Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 13

  • Hôm nay 9662

  • Tổng 3.361.224

Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri thành phố Đồng Hới sau KH thứ 10 - HĐND tỉnh khóa XVIII

Post date: 15/10/2023

Font size : A- A A+

 

Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố Đồng Hới sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

1. Trại giam Đồng Sơn đóng trên địa bàn phường Đồng Sơn đã lâu năm nhưng đến nay, các hộ gia đình của đơn vị vẫn mang hộ khẩu tạm trú nên công tác tuyển sinh nói chung cho con em trong lực lượng Công an Trại giam gặp khó khăn. Đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết tình trạng này (cử tri phường Đồng Sơn).

 

Trả lời

 

 Hiện nay, Trại giam Đồng Sơn đang có 17 hộ gia đình là cán bộ, chiến sỹ sinh sống tại Khu nhà ở tập thể công vụ (TDP 9, Đồng Sơn, Đồng Hới); các hộ gia đình này có 24 người con đang độ tuổi đi học mầm non, tiểu học, trung học.

 

Thời gian qua, công tác tuyển sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thực hiện theo quy định mới, việc tuyển sinh các lớp đầu cấp theo nguyên tắc phân tuyến, căn cứ vào nới cư trú, nên việc đăng ký tuyển sinh con cán bộ, chiến sỹ có hộ khẩu tạm trú vào học các cấp học tại phường Đồng Sơn gặp khó khăn, phải chờ khi các trường tuyển thiếu chỉ tiêu thì mới được tuyển vào học; đối với trường hợp chuyển cấp học không đủ điều kiện đăng ký vào cấp học tiếp theo phải chuyển đến học tại các địa bàn khác, gây ảnh hưởng đến tư tưởng, việc thực hiện nhiệm vụ, đời sống, sinh hoạt của gia đình cán bộ, chiến sỹ.

 

 Theo quy định tại khoản 2, Điều 15, Luật Cư trú 2020, người đang công tác, làm việc, học tập trong lực lượng  CAND được đăng ký thường trú tại doanh trại của CAND nơi người đó đóng quân và có công trình phụ trợ là nhà ở. Tuy nhiên, việc cán bộ Trại giam Đồng Sơn đưa nhân thân sinh sống tại nhà ở tập thể của đơn vị là không đúng quy định của Luật Cư trú năm 2020 do không phải là đối tượng được đăng ký cư trú tại đơn vị.

 

 Với trách nhiệm vủa mình, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của công tác đăng ký, quản lý cư trú; phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, tham mưu, hướng dẫn các quy định pháp luật liên quan cư trú trên địa bàn; bah hành Công văn số 1849/CAT-PC06 ngày 15/7/2022 về việc hướng dẫn giải quyết đăng ký cư trú và thu thập, cập nhật thông tin dân cư đối với nhân khẩu tập thể là cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng CAND. Tập trung củng cố, sắp xếp lại đội ngũ làm công tác đăng ký, quản lý cư trú gắn với cải cahs hành chính, phục vụ tốt yêu cầu, nhiệm vụ công tác.

 

Để đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, chiến sỹ, đề nghị Trại giam Đồng Sơn chỉ đạo cán bộ, đơn vị mình thực hiện đăng ký tạm trú theo đúng quy định; có thể nghiên cứu, áp dụng Khoản 3, Điều 20, Luật Cư trú năm 2020 để đượng đăng ký thường trú. Được chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý cho đăng ký tthường trú tại địa điểm thuê, mượn, ở nhờ và được chủ hộ đồng ý nếu đăng ký thường trú vào cùng hộ gia đình đó; Bảo đảm điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu do HĐND cấp tỉnh quy định nhưng không thấp hơn 8mmsàn/người; hoặc nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng nhà ở công vụ để thân nhân và cán bộ có thể đăng ký thường trú.

 

Công an tỉnh kính đề xuất HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, có cơ chế linh hoạt trong xử lý vấn đề cư trú phục vụ tuyển sinh, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng, tạo thuận lợi cho công dân trên địa bàn yên tâm học tập lao động, công tác.

 

(Công văn số 5242/CAT-PV01 ngày 05/9/2023 của Công an tỉnh trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp 10, HĐND tỉnh khóa XVIII)

 

2. Đề nghị Tỉnh thông báo thời gian quy hoạch mở rộng đường Trương Pháp đến khi nào được triển khai thực hiện để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân(cử tri phường Hải Thành).

 

Trả lời

 

Tuyến đường Trương Pháp được quy hoạch mở rộng từ 22,5m lên 32m theo Quy hoạch điều chỉnh, thiết kế đô thị hai bên tuyến đường Trương Pháp, thành phố Đồng Hới, tỷ lệ 1/500 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 18/6/2019. Đây là tuyến đường có vai trò hết sức quan trọng trong việc kết nối và thúc đẩy phát triển du lịch cho Khu du lịch biển Nhật Lệ - Quang Phú với các khu vực Phía Bắc thành phố Đồng Hới,... Do điều kiện nguồn tài chính ngân sách của tỉnh còn hạn hẹp, nhiệm vụ chi ngân sách rất lớn, trong khi nguồn thu gặp nhiều kho khăn; Vì vậy, tuyến đường Trương Pháp chưa được đưa vào kế hoạch đầu tư mở rộng theo quy hoạch.

 

Trong thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, ngành có liên quan và thành phố Đồng Hới nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh phương án xây dựng tuyến đường Trương Pháp kết hợp cải tạo chỉnh trang không gian kiến trúc, cảnh quan dọc hai bên tuyến. Khi có điều kiện về nguồn ngân sách, kính đề nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh quan tâm bố trí kinh phí xây dựng cho tuyến đường này, nhằm sớm đưa Khu du lịch biển Nhật Lệ - Quang Phú trở thành một trọng điểm du lịch biển của tỉnh Quảng Bình và khu vực Bắc Trung Bộ theo định hướng quy hoạch.

 

 (Công văn số 2226/SXD-QHKT ngày 30/8/2023 của Sở Xây dựng trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp 10, HĐND tỉnh khóa XVIII)

       

3. Hiện nay tình trạng xin cấp mở rộng đất để xây dựng cơ sở vật chất của các đơn vị như (khách sạn Hoa Hồng, khách sạn Công đoàn) nhưng thực tế không thực hiện việc xây dựng mà lại cho các cá nhân thuê để kinh doanh; đề nghị tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý và xử lý nghiêm tình trạng này (cử tri phường Hải Thành)

 

Trả lời

 

Khu đất hiện đang được sử dụng để xây dựng Khách sạn Hoa Hồng và Khách sạn Công đoàn thuộc quyền sử dụng của Công an tỉnh Quảng Bình (Đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân) và Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình (đại diện 51% vốn Nhà nước sau khi cổ phần hoá).

 

 -Tại Điều 2 Luật Quản lý sử dụng tài sản công quy định: “Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Cơ quan nhà nước. 2. Đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân. 3. Đơn vị sự nghiệp công lập. 4. Cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam. 5. Tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp; tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội. 6. Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công.”.

       

 -Tại Điểm b Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 1 Nghị số 67/2017/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ) quy định: “Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Đối tượng thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất b) Doanh nghiệp, bao gồm: 4 b1) Doanh nghiệp cấp I là Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty nhà nước, công ty độc lập do các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Kiểm toán nhà nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ngân hàng Chính sách xã hội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp nắm giữ 100% vốn điều lệ; công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên do các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ngân hàng Chính sách xã hội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp có vốn góp chiếm trên 50% vốn điều lệ;”. Căn cứ các quy định nêu trên, việc quản lý, sử dụng đất Khách sạn Hoa Hồng và Khách sạn Công đoàn thuộc sự điều chỉnh của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các Nghị định hướng dẫn.

 

 Vì vậy, kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình và Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình kiểm tra, rà soát các quy định pháp luật liên quan để trả lời ý kiến cử tri theo đúng chức năng, nhiệm vụ quy định.

 

 (Công văn số 2609/STNMT-QLĐĐ ngày 30/8/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp 10, HĐND tỉnh khóa XVIII)

 

 4. Việc giải phóng mặt bằng đền bù cơ sở vật chất trên đất của các hộ gia đình xung quanh trạm biến áp 110 KV trên địa bàn thôn Cửa Phú, xã Bảo Ninh còn chưa thỏa đáng, giá đền bù quá thấp so với giá thị trường đề nghị Tỉnh xem xét hỗ trợ bà con(cử tri xã Bảo Ninh).

       

Trả lời

       

Công trình trạm biến áp 110kV và đấu nối tại xã Bảo Ninh do Ban QLDA lưới điện miền Trung làm chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố làm nhiệm vụ tư vấn giải phóng mặt bằng. Công trình thu hồi 0,4 ha đất nông nghiệp của 03 hộ gia đình và UBND xã Bảo Ninh, đã được UBND thành phố thu hồi đất tại Quyết định số 8053/QĐ-UBND ngày 31/12/2021, Quyết định số 1856/QĐ-UBND ngày 16/5/2022 và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tại Quyết định số 8052/QĐ-UBND ngày 31/12/2021, Quyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 16/5/2022. Qua xem xét hồ sơ GPMB công trình thì các tài sản trên đất của 03 hộ gia đình bị ảnh hưởng chủ yếu là cây trồng (khoai lang, bạch đàn, sanh, mai, mưng, mảng cầu ..) và một số tài sản phục vụ sản xuất nông nghiệp (cột bê tông, hàng rào, hệ thống tưới nước,…). Đối với các tài sản này đã được UBND tỉnh quy định đơn giá bồi thường tại Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 28/7/2021, Quyết định số 41/2016/QĐ[1]UBND ngày 15/12/2016 và đã được đơn vị tư vấn bồi thường, GPMB áp giá theo đúng quy định pháp luật. Ngoài ra, trong quá trình triển khai thực hiệc GPMB công trình, các hộ gia đình tạo lập một số tài sản là cây trồng, công trình (cấy mai, mưng, sanh, mái che, hệ thống tưới nước) sau khi UBND thành phố ban hành thông báo chủ trương thu hồi đất thực hiện công trình nên không đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ theo quy định tại điểm đ khoản 9 Điều 23 Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình. Qua kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, UBND thành phố nhận thấy việc thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do giải phóng mặt bằng dự án Trạm biến áp 110kv Bảo Ninh đối với 03 hộ gia đình đã được thực hiện theo đúng quy định. Tuy nhiên, đến nay, 03 hộ gia đình vẫn chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng, vì vậy UBND thành phố đã ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất, hiện nay đang thực hiện các bước để tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 2945/TB-UBND ngày 13/7/2023.

       

(Công văn số 1983/UBND-TNMT ngày 18/9/2023 của UBND thành phố Đồng Hới trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp 10, HĐND tỉnh khóa XVIII)

       

5. Công trình Bờ kè sông Phú Vinh khởi công xây dựng đã 02 năm nay, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Đề nghị tỉnh kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, sớm trả lại mặt bằng cho người dân (cử tri phường Đồng Sơn).

       

Trả lời

       

Dự án Khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông Phú Vinh đoạn qua phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới được Trung ương quan tâm hỗ trợ đầu tư từ nguồn dự phòng ngân sách năm 2019; UBND tỉnh phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 1757/QĐ-UBND ngày 15/6/2021; triển khai thi công vào giữa tháng 9/2021. Với tính chất khẩn cấp, cấp bách của dự án nhằm chống xói lở bờ sông để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo đơn vị thi công tập trung tối đa để đẩy nhanh tiến độ, tuy nhiên do một số nguyên nhân bất khả kháng (thời điểm bắt đầu triển khai thi công cũng là thời điểm mùa mưa lũ chính vụ năm 2021, các đợt áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn trên diện rộng, mực nước sông lên cao, chảy xiết, các thiết bị nổi phục vụ thi công không thể hoạt động vì lý do an toàn rất bất lợi cho thi công các tuyến kè; ảnh hưởng của đại dịch Covid 19; vướng mặt bằng một số đoạn trên tuyến,..) đã làm chậm tiến độ thi công hoàn thành của dự án. Đến nay, tuyến kè đã thi công cơ bản hoàn thành, đỉnh kè đang hoàn thiện đất đắp K98; còn hạng mục lan can tạm thời chưa thực hiện do nguồn vốn chưa bố trí đủ và chưa được gia hạn thời gian thực hiện dự án. Mặt khác trong thời gian qua cống Đức Phổ luôn đóng cống để phục vụ sản xuất vụ Đông xuân vì vậy mực nước sông Phú Vinh luôn dâng cao không thể thi công được phần chân kè, mái kè đoạn cuối tuyến còn lại. Dự kiến, đến ngày 05/9/2023 Công ty TNHH MTV khai thác công trình thuỷ lợi sẽ mở cống Đức Phổ lúc này mực nước sông hạ thấp mới triển khai thi công hoàn thành theo điểm dừng kỹ thuật và nguồn vốn đã được bố trí để trả lại mặt bằng cho người dân. Sở tiếp thu vấn đề trên, sẽ phối hợp với các Sở, ngành liên 2 quan tham mưu UBND tỉnh, bố trí và tranh thủ các nguồn vốn phù hợp để thực hiện hoàn thành Dự án.

       

(Công văn số 2392/SNN-KHTC ngày 30/8/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp 10, HĐND tỉnh khóa XVIII)

       

6. Tuyến mương thủy lợi từ đập Phú Vinh qua địa bàn TDP 11 phường Đồng Sơn và Thôn Thuận Vinh xã Thuận Đức tiếp giáp đường Hồ Chí Minh còn khoảng 200m chưa được kiên cố hóa. Hiện nay đã có nhiều điểm xói, lở ảnh hưởng đến một số hộ dân của 2 địa phương; đề nghị Tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng (cử tri phường Đồng Sơn).

       

Trả lời

       

Tuyến mương thủy lợi từ đập Phú Vinh qua địa bàn TDP 11 phường Đồng Sơn và thôn Thuận Vinh xã Thuận Đức tiếp giáp đường Hồ Chí Minh là tuyến kênh chính hồ chứa nước Phú Vinh do Công ty quản lý, tuyến kênh mương này đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 10/12/2021; UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 1942QĐ-UBND ngày 14/7/2022. Hiện nay, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Quảng Bình là đơn vị được giao làm Chủ đầu tư đã hoàn thành các thủ tục lựa chọn nhà thầu xây lắp và đang triển khai thi công kiên cố hóa kênh mương này, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2023.

       

(Công văn số 705/KTCTTL ngày 30/8/2023 của Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Quảng Bình trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp 10, HĐND tỉnh khóa XVIII)

       

7. Hiện nay giá xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình cao hơn các tỉnh khác  từ 200 đến 300 đồng. Đề nghị Tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra và trả lời cho người dân được biết nguyên nhân(cử tri phường Đồng Sơn).

       

Trả lời

       

Giá bán xăng dầu được quy định tại Điều 38 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và tại khoản 27, Điều 1 Nghị định số 95/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Cụ thể như sau: 1. Giá bán xăng dầu được thực hiện theo cơ chế thị trường, có sự điều tiết của Nhà nước, phù hợp với diễn biến giá xăng dầu thế giới và tình hình kinh tế xã hội trong từng thời kỳ. 2. Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu được quyền quyết định giá bán buôn. Căn cứ vào tình hình thực tế tại doanh nghiệp, thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu quyết định giá bán lẻ xăng dầu trong hệ thống phân phối của mình phù hợp với chi phí phát sinh thực tế tại doanh nghiệp và không cao hơn giá điều hành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố. Đối với các địa bàn xa cảng, xa kho đầu mối, xa cơ sở sản xuất xăng dầu, nếu có chi phí thực tế phát sinh hợp lý, hợp lệ (đã được kiểm toán) tăng cao dẫn đến giá bán cao hơn giá điều hành, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu được quyết định giá bán thực tế tại địa bàn đó (đã được thông báo với Bộ Công Thương) để bù đắp chi phí phát sinh nhưng không vượt quá 2% giá điều hành công bố cùng thời điểm. Mặt khác, tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT ngày 24/6/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT[1]BCT-BTC ngày 29/10/2014 quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu quy định: "Đối với các địa bàn xa cảng, xa kho đầu mối, xa cơ sở sản xuất xăng dầu có chi phí kinh doanh (bán buôn, bán lẻ) hợp lý, hợp lệ (được kiểm toán nhà nước hoặc kiểm toán độc lập kiểm toán) cao hơn mức quy định trên, thương nhân đầu mối cân đối, xem xét quyết định, tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của mình; đồng thời, được quyết định giá bán thực tế tại địa bàn đó để bù đắp chi phí kinh doanh hợp lý, hợp lệ phát sinh, nhưng giá bán không vượt quá 2% giá cơ sở công bố tại cùng thời điểm''. "Thương nhân phân phối xăng dầu được quyết định giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu (riêng dầu madút là giá bán buôn) thực tế tại địa bàn xa cảng, xa kho đầu mối, xa cơ sở sản xuất xăng dầu nhưng không vượt quá 2% giá cơ sở công bố tại cùng thời điểm để bù đắp chi phí kinh doanh thực tế hợp lý, hợp lệ phát sinh được kiểm toán độc lập kiểm toán khi đưa xăng dầu bán tại địa bàn xa cảng, xa kho đầu mối, xa cơ sở sản xuất xăng dầu.” Căn cứ các quy định về giá bán xăng dầu trên, thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu được quyết định giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu thực tế tại địa bàn xa cảng, xa kho đầu mối, xa cơ sở sản xuất xăng dầu (giá vùng 2) nhưng không vượt quá 2% giá cơ sở do liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố tại cùng thời điểm. Tỉnh Quảng Bình là địa bàn có khoảng cách xa các cảng, kho đầu mối, xa cơ sở sản xuất xăng dầu, các thương nhân trên địa bàn tỉnh thường nhập xăng dầu từ Cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh); Cảng Nghi Sơn (Thanh Hóa); Cảng Chân Mây (Đà Nẵng); Hải Phòng…vì vậy, theo các quy định nêu trên thì thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối sẽ áp dụng giá bán lẻ tại tỉnh Quảng Bình cao hơn so với các địa bàn gần cảng, gần kho đầu mối, gần cơ sở sản xuất xăng dầu tuy nhiên không vượt quá 2% giá cơ sở đã được công bố tại cùng thời điểm để bù đắp chi phí kinh doanh hợp lý, hợp lệ phát sinh là phù hợp với quy định hiện hành.

       

(Công văn số 1559/SCT-TM ngày 28/8/2023 của Sở Công thương trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp 10, HĐND tỉnh khóa XVIII)

       

8. Đề nghị Tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan khảo sát lại cột đèn tín hiệu giao thông ở ngã tư gần cây xăng quân đội trên địa bàn phường Bắc Nghĩa, mặt đường hẹp, cây xanh che khuất, không mang hiệu quả gây ùn tắc khi giờ cao điểm(cử tri phường Đồng Sơn).

       

Trả lời

       

Hệ thống đèn tín hiệu giao thông mà cử tri phản ánh ở trên nằm tại nút giao ngã tư giữa đường Triệu Quang Phục và đường Tạ Quang Bửu trên địa bàn phường Bắc Nghĩa; công trình được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật tại Quyết định số 3794/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 do Ban ATGT tỉnh làm chủ đầu tư, được hoàn thành - 2 - đưa vào sử dụng từ ngày 08/6/2023. Sau khi nhận được ý kiến phản ánh của cử tri, Ban ATGT tỉnh đã phối hợp với Ban Quản lý dịch vụ công ích thành phố Đồng Hới, UBND phường Bắc Nghĩa làm việc với hộ dân chủ sở hữu cây xanh cạnh nút giao để phát quang cây xanh, cải thiện tầm nhìn nhằm đảm bảo an toàn giao thông; hiện đã hoàn thành vào ngày 28/8/2023.

       

(Công văn số 2825/SGTVT-KHTH ngày 28/8/2023 của Sở Giao thông - Vận tải trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp 10, HĐND tỉnh khóa XVIII)

       

9. Theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về mức hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 2022 - 2025 thì trong thiết chế xây dựng Nhà văn hóa, phải từ 150 chỗ ngồi trở lên, do đó kinh phí xã hội hóa, từ Nhân dân sẽ nhiều lên, gây khó khăn trong xây dựng Nhà vănhóa. Đề nghị Tỉnh trong thiết kế xây dựng nhà văn hóa, nên cố gắng giảm nhẹ các tiêu chí để giảm kinh phí cho Nhân dân (cử tri phường Đồng Sơn).

       

Trả lời

       

Tại Điều 2, Thông tư 05/2014/TT-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 12/2010/TT- BVHTTDL ngày 22/12/2010 quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã và Thông tư số 06/2011/TT[1]BVHTTDL ngày 08/3/2011 quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà Văn hóa - Khu Thể thao thôn, đã quy định quy mô xây dựng Nhà Văn hóa - Khu Thể thao thôn vùng đồng bằng từ 100 chỗ ngồi trở lên. Điểm a, khoản 2, Điều 4 quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 39/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ xây mới Nhà Văn hóa - Khu Thể thao tổ dân phố thuộc vùng đô thị có quy mô xây dựng từ 150 chỗ ngồi trở lên là phù hợp với nội dung Thông tư 05/2014/TT[1]BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; phù hợp với quy định về quy mô dân số đối với vùng đô thị. Các tổ dân phố thuộc phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới thuộc vùng đô thị, vì vậy việc Nghị quyết số 39/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh quy định Nhà Văn hóa - Khu Thể thao có quy mô từ 150 chỗ ngồi trở lên là phù hợp với quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các quy định về quy mô dân số, cũng như định hướng phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở đối với vùng đô thị.

       

(Công văn số 1578/SVHTT-NVVH ngày 30/8/2023 của Sở Văn hóa và Thể thao trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp 10, HĐND tỉnh khóa XVIII)

       

10. Đề nghị Tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra tình trạng người dân khi vay tiền ngân hàng đều bắt buộc phải mua phí bảo hiểm tiền vay, phí này sử dụng như thế nào(cử tri phường Đồng Sơn).

       

Trả lời

       

Thời gian qua, trước thông tin phản ánh về tình trạng một số ngân hàng bắt buộc khách hành mua bảo hiểm khi vay vốn, tư vấn, giới thiệu và cung cấp các thông tin chưa đầy đủ, rõ ràng về sản phẩm bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm cho bên mua, NHNN Chi nhánh QB đã kịp thời chỉ đạo quyết liệt các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 17/1/2023 của Thống đốc NHVN và Chỉ đạo của Phó Thông đốc ngân hàng tại Hội nghị về hoạt động đại lý bảo hiểm của các tổ chức tín dụng, trong đó phải tuân thủ các quy định, điều kiện của pháp luật về kinh doanh, đại lý bảo hiểm, rà soát, nghiêm túc chấn chỉnh hoạt động đại lý bảo hiểm từ hội sở đến phòng giao dịch, xử lý nghiêm những trường hợp yêu cầu khách hành phải mua các loại bảo hiểm không bắt buộc theo quy định khi cấp tín dụng cho khách hàng...

       

NHNN Chi nhánh QB đã thiết lập và công bố đường dây nóng để nắm bắt kịp thời và xử lý các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp liên quan đến hoạt động đại lý bảo hiểm của các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn. Bên cạnh đó, NHNN Chi nhánh QB đã bổ sung nội dung thanh tra hoạt động bảo hiểm vào trọng tâm Kế hoạch thanh tra năm 2023. Từ đầu năm đến nay, NHNN Chi nhánh QB đã tiến hành 04 cuộc thanh tra đột xuất khi có phản ánh của người dân, doanh nghiệp về việc phải mua các loại bảo hiểm không bắt buộc khi vay vốn tại các ngân hàng. Qua thanh tra đã yêu cầu đơn vị chấm dứt việc yêu cầu khách hành mua các loại bảo hiểm không bắt buộc khi cấp tín dụng; chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm đối với nhân viên liên quan; khác phục, giải quyết quyền lợi thảo đáng cho khác hàng...

       

Người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nếu gặp trường hợp phải mua các loại bảo hiểm không bắt buộc khi vay vốn tại các ngân hàng thì phản ánh đến đường dây nóng 02323.822.004. NHNN Chi nhánh QB sẽ có biện pháp xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm.

       

(Công văn số 624/QUB-THNS ngày 31/8/2023 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh Quảng Bình trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp 10, HĐND tỉnh khóa XVIII)

More