Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 535

  • Tổng 3.312.685

Tài liệu tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII

Post date: 04/07/2022

Font size : A- A A+

 

Tài liệu tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII

 

1. Kế hoạch tiếp xúc cử tri

 

2. Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII

 

3.  Báo cáo việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII của các sở, ngành, địa phương  (File 1File 2 ,  File 3)

More