Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 12

  • Hôm nay 12467

  • Tổng 3.364.034

Ban Văn hóa - Xã hội thẩm tra các dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 9

Post date: 28/03/2023

Font size : A- A A+

Phiên họp buổi sáng ngày 24/3/2023, kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp

 

 

 

Toàn cảnh kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII

 

Tại phiên họp, đồng chí Trần Sơn Tùng, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đại diện Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa XVIII. Theo đó, tại kỳ họp này Ban Văn hóa - Xã hội đã thẩm tra 04 dự thảo nghị quyết, gồm: Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình quy định về mức thu học phí; dự thảo Nghị quyết Quy định về hỗ trợ tiền ăn cho học sinh học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú và hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho sinh viên là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; dự thảo Nghị quyết phân bổ chi tiết nguồn vốn sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; kéo dài nguồn vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia năm 2022 sang năm 2023; điều chỉnh nhiệm vụ chi đã phân bổ năm 2022 tại Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 09/9/2022 của HĐND tỉnh Quảng Bình; dự thảo Nghị quyết về bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (thẩm tra Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi).

 

 

 

 

Đồng chí Trần Sơn Tùng, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo tại kỳ họp thứ 9

 

Qua thẩm tra các dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp này, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thống đề nghị HĐND tỉnh xem xét thông qua các dự thảo Nghị quyết như tờ trình đề nghị của UBND tỉnh. Đồng thời, có một số ý kiến đề nghị đối với từng dự thảo nghị quyết như: (1) Đối với dự thảo Nghị quyết bãi bỏ một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình quy định về mức thu học phí, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan định kỳ rà soát, tổng hợp các nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh đã hoặc sắp hết thời hạn hoặc giai đoạn thực hiện nhưng nội dung nghị quyết không quy định về thời điểm hết hiệu lực để trình HĐND tỉnh xem xét, bãi bỏ, không trình HĐND tỉnh xem xét, bãi bỏ những nghị quyết đơn lẻ. Trong quá trình xây dựng, ban hành nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh, cần xác định thời điểm hết hiệu lực ngay trong nghị quyết nếu phù hợp, để tránh việc đề xuất bãi bỏ nghị quyết của HĐND tỉnh, phát sinh thêm thủ tục hành chính; (2) Đối với dự thảo Nghị quyết phân bổ chi tiết nguồn vốn sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; kéo dài nguồn vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia năm 2022 sang năm 2023; điều chỉnh nhiệm vụ chi đã phân bổ năm 2022 tại Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 09/9/2022 của HĐND tỉnh Quảng Bình, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong năm 2023 để tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

HB

More