Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 11

  • Hôm nay 4544

  • Tổng 3.322.092

Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tình hình giải quyết, xét xử đối với các vụ án dân sự, hành chính liên quan đến đất đai

Post date: 16/05/2022

Font size : A- A A+

 

Thực hiện Quyết định số 48/QĐ-BPC ngày 29/3/2022 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề: “Tình hình giải quyết, xét xử và thi hành án đối với các vụ án dân sự, hành chính liên quan đến đất đai”, trong các ngày 05-06 và 10-11 tháng 5, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã làm việc trực tiếp với TAND và VKSND các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn.

 

 

Đoàn giám sát làm việc tại TAND huyện Minh Hóa

 

Mục đích của cuộc giám sát nhằm nắm tình hình giải quyết, xét xử và thi hành án đối với các vụ án dân sự, hành chính liên quan đến đất đai, qua đó đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, thuận lợi, khó khăn, xác định nguyên nhân và kiến nghị những giải pháp nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại, hạn chế để nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử và thi hành án các vụ án dân sự, hành chính liên quan đến đất đai trên địa bàn tỉnh.

 

 

Đoàn giám sát làm việc tại VKSND huyện Tuyên Hóa

 

Tại buổi làm việc, đại diện các cơ quan được giám sát đã báo cáo với Đoàn giám sát về tình hình hoạt động, kết quả giải quyết, xét xử các vụ án dân sự, hành chính liên quan đến đất đai giai đoạn 2017 – 2021. Theo đó, đối với địa bàn các huyện Minh Hóa và Tuyên Hóa tranh chấp chủ yếu liên quan đến đất rừng, phát sinh trong quá trình quản lý, sử dụng đất; với địa bàn huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn các tranh chấp chủ yếu phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng, giao dịch dân sự, kinh tế. Nhìn chung, các tranh chấp về đất đai có số lượng vụ việc lớn trong tổng số vụ việc dân sự, hành chính; trong quá trình giải quyết các cơ quan TAND và VKSND gặp nhiều khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ. 

 

Tại các cuộc giám sát, các thành viên Đoàn giám sát đã trao đổi, yêu cầu các cơ quan được giám sát làm rõ những vấn đề liên quan chuyên đề giám sát. Đoàn giám sát đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trên các mặt công tác, đồng thời kiến nghị những giải pháp mà các cơ quan được giám sát cần thực hiện nhằm nâng cao chất lượng công tác trong thời gian tiếp theo.

 

Một số hình ảnh của cuộc giám sát:

 

 

Đoàn giám sát làm việc tại VKSND huyện Quảng Trạch

 

 

 

Đoàn giám sát làm việc tại TAND thị xã Ba Đồn

 

Phòng Công tác HĐND

More