Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 2557

  • Tổng 3.342.995

Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra các Nghị quyết trình kỳ họp thứ 8

Post date: 07/12/2022

Font size : A- A A+

Chiều ngày 02/12/2022, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII, đồng chí Hoàng Xuân Tân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các đại biểu là Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách; các đồng chí Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Pháp chế, đại diện lãnh đạo: Ban Văn hóa - Xã hội; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sở Tài nguyên và Môi trường;…
 

 

Toàn cảnh cuộc họp

 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo thẩm tra 20 nội dung trình tại kỳ họp HĐND tỉnh lần này, trong đó có 05 báo cáo và 15 dự thảo Nghị quyết, cụ thể: (1) Báo cáo tình hình tình hình thực hiện kế hoạch năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; (2) Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; (3) Báo cáo tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2021; (4) Báo cáo tài chính Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2021; (5) Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; (6) Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị - Tiểu dự án tỉnh Quảng Bình (sử dụng vốn vay ADB); (7) Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2023 (nguồn ngân sách tỉnh quản lý); (8) Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu Dự án phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới (sử dụng vốn vay ADB); (9) Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2021; (10) Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023; (11) Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; (12) Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; (13) Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025; kế hoạch vốn kéo dài năm 2021 sang năm 2022; kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (nguồn ngân sách tỉnh quản lý); (14) Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023; (15) Nghị quyết về phân bổ vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ; (16) Nghị quyết ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công thuộc phạm vị quản lý tỉnh Quảng Bình; (17) Nghị quyết về bổ sung, điều chỉnh danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; (18) Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; (19) Nghị quyết về một số chế độ, định mức bảo đảm cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Quảng Bình (thay thế Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND); (20) Nghị quyết điều chỉnh Nghị quyết số 43/2018/NQ-HĐND ngàg 08/12/2018 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh Quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2023. Để có cơ sở xây dựng dự thảo Báo cáo thẩm tra của Ban, trước đó Ban đã tiến hành làm việc với các cơ quan xây dựng dự thảo Nghị quyết để làm rõ sự cần thiết và các cơ sở pháp lý ban hành nghị quyết tại kỳ họp này.

 

 

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

 

Thảo luận tại cuộc họp thẩm tra, đại biểu dự họp và đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn dự thảo nghị quyết đã nhất trí với báo cáo thẩm tra của Ban, đồng thời giải trình, làm rõ một số ý kiến của Ban nêu và đề xuất điều chỉnh một số câu từ, một số lỗi kỹ thuật trình bày trong dự thảo báo cáo thẩm tra.

 
Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Xuân Tân đã ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ của Ban Kinh tế - Ngân sách với cơ quan được phân công soạn thảo các báo cáo và dự thảo nghị quyết. Trên cơ sở đó, đồng chí đề nghị ban soạn thảo tiếp thu các ý kiến tham gia để chỉnh sửa, bổ sung và hoàn chỉnh Báo cáo thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh./.


Phòng DNTT

More