Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 81/NQ-HĐND
Ngày ký 09/09/2022
Người ký Trần Hải Châu
Trích yếu nội dung Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (nguồn ngân sách tỉnh quản lý)
Lĩnh vực Khác
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Phân loại Nghị quyết
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:
Tệp đính kèm 1