Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 9

  • Hôm nay 15633

  • Tổng 3.380.400

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Quảng Trạch trước kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khoá XVIII

Post date: 15/12/2022

Font size : A- A A+

 

Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Quảng Trạch trước kỳ họp thứ 8 -  HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

1. Cử tri Đặng Xuân Thuyết, thôn Trung Minh, xã Quảng Châu, có ý kiến: Thôn Trung Minh là một thôn nông nghiệp, từ năm 1999 xây dựng tuyến kênh N1 về thôn để phục vụ cho việc sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay đã xuống cấp trầm trọng không thể phục vụ cho bà con nông dân. Đề nghị tỉnh chỉ đạo cơ quan liên quan kiểm tra, khắc phục kênh mương để cho bà con nông dân sản xuất.

 

Trả lời:

 

 

 Theo kiến nghị của cử tri là tuyến kênh N1 nhưng qua kiểm tra thực tế là tuyến kênh N3 của hệ thống kênh nam Vực Tròn có chiều dài khoảng 2,5km thuộc địa bàn thôn Trung Minh xã Quảng Châu. Tuyến kênh này đã được đầu tư xây dựng từ năm 1999-2000 và do địa phương quản lý, kết cấu bằng bê tông và có nhiệm vụ tưới cho 85ha diện tích lúa của thôn Trung Minh và thôn Tiền Tiến xã Quảng Châu. Qua thời gian dài khai thác và ảnh hưởng của nhiều đợt thiên tai, hiện trạng tuyến kênh này đã xuống cấp nghiêm trọng, không đáp ứng nhu cầu dẫn nước để phục vụ tưới cho số diện tích đất sản xuất nông nghiệp nói trên. Ý kiến của cử tri là đúng, do đó để sớm đầu tư nâng cấp tuyến kênh đảm bảo tưới cho sản xuất, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ phối hợp với địa phương và các ban ngành liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh bố trí nguồn vốn để đầu tư nâng cấp.

 

(Căn cứ Công văn số 3285/SNN-KHTC ngày 02/12/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh về giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri trước  kỳ họp 8, HĐND tỉnh khóa XVIII)

 

2. Đất của Công ty TNHH Lâm nghiệp Bắc Quảng Bình, Đội sản xuất Quảng Trạch nằm trên địa bàn xã Quảng Thạch có diện tích 9.62 ha đất sản xuất trồng thông nhựa năm 1985 nhưng từ năm 2007 đến nay do ảnh hưởng của bão nên thông đã gãy, cây cối trên đất đã xoá sạch và đất bị người dân lấn chiếm để trồng cây keo tràm. Đề nghị Tỉnh thu hồi đất và giao lại cho UBND xã Quảng Thạch quản lý (cử tri Nguyễn Văn Hải, xã Quảng Thạch.

 

Trả lời

 

Về vấn đề này, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến trả lời như sau:

 

Thực hiện Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quản hoạt động của Công ty nông, lâm nghiệp, phương án sử dụng đất của Công ty TNHH một thành viên Lâm Công nghiệp Bắc Quảng Bình đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1689/QĐ-UBND 06/6/2016. Trong đó, phần diện tích đất rừng sản xuất trên địa bàn xã Quảng Thạch được Công ty giữ lại tiếp tục sử dụng và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Công ty đã ký hợp đồng thuê đất với nhà nước theo đúng quy định.

 

Theo quy định của Luật Đất đai, Công ty TNHH một thành viên Lâm Công nghiệp Bắc Quảng Bình đã được cấp Giấy chứng nhận và đã ký hợp đồng thuê đất với nhà nước thì Công ty chỉ bị thu hồi đất khi Công ty tự nguyện trả lại đất cho nhà nước hoặc Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng hoặc quá trình sử dụng đất Công ty đã vi phạm pháp luật về đất đai đến mức phải bị thu hồi.

 

Vừa qua, Công ty TNHH một thành viên Lâm Công nghiệp Bắc Quảng Bình tiếp tục rà soát lại đất đai để trình UBND tỉnh điều chỉnh Phương án sử dụng đất. Trong đó, toàn bộ diện tích đất rừng sản xuất trên địa bàn xã Quảng Thạch (9,63 ha), giữa Công ty và UBND xã Quảng Thạch đã thống nhất bóc tách, đề nghị bàn giao toàn bộ diện tích đất này về cho địa phương quản lý.   

     

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang thẩm định hồ sơ điều chỉnh phương án sử dụng đất của Công ty TNHH một thành viên Lâm Công nghiệp Bắc Quảng Bình để trình UBND tỉnh phê duyệt.

 

Tiếp thu ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ xem xét cụ thể các điều kiện trong quá trình thẩm định phương án sử dụng đất của Công ty để tham mưu tỉnh xem xét phê duyệt làm căn cứ trình thu hồi đất của Công ty TNHH một thành viên Lâm Công nghiệp Bắc Quảng Bình để bàn giao về cho UBND xã Quảng Thạch quản lý theo đúng quy định của pháp luật về đất đai. Tuy nhiên, UBND huyện Quảng Trạch, UBND xã Quảng Thạch phải có trách nhiệm xử lý nghiêm theo quy định của Luật đất đai về hành vi các hộ dân đã chiếm đất của Công ty TNHH một thành viên Lâm Công nghiệp Bắc Quảng Bình trước khi thực hiện thu hồi đất của Công ty giao về địa phương quản lý.

 

(Báo cáo số 310/BC-TNMT ngày 02/12/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời KNCT trước kỳ họp 8, HĐND tỉnh khóa XVIII)

 

3. Cử tri Nguyễn Văn Hải, xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch có ý kiến: “Năm 2021, UBND tỉnh đã quan tâm cắt 9,3 ha đất rừng phòng hộ để chuyển sang đất nghĩa địa cho thôn 2, xã Quảng Thạch. Nhưng trong quá trình san lấp mặt bằng lại gặp khó khăn vì kiểm lâm huyện không cho thôn làm mặt bằng, đường đi vì đất chưa chuyển đổi mục đích sử dụng và chưa có quy hoạch. Đề nghị Tỉnh tạo điều kiện để hoàn thành các thủ tục liên quan khi cấp đất cho thôn 2 làm nghĩa địa”.

 

Trả lời

 

Về vấn đề này, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến trả lời như sau:

 

Thực hiện đề án tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Phương án sử dụng đất của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Quảng Trạch.

 

Sau khi Phương án sử dụng đất được duyệt, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1164/QĐ-UBND ngày 26/4/2021 thu hồi 91.386,9 m2 đất rừng phòng hộ (hiện trạng là đất nghĩa trang, nghĩa địa) của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Quảng Trạch bàn giao cho UBND xã Quảng Thạch quản lý.

 

Theo quy hoạch 3 loại rừng và quy hoạch sử dụng đất huyện Quảng Trạch giai đoạn 2021-2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt thì khu đất Ban Quản lý Rừng phòng hộ Quảng Trạch bàn giao về cho xã Quảng Thạch có hiện trạng là đất rừng sản xuất, đã quy hoạch vào mục đích đất nghĩa trang, nghĩa địa.

 

Theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp và pháp luật về đất đai, đối với dự án có sử dụng đất rừng thì phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng và nộp tiền trồng rừng thay thế. Do đó, để triển khai thực hiện xây dựng nghĩa địa, UBND xã Quảng Thạch liên hệ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được hướng dẫn thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng và nộp tiền trồng rừng hay thế theo đúng quy định. Sau khi chuyển mục đích sử dụng rừng, địa phương thực hiện xây dựng công trình nghĩa trang, nghĩa địa theo quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

 

(Báo cáo số 310/BC-TNMT ngày 02/12/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời KNCT trước kỳ họp 8, HĐND tỉnh khóa XVIII)

 

More