Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 14

  • Hôm nay 15727

  • Tổng 3.380.494

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Quảng Trạch sau kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khoá XVIII

Post date: 23/03/2023

Font size : A- A A+

 

Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Quảng Trạch sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

1. Đề nghị tỉnh quan tâm hạ tầng cơ sở, kênh mương bê tông, đường giao thông thôn xóm trên địa bàn xã Quảng Lưu, vì hiện nay, một số tuyến đường giao thông đã xuống cấp nghiêm trọng. (cử tri Phan Văn Minh, thôn Vân Tiền, xã Quảng Lưu).

 

Trả lời:

 

Các tuyến đường giao thông ngõ, xóm xã Quảng Lưu là các tuyến đường hiện hữu được hình thành từ rất lâu, đây là các tuyến đường do UBND xã Quảng Lưu quản lý theo phân cấp, có nền đường rộng từ 3,5 - 4,0m; mặt đường rộng từ 2,5 - 3,0m; một số tuyến đã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, số tuyến còn lại đã được cứng hóa bằng cấp phối có lu lèn bằng đá dăm, đá thải gạch vỡ, đảm bảo sạch đi lại thuận tiện quanh năm.

 

Tuy nhiên, qua thời gian khai thác sử dụng một số tuyến đường có quy mô, kết cấu bằng cấp phối đá dăm, đá thải gạch vỡ đã xuống cấp, hư hỏng, gây khó khăn cho việc đi lại của bà con nhân dân, đặc biệt vào mùa mưa, bão.Vấn đề này không chỉ riêng cử tri xã Quảng Lưu phản ánh, mà nhiều cử tri trên địa bàn huyện nhiều lần kiến nghị tại các kỳ họp HĐND các cấp về tình trạng xuống cấp, hư hỏng của hệ thống đường giao thông ngõ, xóm tại địa phương.

 

Để khắc phục tình trạng trên, cũng như xử lý các bất cấp về hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn toàn huyện, trong những năm qua UBND huyện đề xuất từ các chương trình, dự án, tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ từ cấp trên để ưu tiên đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông trên địa bàn toàn huyện, trong đó có hệ thống đường ngõ, xóm tại xã Quảng Lưu.

 

Theo Báo cáo số 203/BC-UBND ngày 16/11/2022 của UBND xã Quảng Lưu tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM trên địa bàn xã Quảng Lưu năm 2022: Tiêu chí 02: Giao thông -Đường ngõ, xóm100% chiều dài đường ngõ, xóm sạch và đảm bảo đi lại thuận tiện quanh năm (trong đó đã cứng hóa được hơn 85%≥70% cứng hóa đạt chuẩn)

 

về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư 05 dự án trong lĩnh vực giao thông để ưu tiên đầu tư nâng cấp cứng hóa bằng bê tông đối với các tuyến đường bị xuống cấp, hư hỏng trên địa bàn xã Quảng Lưu(2); UBND tỉnh đã phê duyệt danh mục đầu tư công dự án: Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) tỉnh Quảng Bình, đầu tư 01 dự án về lĩnh vực giao thông trên địa bàn xã Quảng Lưu (3). Hiện tại các dự án đã được các cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt, Chủ đầu tư đã tổ chức lựa chọn xong nhà thầu thi công, các công trình, dự án đã được triển khai xây dựng, có những công trình đã thi công xong mặt đường bê tông, đảm bảo được tiến độ của dự án. Thời gian tới, UBND huyện chỉ đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện, kịp thời xử lý các bất cập về hệ thống hạ tầng giao thông, nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người dân và các phương tiện khi tham gia trên hệ thống đường giao thông theo phân cấp.

 

Ủy ban nhân huyện chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hạtầng giao thông nông thôn do địa phương quản lý; khơi thông cống rãnh, phát quang cây cối, cắm bổ sung hệ thống biển báo hiệu ATGT; hàng năm kiểm tra, rà soát, đánh giá hạ tầng giao thông theo phân cấp, có kế hoạch, lộ trình sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để đầu tư nâng cấp các tuyến đường bị xuống cấp, hư hỏng từ nguồn vốn ngân sách xã quản lý. Huy động nhân dân cùng các đoàn thể chính trị, xã hội chung tay cùng chính quyền địa phương duy tu, bảo dưỡng hệ thống đường địa phương theo phân cấp, nhằm đảm bảo an toàn cho việc đi lại, sinh hoạt của bà con nhân dân

 

(Báo báo số 40/BC-UBND ngày 27/02/2023 của UBND huyện Quảng Trạch  về việc giải quyết, trả lời của cử tri sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII)

 

2. Khu di tích lịch sử chiến khu Trung Thuần ra đời từ rất lâu, nhưng hiện nay chưa được tu sửa. Đề nghị Tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí khôi phục Đình Làng Trung Thuần tại xã Quảng Lưu (cử tri Phan Văn Thuận, thôn Vân Tiền, xã Quảng Lưu).

 

Trả lời:

 

Di tích lịch sử Chiến khu Trung Thuần được công nhận năm 1995 tại Quyết định số 2233-QĐ/BT ngày 26 tháng 6 năm 1995 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin thuộc hai xã Quảng lưu và Quảng Thạch. Theo biên bản quy định khu vực bảo vệ di tích ngày 15 tháng 02 năm 1995 của Sở Văn hóa và Thông tin tỉnh Quảng Bình thì khu vực bảo vệ di tích Chiến khu Trung Thuần bao gồm: 

 

1. Khu vực khe Giang (1 khu vực bảo vệ).

 

2. Khuôn viên đình Trung Thuần (1 khu vực bảo vệ).

 

3. Cổng lớn của trung chính đình – cũng là cổng vào căn cứ địa Cần vương của lãnh bình lê Trực, vừa là cổng vào Chiến khu Trung Thuần trong kháng chiến chống Pháp (1 khu vực bảo vệ).

 

4. Khuôn viên đình Phù Lưu (xã Quảng Lưu).

 

5. Khu vực Xóm 1 xã Quảng Thạch.

 

6. Khu vực xung quanh núi Chóp Chài.

 

7. Khuôn viên lăng mộ của danh nhân văn hóa – nhà thơ Nguyễn Hàm Ninh thuộc núi Nhân Sơn (1 khu vực bảo vệ)

 

Theo đó, ý kiến kiến nghị của cử tri Phan Văn Thuận, thôn Vân Tiền, xã Quảng Lưu về Đình Làng Trung Thuần tại xã Quảng Lưu là không có trong danh mục khu vực bảo vệ di tích của huyện nên không có cơ sở để xem xét bố trí nguồn vốn tu sữa.

 

(Báo báo số 40/BC-UBND ngày 27/02/2023 của UBND huyện Quảng Trạch  về việc giải quyết, trả lời của cử tri sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII)

More