Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 11

  • Hôm nay 62

  • Tổng 3.298.105

Tài liệu tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII

Post date: 04/07/2022

Font size : A- A A+

 

Tài liệu tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII

 

1. Kế hoạch tiếp xúc cử tri

 

2. Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII

 

3.  Báo cáo việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII của các sở, ngành, địa phương  (File 1File 2 ,  File 3)

More