Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 2111

  • Tổng 2.853.066

Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức họp thẩm tra các dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp  
Ngày 24/11/2023, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức họp thẩm tra các dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 12 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) của HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng chí Nguyễn Lương Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp; cùng dự có các thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Phó Trưởng ban chuyên trách các...
Xem tiếp
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra các dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 10  
Phiên họp buổi sáng ngày 12/7/2023, kỳ họp thứ 10 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã báo cáo kết quả thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.
Xem tiếp
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tình hình thực hiện các quy định của Pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn  
Từ ngày 05 đến ngày 13/4/2023, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã giám sát tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh về “Tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh”. Đồng chí Nguyễn Lương Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn. Tham gia Đoàn giám...
Xem tiếp
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra các dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 9  
Phiên họp buổi sáng ngày 24/3/2023, kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp
Xem tiếp
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra báo cáo và các dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 8  
Tại phiên họp sáng ngày 08/12/2022, kỳ họp thứ 8 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, Ông Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, báo cáo kết quả thẩm tra báo cáo và các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.
Xem tiếp