Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 197

  • Tổng 2.829.702

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Quảng Trạch trước kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khoá XVIII

Post date: 01/12/2022

Font size : A- A A+

 

Trước kỳ họp thứ  8- Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, Thường trực HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp tổ chức cho các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại 13 điểm trên địa bàn từ ngày 15/11-17/11/2022. Tại các điểm tiếp xúc, cử tri đã kiến nghị, đề xuất nhiều vấn đề thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, …

 

Trên cơ sở báo cáo tổng hợp ý kiến của Tổ đại biểu và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quảng Trạch; Thường trực HĐND tỉnh đã rà soát, tổng hợp, thống nhất nội dung và đề nghị UBND tỉnh phân công, chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan giải quyết, trả lời (tại Công văn số 192/TTHĐND-VP ngày 24/11/2022 của Thường trực HĐND tỉnh), cụ thể ý kiến, kiến nghị như sau: 

 

1. Thôn Trung Minh là một thôn nông nghiệp, từ năm 1999 xây dựng tuyến kênh mương N1 về thôn để phục vụ cho việc sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay đã xuống cấp trầm trọng không thể phục vụ cho bà con nông dân. Đề nghị Tỉnh chỉ đạo cơ quan liên kiểm tra, khắc phục kênh mương để cho bà con nông dân sản xuất (cử tri Đặng Xuân Thuyết, thôn Trung Minh, xã Quảng Châu).

 

2. Đất của Công ty TNHH Lâm nghiệp Bắc Quảng Bình, Đội sản xuất Quảng Trạch nằm trên địa bàn xã Quảng Thạch có diện tích 9.62 ha đất sản xuất trồng thông nhựa năm 1985 nhưng từ năm 2007 đến nay do ảnh hưởng của bão nên thông đã gãy, cây cối trên đất đã xoá sạch và đất bị người dân lấn chiếm để trồng cây keo tràm. Đề nghị Tỉnh thu hồi đất và giao lại cho UBND xã Quảng Thạch quản lý (cử tri Nguyễn Văn Hải, xã Quảng Thạch).

 

3. Năm 2021, UBND tỉnh đã quan tâm cắt 9,3 ha đất rừng phòng hộ để chuyển sang đất nghĩa địa cho thôn 2, xã Quảng Thạch. Nhưng trong quá trình san lấp mặt bằng lại gặp khó khăn vì Kiểm Lâm huyện không cho thôn làm mặt bằng, đường đi vì đất chưa chuyển đổi mục đích sử dụng và chưa có quy hoạch. Đề nghị Tỉnh tạo điều kiện để hoàn thành các thủ tục liên quan khi cấp đất cho thôn 2 làm nghĩa địa (cử tri Nguyễn Văn Hải, xã Quảng Thạch).

 

More