Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 9194

  • Tổng 3.360.756

Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri thành phố Đồng Hới trước KH thứ 6 - HĐND tỉnh khóa XVIII

Post date: 02/08/2022

Font size : A- A A+

 

Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố Đồng Hới trước kỳ họp thứ 6 -  HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

1. Đề nghị tỉnh xem xét lại mức giá khi thu hồi đất nông nghiệp của bà con, vì mức giá được quy định tại Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 13/9/2018; Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 và Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 của UBND tỉnh quá thấp, người dân sau khi bị thu hồi đất sản xuất nông nghiệp gặp rất nhiều khó khăn trong việc ổn định cuộc sống (cử tri xã Nghĩa Ninh).

 

 Trả lời:

 

Theo quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 114 Luật Đất đai, giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất là giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do cơ quan có thẩm quyền quyết định tại thời điểm thu hồi đất. Hiện nay, khi xác định giá đất nông nghiệp để tính bồi thường, các huyện, thành phố, thị xã thường sử dụng phương pháp hệ số điều chỉnh, với hệ số điều chỉnh là 01 (giá đất cụ thể đối với loại đất nông nghiệp tại thời điểm thu hồi bằng giá đất trong bảng giá đất của tỉnh và nhân hệ số 01).

 

Giá đất nông nghiệp trên địa bàn đã được Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 trên cơ sở khung giá đất do Chính phủ quy định tại Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019. Mức giá đất trồng cây hàng năm (bao gồm đất trồng lúa) trên địa bàn xã Nghĩa Ninh cao nhất là 39.000 đ/m2; đất trồng cây lâu năm là 39.000 đ/m2; đất nuôi trồng thủy sản là 39.000 đ/m2 và đất rừng sản xuất là 14.000 đ/m2. Qua so sánh thì mức giá tại tỉnh Quảng Bình cao hơn so với mức giá tại các tỉnh trong khu vực như: Quảng Trị (đất trồng cây hàng năm (bao gồm đất trồng lúa) cao nhất là 24.530 đ/m2; đất trồng cây lâu năm là 25.410 đ/m2; đất nuôi trồng thủy sản là 16.830 đ/m2; đất rừng sản xuất là 7.040 đ/m2), Thừa Thiên Huế (đất trồng cây hàng năm (bao gồm đất trồng lúa) cao nhất là 30.000 đ/m2; đất trồng cây lâu năm là 30.000 đ/m2; đất nuôi trồng thủy sản là 23.000 đ/m2; đất rừng sản xuất là 5.200 đ/m2).

 

Ngoài ra, khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp, ngoài mức giá bồi thường, Nhà nước còn có chính sách hỗ trợ ổn định sản xuất, chính sách hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho người có đất bị thu hồi. Theo quy định tại Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thì mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm không quá 05 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất và tỉnh Quảng Bình đã áp dụng mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm bằng 05 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất, đây là mức hỗ trợ cao nhất theo quy định của Chính phủ (các tỉnh như: Hà Tĩnh áp dụng mức hỗ trợ từ 1,8 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất và mức cao nhất 4,5 lần; Quảng Trị chỉ áp dụng mức hỗ trợ 03 giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất; Thừa Thiên Huế áp dụng mức hỗ trợ từ 1,5 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất và mức cao nhất 05 lần). Như vậy, chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh là phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế hiện nay.

 

(Căn cứ Công văn số 1601/STNMT ngày 12/7/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước  kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII)

 

2. Đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư hệ thống điện chiếu sáng trên tuyến đường Hồ Chí Minh và các tuyến đường vành đai khu Công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới (cử tri xã Nghĩa Ninh, phường Bắc Lý).

 

Trả lời:

 

Hệ thống điện chiếu sáng bằng đèn led tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông đoạn từ nút giao đường Điện Biên Phủ xã Nghĩa Ninh đến nút giao đường Lý Thái Tổ phường Đồng Sơn đã được UBND thành phố Phê duyệt BCKTKT tại Quyết định số 2598/QĐ-UBND ngày 16/6/2022. Hiện nay đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định để triển khai thi công. Riêng hệ thống điện chiếu sáng đoạn từ nút giao đường Lý Thái Tổ phường Đồng Sơn đến nút giao đường Phan Đình Phùng xã Thuận Đức đã được HĐND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại Nghị quyết số: 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 để thực hiện vào năm 2025.

 

Các tuyến đường vành đai khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới hiện nay chưa có hệ thống điện chiếu sáng. Tuy nhiên các tuyến đường này thuộc phạm vi khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới. Việc quản lý và thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình quyết định.

 

 (Căn cứ Công văn số 1238/UBND-QLĐT của UBND  ngày 27 tháng 7 năm 2022 của thành phố Đồng Hới kiểm tra, trả lời các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa XVIII)

 

 3. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, hủy bỏ Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất để GPMB xây dựng đường nối từ đường Nguyễn Văn Cừ, Lê Lợi đi Tổ dân phố Đức Trường, phường Đức Ninh Đông (do khi thi công tuyến đường này, đơn vị thi công chỉ làm theo hiện trạng thực tế, không thu hồi đất theo Quyết định số 816/QĐ-UBND) để người dân thuận lợi trong việc thực hiện các thủ tục giao dịch về đất đai, cấp phép xây dựng (cử tri phường Đức Ninh Đông).

 

  Trả lời:

 

Ngày 14 tháng 4 năm 2009, sau khi xem xét hồ sơ thu hồi đất xây dựng đường nối từ đường Nguyễn Văn Cừ - Lê Lợi đi tiểu khu Đức Trường, phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới của Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Đồng Hới, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Tờ trình số 624/TTr-TNMT đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định về việc thu hồi đất để GPMB xây dựng đường nối từ đường Nguyễn Văn Cừ - Lê Lợi đi tiểu khu Đức Trường, phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới. Theo đó, ngày 22/4/2009, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 816/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để GPMB xây dựng đường nối từ đường Nguyễn Văn Cừ - Lê Lợi đi tiểu khu Đức Trường, phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới.

 

Tại Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 22/4/2009, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới có trách nhiệm thu hồi đất và chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân, thành lập hội đồng GPMB để lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức GPMB theo quy định của pháp luật. Sau khi hoàn thành công tác bồi thường GPMB, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Sở Tài nguyên và Môi trường để làm thủ tục trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định giao đất xây dựng công trình.

 

Tuy nhiên, đến nay Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới vẫn chưa có văn bản thông báo cho Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thu hồi đất, bồi thường GPMB để xây dựng công trình. Do đó, sau khi tiếp thu ý kiến phản ánh của cử tri, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới báo cáo việc thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân và công tác bồi thường GPMB để thực hiện công trình. Nếu trường hợp Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới không thực hiện việc thu hồi đất như phản ánh của cử tri, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hủy bỏ Quyết định số 861/QĐ-UBND ngày 22/4/2009 để người dân được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo đúng quy định.

 

(Căn cứ Công văn số 1601/STNMT ngày 12/7/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước  kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII)

 

4. Hiện nay, dọc tuyến đường Võ Nguyên Giáp, xã Bảo Ninh và tuyến đường Trương Pháp, phường Hải Thành được tỉnh giao đất cho các nhà đầu tư để xây dựng các dự án, tuy nhiên vẫn còn một số địa điểm đã được giao đất nhưng nhà đầu tư chậm thực hiện, bỏ hoang, gây lãng phí; một số dự án thi công dở dang, kéo dài nhiều năm. Đề nghị tỉnh kiểm tra, xử lý (cử tri phường Hải Thành).

 

Trả lời:

 

 Đối với các dự án chậm tiến độ dọc tuyến đường Võ Nguyên Giáp, xã Bảo Ninh và tuyến đường Trương Pháp, phường Hải Thành 2 theo ý kiến phản ảnh của cử tri, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan làm việc với các nhà đầu tư để đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo UBND tỉnh và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về các dự án chậm tiến độ, trong đó có các dự án ở 2 khu vực nói trên. Ngày 13/9/2021, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã có Văn bản số 219- CV/BCS báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về tình hình thực hiện các dự án nhà đầu tư chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh, trong đó: Đối với các dự án lớn chậm tiến độ ở giao đấu đường nhánh vào QL1 tại Km635+149 (T), tỉnh Quảng Bình; cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất số 127/GP-STNMT ngày 26/02/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường; cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất. 2 Dọc tuyến đường Võ Nguyên Giáp, xã Bảo Ninh có một số dự án lớn: Khu Du lịch sinh thái Sài Gòn - Bảo Ninh của Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn - Quảng Bình; Khu Resort Golden City của Công ty cổ phần Golden City. Tại tuyến đường Trương Pháp, phường Hải Thành, TP. Đồng Hới có một số dự án lớn: Khu du lịch Indochina Quảng Bình Resort của Công ty cổ phần Đông Dương Miền Trung; Khu du lịch nghỉ dưỡng Thành An của Công ty TNHH Xây dựng Thành An; Khu khách sạn tại phường Hải Thành của Công ty TNHH Cát Biển - Quảng Bình 5 khu vực này, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục làm việc cụ thể với nhà đầu tư, rà soát nợ ngân sách nhà nước của nhà đầu tư, yêu cầu cam kết lần cuối về tiến độ thực hiện dự án của nhà đầu tư và tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý. Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tiếp tục rà soát các dự án của nhà đầu tư chậm tiến độ để báo cáo Tổ rà soát các dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh.

 

(Căn cứ Công văn số 1880/KHĐT-TH ngày 08/7/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII).

5. Đề nghị tỉnh đầu tư nạo vét mương Phóng Thủy cầu Tây (hệ thống mương này xuất phát từ Khe Đuyên, phường Bắc Lý đổ về cống van ra sông Lũy Thầy), vì hiện nay mương đã bị bồi đắp, làm cản trở dòng chảy, nhất là khi mùa lũ đến gây ngập lụt (cử tri phường Đức Ninh Đông).

 

Trả lời:

 

Hệ thống mương Phóng Thủy bắt đầu từ tổ dân phố 6 phường Bắc Lý và chạy dài về xã Đức Ninh và phường Đức Ninh Đông, đổ ra sông thông qua 02 cống trên đê tả sông Lệ Kỳ. Trước đây tuyến kênh đầu tư xây dựng chỉ đáp ứng việc tiêu thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp trong điều kiện hiện trạng địa hình, mặt bằng tự nhiên trong thập niên 90 trở về trước. Hiện nay, do việc san lấp mặt bằng xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, đô thị hóa cùng với sự bồi lắng qua thời gian làm cho lòng kênh, mương cạn dần đã làm hạn chế khả năng thoát nước bình thường trong mùa mưa, gây ra nhiều điểm ngập úng cục bộ trên địa bàn thành phố. Công trình thoát nước quá tải, việc đầu tư mở rộng và nạo vét và xây kè mương Phóng Thủy như phản ánh của cử tri là cần thiết.

 

Tuy nhiên, việc đầu tư nạo vét, mở rộng hệ thống mương Phóng Thủy nói trên cần nguồn vốn đầu tư rất lớn do quy mô dự án lớn, liên quan kinh phí giải phóng mặt bằng. Do đó, trước mắt để đảm bảo tiêu thoát nước, chống úng, ngập cục bộ, UBND thành phố Đồng Hới đã phê duyệt đầu tư xây dựng Trạm bơm chống úng 1.000 m3/h (Quyết định số 3482/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của UBND thành phố Đồng Hới về việc phê duyệt báo cáo KT-KT xây dựng công trình Trạm bơm chống úng 1.000 m3/h) để đảm bảo tiêu thoát nước. Về lâu dài Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tìm kiếm nguồn vốn, đề xuất UBND tỉnh xem xét cho chủ trương điều tra khảo sát hiện trạng để lập dự án nạo vét, mở rộng để đảm bảo khả năng tiêu thoát nước của tuyến mương Phóng Thủy nói trên.

 

(Căn cứ Công văn số 1707/SNN-KHTC ngày 12/7/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII).

 

6. Hiện nay trên địa bàn phường Bắc Nghĩa có nhiều dự án đang thi công như: Dự án thi công hệ thống thoát nước thải đường Lý Thái Tổ và trong khu dân cư; đường Hà Huy Tập, đường Trần Hưng Đạo nối dài…, thời tiết nắng nóng, ô nhiễm bụi gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân xung quanh và người tham gia giao thông. Đề nghị Tỉnh chỉ đạo các ban, ngành chức năng, các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ cũng như thực hiện nghiêm túc các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường trong thi công dự án (cử tri phường Bắc Nghĩa).

 

Trả lời:

 

 Hiện nay, trên địa bàn phường Bắc Nghĩa đang thi công một số công trình, dự án giao thông, hạ tầng kỹ thuật do UBND thành phố Đồng Hới, Ban QLDA Môi trường và Biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới và một số đơn vị khác làm chủ đầu tư. Các dự án đi qua khu vực có đông dân cư sinh sống, quá trình thi công đã làm phát sinh ô nhiểm bụi, khí thải,…ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân. Mặc dù các đơn vị thi công đã có các giải pháp đảm bảo về môi trường tuy nhiên khói, bụi vẫn còn ảnh hưởng đến cuộc sống người dân xung quanh và người tham gia giao thông. Tiếp thu ý kiến cử tri phản ánh, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành công trình đưa vào sử dụng; thực hiện nghiêm các biện pháp bảo vệ môi trường hạn chế tối đa tác động của ô nhiểm khói, bụi đến sinh hoạt của người dân.

 

(Căn cứ Công văn số 1880/KHĐT-TH ngày 08/7/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII).

 

 7. Đề nghị Tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra và kẻ, vẻ vạch dành cho người đi bộ qua đường ở các ngã ba, ngã tư và đường giao nhau trên các tuyến đường như: Đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Hữu Cảnh (cử tri phường Đồng Phú)

 

 Trả lời:

 

 Hiện tại, trên tuyến đường Trần Hưng Đạo và đường Nguyễn H u Cảnh đã có các vạch sơn cho người đi bộ qua đường; tuy nhiên, qua thời gian khai thác, một số vị trí vạch đã bị mờ, Sở GTVT đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ sơn lại để đảm bảo an toàn

 

(Căn cứ Công văn số 1914/SGTVT-KHTH ngày 12/7/2022 của Sở Giao thông Vận tải về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII)

 

8. Hiện nay người dân rất khó khăn trong việc mua đất để an táng khi qua đời, do đó đề nghị tỉnh nghiên cứu xây dựng lò hỏa táng (cử tri phường Bắc Nghĩa, xã Nghĩa Ninh).

 

 Trả lời:

 

Việc xây dựng lò hỏa táng như kiến nghị của cử tri là rất xác đáng. Hiện nay đồ án quy hoạch chung xây dựng thành phố Đồng Hới và vùng phụ cận giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2045, tỷ lệ 1/10.000 đang được Sở Xây dựng thực hiện. trong đó định hướng về quy hoạch nghĩa trang sẽ nghiên cứu cụ thể phương án quy hoạch nghĩa trang cho thành phố, để hướng đến xây dựng các nghĩa trang tập trung như công viên nghĩa trang, phát triển dịch vụ hỏa táng, tại các khu vực hợp lý đảm bảo bán kính phục vụ, đảm bảo môi trường theo quy định. Sau khi đồ án được phê duyệt UBND thành phố sẽ phối hợp với các Sở ban ngành nghiên cứu kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

 

 (Căn cứ Công văn số 1169/UBND-QLĐT của UBND  ngày 18 tháng 7 năm 2022 của thành phố Đồng Hới kiểm tra, trả lời các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa XVIII).

 

9. Đề nghị Tỉnh giữ nguyên mức thu học phí của các cấp học như cũ, không tăng học phí vì hiện nay đời sống của đại đa số người dân còn khó khăn (cử tri phường Đồng Sơn).

 

Trả lời:

 

Ngày 27/8/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Trong đó: Tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định rõ khung học phí cho từng năm học. Vì vậy, Để đảm bảo thực hiện đúng Nghị định của Chính phủ, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 đối với cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (với mức thu bằng mức tối thiểu quy định tại Nghị định số 81/NĐ-CP) là đúng theo quy định.

 

Tuy nhiên, mức học phí tối thiểu năm học 2022-2023 quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP cao hơn bình quân khoản 3 lần so với mức quy định thu học phí năm học 2021 – 2022 của tỉnh Quảng Bình (do tỉnh không tăng học phí trong 4 năm qua, từ năm 2019). Do đó, để đảm bảo an sinh xã hội, nhằm chia sẻ, hỗ trợ người dân trước những khó khăn, thách thức, góp phần giảm bớt gánh nặng tài chính đối với phụ huynh, học sinh trong thời kỳ trước, trong và sau dịch bệnh, căn cứ vào Điều 17 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP, Sở Tài chính đã đề nghị bổ sung thêm Điều 4 vào Nghị quyết: Không thu học phí Học kỳ 1 năm học 2022-2023 (áp dụng cho tất cả các đối tượng trong Nghị quyết).

 

(Căn cứ Công văn số 2426/STC-HCSN ngày 11/7/2022 của Sở Tài chính về việc  trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII)

10. Việc thực hiện kê khai để hưởng chế độ đối với cựu TNXP đã thực hiện xong 1 năm rồi vẫn chưa thấy có chế độ hỗ trợ; việc cắt giảm phụ cấp của cán bộ Hội Cựu TNXP cấp xã ảnh hưởng đến hoạt động của Hội, đề nghị Tỉnh xem xét giải quyết và hỗ trợ kinh phí cho cán bộ Hội Cựu TNXP cấp xã (cử tri phường Hải Thành).

 

 Trả lời:

 

* Theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021 của Chính phủ: Chính sách đối với đội viên thanh niên xung phong sau khi hoàn thành nhiệm vụ:

 

- Được tổ chức thanh niên xung phong cấp Giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ.

 

- Được ưu tiên khi tham gia tuyển dụng công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

 

- Trường hợp có nguyện vọng ở lại định cư, lập nghiệp tại các địa phương là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được áp dụng các chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội theo địa bàn nơi định cư.

 

- Trường hợp thực hiện nhiệm vụ tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật thì được hưởng thêm các chính sách sau:

 

 

+ Trợ cấp 01 lần theo mức mỗi năm làm việc trong tổ chức thanh niên xung phong tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bằng 01 tháng tiền công hiện hưởng. Trường hợp không đủ 01 năm (12 tháng) nếu thời gian làm việc từ 01 tháng đến đủ 06 tháng thì hưởng 1/2 tháng tiền công, nếu thời gian làm việc trên 06 tháng thì được tính 01 tháng tiến công;

 

+ Được miễn gọi nhập ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự;

 

+ Được cấp tiền tàu xe đi đường khi trở về địa phương.

 

Nếu cử tri thuộc đối tượng tại quy định trên, liên hệ với nơi nhận hồ sơ và UBND thành phố Đồng Hới để được kiểm tra tiến độ xử lý hồ sơ đã nộp.

 

* Theo quy định tại định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ:

 

- Điều 13 Nghị: Số lượng những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã:

 

1. Cấp xã loại 1 được bố trí tối đa không quá 22 người.

 

2. Cấp xã loại 2 được bố trí tối đa không quá 20 người.

 

3. Cấp xã loại 3 được bố trí tối đa không quá 19 người.

 

 - Điều 14: Phụ cấp và khoán kinh phí đối với những người hoạt động không chuyên trách

 

1. Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp. Mức phụ cấp cụ thể của từng chức danh do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định với mức không vượt quá hệ số 1,0 mức lương tối thiểu chung.

 

2. Ngân sách trung ương hỗ trợ các địa phương theo mức bình quân bằng 2/3 so với mức lương tối thiểu chung cho mỗi người hoạt động không chuyên trách.

 

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định chức danh những người hoạt động không chuyên trách; mức phụ cấp cụ thể của từng chức danh; mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh; mức khoán kinh phí chi trả phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách theo loại đơn vị hành chính cấp xã, loại thôn, tổ dân phố phù hợp quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này; quy định mức khoán kinh phí hoạt động của các đoàn thể ở cấp xã theo số lượng những người hoạt động không chuyên trách quy định tại Điều 13 Nghị định này bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

 

 Ngày 12/3/2020 UBND Thành phố Đồng Hới ban hành Quyết định số 868/QĐ-UBND về việc giao số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố Đồng Hới. Đối với chức danh Hội cựu TNXP không có trong Quyết định nên không được hưởng phụ cấp như ý kiến cử tri đề nghị.

 

(Căn cứ Công văn số 2426/STC-HCSN ngày 11/7/2022 của Sở Tài chính về việc  trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII).

 

Phòng DNTT

More