Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 86/NQ-HĐND
Ngày ký 09/09/2022
Người ký Trần Hải Châu
Trích yếu nội dung Nghị quyết phân bổ chi tiết vốn Sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Lĩnh vực Khác
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Phân loại Nghị quyết
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Nghị quyết

Phụ lục