Tour Phong Nha Kẻ Bàng

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 1373

  • Tổng 1.588.912

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Post date: 16/02/2023

Font size : A- A A+

 

Thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ về Ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Trang Thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh xin đăng tải toàn văn dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi):

 

Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15;

 

Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022;

 

- Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

More