Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 4233

  • Tổng 3.321.781

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh họp thông qua Báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp thứ 10

Post date: 11/07/2023

Font size : A- A A+

 

Chiều ngày 06/7/2023, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức cuộc họp để thông qua dự thảo Báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng chí Phạm Thái Quý - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo và Ủy viên Ban Pháp chế; đại diện lãnh đạo: Ban Văn hóa - Xã hội, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp.      

 

 

Đồng chí Phạm Thái Quý - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì

 

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII, Ban Pháp chế HĐND tỉnh được Thường trực HĐND tỉnh phân công thẩm tra 07 báo cáo (về: tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Các báo cáo của: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023) và thẩm tra 04 dự thảo Nghị quyết (về: tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2024; sáp nhập, hợp nhất và đổi tên thôn, tiểu khu tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bố Trạch; bãi bỏ toàn bộ một số Nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh).

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế HDND tỉnh trình bày các dự thảo Báo cáo thẩm tra, các đại biểu tham dự đã tham gia phát biểu, thảo luận một số nội dung, về: chỉnh sửa một số đánh giá nhận định về kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế của một số lĩnh vực liên quan; chỉnh sửa một số nội dung tại Tờ trình và dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp,….

 

 

Đồng chí Nguyễn Quang Ngọc - Phó Chánh Văn UBND tỉnh tham gia ý kiến

 

 

Đồng chí Trần Quang Hiếu - Đại tá, Phó Giám đốc  Công an tỉnh tham gia ý kiến

 

Tiếp đó, đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế, đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan đã giải trình, làm rõ thêm các vấn đề được thảo luận và tiếp thu các ý kiến phát biểu đối với những nội dung liên quan. 

 

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Thái Quý đề nghị bộ phận tham mưu soạn thảo của Ban Pháp chế và các sở tiếp thu ý kiến thảo luận của các đại biểu để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Báo cáo thẩm tra và tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp đảm bảo chất lượng và đúng theo quy định của pháp luật./.

Văn Duyên

More