Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 4317

  • Tổng 3.297.979

Tài liệu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII

Post date: 04/07/2022

Font size : A- A A+

 

Tài liệu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII

 

 

1. Kế hoạch

 

2. Báo cáo

 

3. Văn bản giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của các sở, ngành, đơn vị liên quan tại đợt tiếp xúc của các đại biểu sau kỳ họp thứ 4 (Tệp 1Tệp 2)

More