Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 11

  • Hôm nay 8980

  • Tổng 3.360.541

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Quảng Trạch sau kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khoá XVIII

Post date: 21/03/2023

Font size : A- A A+

 

Sau kỳ họp thứ  8- Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, Thường trực HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp tổ chức cho các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại 13 điểm trên địa bàn từ ngày 27/12 đến 30/12/2022. Tại các điểm tiếp xúc, cử tri đã kiến nghị, đề xuất nhiều vấn đề thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, …

 

Trên cơ sở báo cáo tổng hợp ý kiến của Tổ đại biểu và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quảng Trạch; Thường trực HĐND tỉnh đã rà soát, tổng hợp, thống nhất nội dung và đề nghị UBND tỉnh phân công, chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan giải quyết, trả lời (tại Công văn số 03/TTHĐND-VP ngày 10/2/2023 của Thường trực HĐND tỉnh), cụ thể ý kiến, kiến nghị như sau: 

 

1. Đề nghị tỉnh quan tâm hạ tầng cơ sở, kênh mương bê tông, đường giao thông thôn xóm trên địa bàn xã Quảng Lưu, vì hiện nay, một số tuyến đường giao thông đã xuống cấp nghiêm trọng. (cử tri Phan Văn Minh, thôn Vân Tiền, xã Quảng Lưu).

 

2. Khu di tích lịch sử chiến khu Trung Thuần ra đời từ rất lâu, nhưng hiện nay chưa được tu sửa. Đề nghị Tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí khôi phục Đình Làng Trung Thuần tại xã Quảng Lưu (cử tri Phan Văn Thuận, thôn Vân Tiền, xã Quảng Lưu).

More