mộ liệt sỹ cho những gia đình không đủ kinh phí để tiến hành xây dựng (cử tri Nguyễn Đức Luyên, phường Quảng Thọ và cử tri Trần Thị Thịnh, TDP 1 Phú Vinh, phường Bắc Nghĩa).

 

 3. 06 hộ gia đình nằm giữa khu vực sông Hói Trường và dự án đường cao tốc Bắc-Nam có nguy cơ sạt lở, ngập lụt khi mùa mưa bão đến; đề nghị Tỉnh xem xét chỉ đạo có giải pháp tái định cư cho 6 hộ gia đình nói trên (cử tri Trần Thế Sơn, Trần Thị Sinh, xã Quảng Lộc).

 

4. Đề nghị Tỉnh quan tâm xây dựng thêm kè chống sạt lở khu vực 4, thôn vùng cồn bãi xã Quảng Minh (cử tri Hoàng Công Sự, xã Quảng Minh).

 

5. Việc thực hiện tiến độ xây dựng cầu qua Cồn Nâm quá chậm, đề nghị Tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng giải quyết để ổn định cuộc sống cho Nhân dân (cử tri Hoàng Công Sự, xã Quảng Minh).

 

6. Hiện nay xã Quảng Sơn không thuộc diện xã miền núi nhưng trong công tác đền bù GPMB dự án đường cao tốc Bắc Nam thấp hơn so với các xã khác. Đề nghị Tỉnh chỉ đạo xem xét (cử tri Trần Trọng Anh, xã Quảng Sơn).

 

More