Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 717

  • Tổng 3.302.836

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH KHOÁ XVIII

Post date: 19/03/2024

Font size : A- A A+

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XVIII
NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Chủ tịch HĐND tỉnh
Trần Hải Châu

   

 

 Phó Chủ tịch Thường trực

Nguyễn Công Huấn

Phó Chủ tịch 
Lê Vĩnh Thế 

   

 

Ủy viên - Trưởng Ban
Pháp chế

Nguyễn Lương Bình
        Ủy viên - Trưởng Ban        Văn hóa - Xã hội
Lê Văn Bảo