Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 85/NQ-HĐND
Ngày ký 09/09/2022
Người ký Trần Hải Châu
Trích yếu nội dung Nghị quyết về phân bổ chi tiết vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Bình.
Lĩnh vực Khác
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Phân loại Nghị quyết
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 

Nghị quyết

Phụ lục