Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 26

  • Tổng 3.298.069

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tại Sở Y tế và Sở Nội vụ

Post date: 13/05/2024

Font size : A- A A+

 

Thực hiện kế hoạch giám sát, trong 02 ngày 08/5 và 09/5/2024, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Lương Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng Đoàn đã tổ chức làm việc với các sở: Y tế, Nội vụ để giám sát chuyên đề về  “Tình hình thực hiện quy định pháp luật về sắp xếp bộ máy, biên chế; quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh”. Cùng tham gia có các đồng chí thành viên Đoàn giám sát; đại diện lãnh đạo và một số phòng chuyên môn, đơn vị thuộc các Sở.

 

 

 Toàn cảnh buổi làm việc tại Sở Y tế

 

Sáng ngày 08/5/2024, Đoàn giám sát đã làm việc với Sở Y tế. Theo báo cáo của Sở, tại thời điểm giám sát, bộ máy thuộc Sở có 05 phòng chuyên môn và 02 đơn vị sự nghiệp công lập; có 20 đơn vị trực thuộc (tuyến tỉnh có 6 đơn vị và 14 đơn vị tuyến huyện); Tổng số biên chế có mặt đến ngày 31/12/2023 là 3.392 người, bao gồm: 53 công chức và 3.339 viên chức. So với năm 2021, đến cuối năm 2023, Sở đã giảm 01 phòng và giảm 12 biên chế. Tại buổi làm việc, sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở báo cáo kết quả thực hiện sắp xếp bộ máy, biên chế và quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trong giai đoạn 2021-2023; giải trình, trả lời những nội dung, các câu hỏi, các vấn đề cần làm rõ thêm do Đoàn giám sát gửi trước cho Sở; các thành viên Đoàn giám sát đã trao đổi, thảo luận thêm một số vấn đề về: việc lựa chọn mô hình quản lý đối với Trung tâm y tế huyện và Trạm Y tế xã; dự kiến công tác sắp xếp bộ máy, bố trí biên chế để chuẩn bị cho kế hoạch thành lập thêm một số bệnh viện (Bệnh viện đa khoa thuộc Trung tâm Y tế Quảng Trạch, Bệnh viện Mắt tách từ Trung tâm Mắt- Nội tiết, Bệnh viện Lao thuộc CDC,…); giải pháp sắp xếp các Trạm Y tế tại các đơn vị cấp xã thuộc diện sáp nhập đơn vị hành chính,...

 

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Lương Bình ghi nhận những cố gắng của Sở trong việc sắp xếp bộ máy, biên chế; quản lý, sử dụng đội ngũ công chức, viên chức để đóng góp vào sự phát triển của lĩnh vực y tế tỉnh nhà trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị Sở tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức ngày càng đạt chất lượng cao, không ngừng quan tâm chiến lược đào tạo nhân lực cho ngành, vận hành bộ máy có hiệu quả, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của ngành y tế tỉnh nhà trong thời gian tới.

 

 

Toàn cảnh buổi làm việc tại Sở Nội vụ

 

Tiếp tục chương trình, sáng ngày 09/5/2024, Đoàn giám sát làm việc với Sở Nội vụ. Qua nghe báo cáo của Sở về công tác tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện quy định của pháp luật về sắp xếp bộ máy, biên chế; quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; giải trình, trả lời những nội dung, các câu hỏi, các vấn đề cần làm rõ thêm do Đoàn giám sát gửi trước cho Sở, các bên đã trao đổi, thảo luận thêm về: việc giao biên chế theo lộ trình tự chủ của một số đơn vị sự nghiệp công; việc xếp hạng viên chức sau tuyển dụng tại một số địa phương; việc bố trí bổ sung biên chế cho các phòng thuộc cấp sở, cấp huyện hiện chưa đảm bảo số tối thiểu theo quy định; phương án xử lý cấp phó dôi dư; việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của pháp luật; việc thực hiện chỉ tiêu tinh giản biên chế,…

 

 

Đồng chí Nguyễn Lương Bình kết luận tại buổi làm việc với Sở Nội vụ

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Lương Bình ghi nhận công tác chuẩn bị nghiêm túc các báo cáo, các nội dung giải trình được gửi trước. Đồng chí đánh giá chất lượng tham mưu cho UBND tỉnh trong thời gian qua đã có nhiều tiến bộ; hiệu quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh đối với việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế; quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức ngày càng nâng cao. Đồng thời, đề nghị Sở Nội vụ tiếp tục cập nhật các văn bản của Trung ương; rà soát, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của các phòng, ban và tổ chức bên trong các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, đúng theo quy định; đảm bảo việc sắp xếp bộ máy, bố trí biên chế phải có tầm nhìn; các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp phải hoạt động ổn định, lâu dài, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; gắn với thực hiện kế hoạch tinh giảm biên chế, góp phần đảm bảo đến năm 2026 tỉnh thực hiện đạt chỉ tiêu giảm 05% biên chế công chức và 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021 theo quy định; tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra việc sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã để có giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện./.

 

Văn Duyên

More