Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 9

  • Hôm nay 9485

  • Tổng 3.361.047

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Minh Hóa trước kỳ họp thứ 10- HĐND tỉnh khoá XVIII

Post date: 05/07/2023

Font size : A- A A+

 

Trước kỳ họp thứ  8- Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, Thường trực HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp tổ chức cho các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại 13 điểm trên địa bàn từ ngày 12-16/6/2023. Tại các điểm tiếp xúc, cử tri đã kiến nghị, đề xuất nhiều vấn đề thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, …

 

Trên cơ sở báo cáo tổng hợp ý kiến của Tổ đại biểu và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Minh Hóa; Thường trực HĐND tỉnh đã rà soát, tổng hợp, thống nhất nội dung và đề nghị UBND tỉnh phân công, chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan giải quyết, trả lời cụ thể ý kiến, kiến nghị như sau: 

 

1. Hiện nay đường liên xã Xuân Hóa đã xuống cấp trầm trọng, bà con đi lại khó khăn, vấn đề này cử tri đề xuất rất nhiều lần trong các hội nghị TXCT, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện, đề nghị Tỉnh quan tâm cấp kinh phí để tu sửa, nâng cấp. (cử tri thôn Minh Xuân, xã Xuân Hóa).

More