Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 2196

  • Tổng 3.326.892

Vui lòng chọn mẫu hiển thị
Dự thảo Luật Tổ chức Toà án nhân dân (sửa đổi)  
Dự án Luật Tổ chức Toà án nhân dân (sửa đổi) đã được Quốc hội thảo luận và cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Cơ quan thẩm tra, Cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật.
Xem tiếp
Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)  
Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) đã được Quốc hội thảo luận và cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Cơ quan thẩm tra, Cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật.
Xem tiếp
Dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi)  
Dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi) đã được Quốc hội thảo luận và cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Cơ quan thẩm tra, Cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật.
Xem tiếp
Dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp  
Dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp đã được Quốc hội thảo luận và cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Cơ quan thẩm tra, Cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật.
Xem tiếp
Dự thảo Luật Đường bộ  
Dự án Luật Đường bộ đã được Quốc hội thảo luận và cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Cơ quan thẩm tra, Cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật.
Xem tiếp