Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 1424

  • Tổng 862.081

Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Quảng Ninh sau KH thứ 6 - HĐND tỉnh khóa XVIII  
1. Đề nghị Tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn xem xét, giải quyết việc cắt phụ cấp chức vụ (0,15) đối với chức danh Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã, thị trấn từ năm 2019 đến nay; lý do vì sao bị cắt phụ cấp và văn bản nào quy định. Cử tri phản ánh cùng 1 chế độ mà huyện khác cũng được hưởng (như huyện Quảng Trạch) mà huyện Quảng Ninh lại không được hưởng (cử tri Ngô Đình Dũng, Chủ tịch Hội Cựu chiến...
Xem tiếp
Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Quảng Ninh sau KH thứ 6 - HĐND tỉnh khoá XVIII  
Sau kỳ họp thứ 6- Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, Thường trực HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp tổ chức cho các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại 13 điểm trên địa bàn từ ngày 08/8 - 11/8/2022. Tại các điểm tiếp xúc, cử tri đã kiến nghị, đề xuất nhiều vấn đề thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, … Trên cơ sở báo cáo tổng hợp ý kiến của Tổ đại biểu...
Xem tiếp
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Quảng Ninh trước KH thứ 6 - HĐND tỉnh khóa XVIII  
Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Quảng Ninh trước kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Xem tiếp