Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 10

  • Hôm nay 32

  • Tổng 3.298.075

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra các dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 10

Post date: 18/07/2023

Font size : A- A A+

 

Phiên họp buổi sáng ngày 12/7/2023, kỳ họp thứ 10 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã báo cáo kết quả thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

 

 

Toàn cảnh kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII

 

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh; Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tiến hành thẩm tra 07 báo cáo và 04 dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 10 của HĐND tỉnh, gồm: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện kế hoạch năm 2023; Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng; Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; Báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân; Báo cáo kết quả công tác của Tòa án nhân dân tỉnh; Báo cáo kết quả công tác của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Báo cáo kết quả công tác của Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các dự thảo nghị quyết: Nghị quyết về việc sáp nhập, hợp nhất và đổi tên thôn, tổ dân phố; Nghị quyết về bãi bỏ một số nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2024 và Nghị quyết về tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

 

 

Ông Phạm Thái Quý - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo tại kỳ họp thứ 10

 

Theo đó, qua thẩm tra Ban Pháp chế HĐND tinh đã có ý kiến đối với các báo cáo như: Về tình hình quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, tình hình biên giới đất liền, trên biển, vùng trời không phát sinh tình huống bị động, bất ngờ; công tác tư pháp đã được triển khai thực hiện toàn diện trên các mặt công tác; công tác tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền được quan tâm. Công tác  phòng, chống tham nhũng đã được các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng. Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, UBND tỉnh đã tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và đã đạt được nhiều kết quả tốt. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân UBND tỉnh đã tích cực chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện các quy định pháp luật về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân. Tòa án nhân dân tỉnh đã tích cực chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác cải cách tư pháp; nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa; quan tâm tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp, các phiên tòa trực tuyến theo quy định. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định pháp luật. Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc đối với các địa bàn có nhiều án và kết quả đạt thấp, chủ động giải quyết đối với các vụ việc có điều kiện nhưng chưa được thi hành dứt điểm.

 

Đối với các dự thảo Nghị quyết, qua thẩm tra Ban Pháp chế HĐND tỉnh thống nhất đề nghị HĐND tỉnh xem xét, thông qua 04 dự thảo nghị quyết tại kỳ họp này. Đồng thời, có một số ý kiến đề nghị đối với một số nghị quyết như: “Đối với dự thảo Nghị quyết về việc sáp nhập, hợp nhất và đổi tên thôn, tổ dân phố” đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Bố Trạch tạo điều kiện thuận lợi khi người dân thực hiện các thủ tục hành chính, chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan; tập trung kiện toàn cơ cấu bộ máy và thực hiện chế độ chính sách đối với những người dôi dư theo đúng quy định của pháp luật. “Đối với dự thảo Nghị quyết về bãi bỏ một số nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh” đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan trong quá trình xây dựng, ban hành nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh cần xác định thời điểm hết hiệu lực ngay trong văn bản. “Đối với dự thảo Nghị quyết về tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023” Ban Pháp chế có thêm một số ý kiến thuộc lĩnh vực của Ban sau: Về công tác nội vụ, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, nghiên cứu lộ trình sắp xếp các đơn vị hành chính từ cấp xã đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Có kế hoạch rà soát tổng thể các thôn, tổ dân phố để xây dựng đề án, thực hiện việc sáp nhập, hợp nhất, đặt tên, đổi tên đảm bảo đồng bộ, thống nhất; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thái độ, trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Trong công tác phòng, chống tội phạm và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo cơ quan chức năng: tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa, tổ chức các đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm, triệt phá các tội phạm có tổ chức như: tội phạm ma túy, cho vay lãi nặng, tội phạm công nghệ cao. Trong lĩnh vực giao thông đường bộ, sớm thực hiện tổng rà soát để kịp thời xử lý triệt để các “điểm đen” tiềm ẩn tai nạn giao thông; tiếp tục quan tâm bổ sung các Camera giám sát, phát hiện vi phạm trật tự an toàn giao thông tại các đô thị và các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ có mật độ phương tiện tham gia giao thông cao./.

HB

More