Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 10

  • Hôm nay 611

  • Tổng 3.308.065

Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo trên địa bàn thị xã Ba Đồn, giai đoạn 2020 - 2024

Post date: 21/05/2024

Font size : A- A A+

Thực hiện Kế hoạch giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, trung tuần tháng 5/2024, Tổ giám sát số 2 của Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo tại UBND thị xã Ba Đồn, do Đồng chí Lê Vĩnh Thế - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Cùng tham gia tại buổi giám sát có các đồng chí thành viên Tổ giám sát, đại diện Thường trực HĐND thị xã, đại diện lãnh đạo UBND thị xã, các phòng, ban chuyên môn có liên quan và Hiệu trưởng một số trường học đóng trên địa bàn.

Đồng chí Lê Vĩnh Thế - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

 

Theo đó, giai đoạn 2020 - 2024, thị xã Ba Đồn đã thực hiện tốt chính sách, pháp luật về giáo dục - đào tạo. Hàng năm, thị xã đã trình HĐND quyết định kế hoạch, chương trình, dự án về chính sách phát triển giáo dục - đào tạo, phân luồng, hướng nghiệp học sinh và ban hành những kế hoạch thực hiện có hiệu quả; đồng thời chỉ đạo thực hiện tốt các điều kiện, triển khai dạy học chương trình giáo dục phổ thông 2018 đảm bảo yêu cầu đổi mới giáo dục; thực hiện tốt chủ trương tinh giản biên chế, luân chuyển giáo viên giữa các trường; kịp thời kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý. Ngoài ra, thị xã đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường lớp theo hướng chuẩn hóa, kiên cố hóa, xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, từng bước đảm bảo chất lượng giáo dục; các chế độ, chính sách đối với nhà giáo, học sinh được triển khai, hướng dẫn thực hiện kịp thời, đầy đủ.

Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục - đào tạo tại các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn thị xã còn nhiều hạn chế trong việc bố trí giáo viên dạy một số môn trong triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học chưa đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục hiện nay; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên còn thiếu giáo viên cơ hữu nhiều nghề đào tạo, khó khăn giải quyết việc làm cho lao động sau tốt nghiệp…

Đại diện lãnh đạo UBND thị xã báo cáo, giải trình tại buổi làm việc

 

Căn cứ vào các nội dung câu hỏi chất vấn, đề nghị giải trình của thành viên Tổ giám sát đã gửi trước cho UBND huyện và một số vấn đề liên quan khác mà thành viên Tổ giám sát chất vấn tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo UBND thị xã Ba Đồn, đại diện các phòng, ban chuyên môn và Hiệu trưởng một số trường học tham dự buổi làm việc đã tập trung trao đổi, giải trình, làm rõ đối với các nội dung cụ thể liên quan đến các vấn đề: Về triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan lĩnh vực giáo dục - đào tạo; việc phân bổ, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và huy động các nguồn lực trong hoạt động giáo dục - đào tạo; cơ sở vật chất, trang thiết bị của các cơ sở giáo dục - đào tạo; về tổ chức bộ máy, quy mô mạng lưới trường lớp, việc sắp xếp giáo viên ở từng cấp học; về nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; quản lý việc dạy thêm, học thêm…

Thành viên Tổ giám sát chất vấn UBND huyện và các đơn vị tại buổi làm việc

 

Kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Lê Vĩnh Thế ghi nhận những cố gắng, tích cực và kết quả đạt được trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo trên địa bàn thị xã thời gian qua. Đồng thời, đề nghị UBND thị xã Ba Đồn, các đơn vị, cơ sở giáo dục - đào  tạo rà soát lại kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục - đào tạo đảm bảo có hiệu quả; lồng ghép các nguồn vốn ngân sách Trung ương, địa phương để đầu tư cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia theo lộ trình; rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự của cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục - đào tạo các cấp đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đối với các đề xuất, kiến nghị của UBND thị xã Ba Đồn và trường học liên quan, Đoàn giám sát ghi nhận và tiếp thu để tổng hợp kiến nghị lên cấp có thẩm quyền giải quyết./.

Phòng Công tác HĐND

More