Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 2269

  • Tổng 2.837.757

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của tri của tỉnh Quảng Bình trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV

Post date: 14/10/2021

Font size : A- A A+

 

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của tri của tỉnh Quảng Bình trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV