Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 12

  • Hôm nay 9921

  • Tổng 3.361.483

Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Quảng Trạch sau KH thứ 12 - HĐND tỉnh khóa XVIII

Post date: 04/04/2024

Font size : A- A A+

 

Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Quảng Trạch  sau kỳ họp thứ 12 -  HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

 

1. Tiến độ thi công kênh mương đoạn liên xã Tùng - Châu - Hợp thi công chậm, còn 1km vẫn chưa làm xong và gây nguy hiểm cho nười dân tham gia giao thông. Đề nghị Tỉnh chỉ đạo đơn vị chủ quản quan tâm thi công công trình để hoàn thành dự án (cử tri xã Quảng Tùng)

 

Trả lời:

 

Trong thời gian qua, Công ty đã chỉ đạo quyết liệt các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành công trình kế hoạch. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thi công trên hiện trường gặp nhiều khó khăn. Tuyến kênh thường xuyên phải mở nước phụ vụ sản xuất nông nghiệp. Trong năm thời gian thi công chỉ được 3 tháng (9,10,11). Thời gian này vào mùa mưa lũ nên tiến độ thi công công trình chậm so với kế hoạch.

 

Hiện nay, Chủ đầu tư đang đôn đốc đơn vị thi công tranh thủ thời gian, đẩy nhanh tiến độ để thi công hoàn thành công trình trước ngày 30/9/2024. Đồng thời, Chủ đầu tư đã chỉ đạo đơn vị thi công thực hiện nghiêm túc các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, an toàn trên công trường trong suốt quá trình thi công.

 

(Căn cứ Công văn số 193/KTCTTL-QLVH ngày 29/2/2024 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi về việc trả lời, giải quyết kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVIII).

 

2. Cảng cá Ròn hiện nay còn một số hạng mục chưa được thực hiện, vì vậy, cảng cá không thể đưa vảo sử dụng làm ảnh hưởng đến kết quả đầu tư và hoạt động của ngư dân, nhất là việc xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đề nghị Tỉnh quan tâm bố trí ngân sách để thực hiện giai đoạn 2 của dự án (cử tri xã Cảnh Dương)

 

Trả lời:

 

Dự án Cảng cá Roòn, huyện Quảng Trạch có tổng mức đầu tư là 88,8 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ là 80 tỷ (Giai đoạn 1) và ngân sách địa phương là 8,8 tỷ (Giai đoạn 2). Giai đoạn 1 được khởi công ngày 19/12/2016, đã hoàn thiện và nghiệm thu hoàn thành từ ngày 11/12/2021. Tuy nhiên, để công bố và đưa Cảng cá Roòn vào sử dụng đảm bảo theo yêu cầu quy định tại Khoản 2 Điều 78, Luật Thủy sản năm 2017 thì phải xây dựng các hạng mục còn lại của Dự án.

 

Ngày 17/01/2022, Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 122/VPUBND-KT về việc đầu tư hoàn thiện, đảm bảo hiệu quả hoạt động Cảng cá Roòn. Trong đó, đồng chí Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm giao UBND huyện Quảng Trạch làm việc cụ thể với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở nghành liên quan tham mưu UBND tỉnh nguồn kinh phí đầu tư hoàn thiện, đảm bảo hoạt động của cảng cá Roòn. Ngày 02/02/2023, UBND huyện Quảng Trạch đã có Tờ trình số 11/TTr-UBND trình điều chỉnh chủ trương đầu tự Dự án. Tuy nhiên, do chưa xác định được nguồn vốn cụ thể nên Sở Kế hoạch và Đầu tư không tiếp nhận hồ sơ.

 

Ngày 10/05/2023, Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức buổi làm việc cùng các Sở Ban Ngành và UBND huyện Quảng Trạch về công tác chống khai thác IUU trên địa bàn huyện Quảng Trạch, chủ trì là đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm. Trong buổi làm việc, UBND huyện Quảng Trạch đã đề xuất UBND tỉnh bố trí nguồn vốn thực hiện dự án cảng cá Roòn giai đoạn 2 để sớm hoàn thành đưa dự án vào hoạt động. Sau khi nghe ý kiến đề xuất của UBND huyện Quảng Trạch, UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương bố trí kinh phí thực hiện đầu tư Cảng cá Roòn giai đoạn 2. Lãnh đạo UBND tỉnh đã giao UBND huyện Quảng Trạch nghiên cứu các hạng mục cần ưu tiên thực hiện để đảm bảo điều kiện đưa cảng cá đi vào hoạt động; Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu bố trí từ nguồn vượt thu của tỉnh (theo nội dung tại Thông báo kết luận số 1806/TB-VPUBND của Văn phòng UBND tỉnh).

 

Trên có sơ đó, UBND huyện Quảng Trạch đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án ODA Quảng Trạch lập báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư trong đó đề xuất thực hiện các hạng mục ưu tiên thực hiện đầu tư như: Các tuyến đường giao thông, san nền, cấp điện, cấp nước, phòng cháy chữa cháy, hệ thống xử lý nước thải, nhà điều hành,...Với tổng mức đầu tư là 101,5 tỷ (giai đoạn 1 là 80 tỷ đã thực hiện, giai đoạn 2 là 21,5 tỷ), nguồn vốn: ngân sách địa phương (tỉnh và huyện), thời gian thực hiện dự án: 2023-2025.

 

Ngày 20/6/2023, UBND huyện Quảng Trạch có Tờ trình số 102/TTr-UBND gửi UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định và phê duyệt điều chỉnh chủ trương dự án Cảng cá Roòn với những nội dung như trên. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp nhận hồ sơ để thẩm định. Trong quá trình thẩm định, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 1662/SKHĐT ngày 22/6/2023 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cảng cá Roòn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình gửi Sở Tài chính xác định nguồn vốn và được Sở Tài chính trả lời tại Văn bản số 2083/STC-QLNS ngày 29/6/2023 của Sở Tài chính “về nguồn vốn dự án Cảng cá Roòn, huyện Quảng Trạch”, với nội dung hiện này chưa có nguồn vốn để bố trí cho dự án trong năm nay. Do đó, ngày 04/7/2023 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản trả hồ sơ.

 

UBND huyện đã phối hợp với các Sở trình Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh có văn bản gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về việc xin ý kiến phân bổ CTMTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; nguồn vốn đầu tư khắc phục, thích ứng các khu vực ngập lụt và một số nguồn vốn khác giai đoạn 2021 - 2025 và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023 (nguồn ngân sách tỉnh quản lý), trong đó đề xuất bố trí nguồn vốn cho việc thực hiện giai đoạn 2 Cảng cá Roòn. Ngày 04/7/2023 Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã có Công văn số 263/CV-BCS gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy với các nội dung đề xuất như trên. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay thì dự án vẫn chưa được bố trí vốn để thực hiện giai đoạn 2 nhằm hoàn thành Dự án và đưa công trình đi vào hoạt động. Do đó, UBND huyện Quảng Trạch đề nghị UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính xem xét, bố trí nguồn vốn cho Dự án, để dự án hoàn thành đưa vào sử dụng, giúp hoạt động của ngư dân được thuận lợi và tạo điều kiện xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch.

 

(Căn cứ Báo cáo số 82/ UBND- BC ngày 15/3/2024 của  UBND huyện Quảng Trạch về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVIII).

 

3. Cử tri Nguyễn Xuân Đài phản ánh, chế độ khen thưởng thành tích của gia đình bố mẹ ông và một số gia đình khác trong kháng chiến (Huân huy chương gia đình) đến nay vẫn chưa được nhận. Đề nghị Tỉnh quan tâm chỉ đạo các cơ quan, ban ngành liên quan quan tâm xem xét, giải quyết (cử tri xã Quảng Lưu)

 

Trả lời:

 

Kiểm tra hồ sơ quản lý, trường hợp ông Nguyễn Xuân Đài, sinh năm 1947; quê quán: xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình; là Người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Ba, theo quyết định ngày 26/12/1986, số bằng 839, đã được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết trợ cấp một lần, số tiền 1.200.000 đồng tại Quyết định số 25/LĐTBXH-QĐ ngày 03/05/2002.

 

Đối với trường hợp bố mẹ Ông và một số gia đình khác, do Ông không nêu rõ họ và tên của người có thành tích được tặng thưởng Huân, Huy chương nên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội không có cơ sở trả lời cụ thể. 

 

Hiện nay, việc giải quyết chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

 

Căn cứ hồ sơ, thủ tục do phòng Lao động – Thương binh và Xã hội chuyển đến, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, ban hành quyết định trợ cấp ưu đãi đối với những trường hợp hồ sơ đủ điều kiện quy định; thông báo lý do và chuyển trả những hồ sơ sai sót, hồ sơ không đủ điều kiện về Phòng Lao động - TBXH cấp huyện để hướng dẫn đối tượng bổ sung hoặc thông tin cho đối tượng được biết.

 

(Tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hiện không có tồn đọng hồ sơ người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng Huân, Huy chương kháng chiến; Người trong gia đình được tặng Huân, Huy chương kháng chiến của xã Quảng Lưu).

 

(Căn cứ Báo cáo số 419/ SLĐTBXH-NCC  ngày 22/3/2024 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVIII).

 

 

4. Đất làng Thanh niên lập nghiệp, trước đây thu hồi của dân để cấp cho dự án, nhưng hiện nay Dự án làng Thanh niên lập nghiệp tại Quảng Châu không sử dụng, bỏ hoang, việc cấp đất không đúng đối tượng, trong lúc đó người dân thiếu đất để sản xuất. Đề nghị Tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn xử lý phù hợp (cử tri xã Quảng Châu)

 

Trả lời:

 

Ngày 30/3/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 935/QĐ-UBND giao đất cho Tỉnh đoàn Quảng Bình để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Làng Thanh niên lập nghiệp tại xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch, với diện tích 181,98 ha. Trong đó:

 

- Diện tích đất ở tại nông thôn: 1,0 ha;

 

- Diện tích đất trồng cây lâu năm: 31,02 ha;

 

- Diện tích đất rừng sản xuất: 138,24 ha;

-

Diện tích đất nông nghiệp khác: 6,56 ha;

 

- Diện tích đất giao thông: 3,78 ha.

 

- Diện tích đất các công trình sự nghiệp: 1,38 ha (đất sinh hoạt cộng đồng, đất cơ sở thể dục thể thao, trụ sở cơ quan, đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo).

 

Sau khi có quyết định giao đất của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ động hướng dẫn Tỉnh đoàn Quảng Bình và UBND huyện Quảng Trạch thực hiện các thủ tục để giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ thanh niên lập nghiệp theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

 

Năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch đã xét và ban hành các quyết định về việc tiếp nhận, bố trí, ổn định dân cư đến vùng Dự án Làng Thanh niên lập nghiệp Quảng Châu, với 80 hộ.

 

Thực hiện Quyết định số 3232/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND huyện Quảng Trạch về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng các điểm dân cư nông thôn thuộc Dự án Làng Thanh niên lập nghiệp Quảng Châu, Ban Quản lý Dự án Làng Thanh niên lập nghiệp Quảng Châu (đơn vị được Tỉnh đoàn Quảng Bình giao thực hiện Dự án) đã phối hợp với các phòng, ban liên quan thuộc UBND huyện Quảng Trạch và UBND xã Quảng Châu tiến hành bàn giao đất trên thực địa cho 70/84 hộ thuộc Làng Thanh niên lập nghiệp để làm nhà ở và đất vườn để sản xuất, với diện tích khoảng 30 ha (các hộ còn lại do đi làm ăn xa nên chưa bàn giao đất được).

 

Thực hiện Quyết định số 3245/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND huyện Quảng Trạch về việc phê duyệt Quy hoạch phân lô đất lâm nghiệp tại Làng Thanh niên lập nghiệp Quảng Châu, Ban Quản lý Dự án đã tiến hành triển khai các thủ tục để giao đất lâm nghiệp theo phương án được duyệt. Tuy nhiên, trong năm 2022, Dự án Xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn đi qua tỉnh Quảng Bình triển khai thực hiện; Dự án này có hướng tuyến đi qua giữa Làng Thanh niên lập nghiệp Quảng Châu, là một dự án trọng điểm quốc gia nên việc giao đất lâm nghiêp tạm dừng lại do phải thực hiện đo đạc, kiểm đếm để thu hồi đất, GPMB thực hiện Dự án đường cao tốc và phải điều chỉnh quy hoạch phân lô đất lâm nghiệp và phương án giao đất lâm nghiệp.

 

Tổng diện tích đất UBND huyện Quảng Trạch đã thu hồi của Tỉnh đoàn Quảng Bình, thuộc Dự án Lành Thanh niên lập nghiệp Quảng Châu để GPMB thực hiện Dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam là 10,1 ha đất rừng sản xuất; phần diện tích đất rừng sản xuất còn lại (128,14 ha) bị chia cắt do đường cao tốc đi qua. Do vậy, Ban Quản lý Dự án Làng Thanh niên lập nghiệp Quảng Châu đã hợp đồng với đơn vị tư vấn tiến hành lập lại hồ sơ quy hoạch phân lô đất lâm nghiệp và lập phương án giao đất lâm nghiệp trình UBND huyện Quảng Trạch phê duyệt.

 

Hiện tại, hồ sơ quy hoạch phân lô đất lâm nghiệp và phương án giao đất lâm nghiệp đang được các phòng chuyên môn trực thuộc UBND huyện Quảng Trạch thẩm định để trình UBND huyện Quảng Trạch phê duyệt theo quy định. Do đó, Ban Quản lý Dự án Làng Thanh niên lập nghiệp Quảng Châu chưa có căn cứ để triển khai thực hiện các thủ tục để giao đất lâm nghiệp cho các hộ thuộc Làng Thanh niên lập nghiệp.

 

Đối với phần diện tích được giao tại khu trung tâm để xây dựng trụ sở làm việc, các công trình sự nghiệp khác (Nhà sinh hoạt cộng đồng, cơ sở thể dục thể thao, trường học) và đường giao thông, Ban Quản lý Dự án Làng Thanh niên lập nghiệp Quảng Châu đã hoàn thành xây dựng các công trình và hiện nay đã đưa vào sử dụng, phục vụ cho đời sống và sản xuất của các hộ thuộc Làng Thanh niên lập nghiệp.

 

Do đó, việc cử tri xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch phản ánh Dự án Làng thanh niên lập nghiệp tại Quảng Châu không sử dụng đất, bỏ hoang đất và việc cấp đất không đúng đối tượng đối với diện tích đất được UBND tỉnh giao thực hiện Dự án Làng Thanh niên lập nghiệp Quảng Châu là không có cơ sở.

 

Để sớm thực hiện giao đất lâm nghiệp cho các hộ thuộc Làng Thanh niên lập nghiệp có đất sản xuất, ổn định đời sống, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Quảng Trạch sớm phê duyệt hồ sơ quy hoạch phân lô đất lâm nghiệp và phương án giao đất lâm nghiệp; Tỉnh đoàn Quảng Bình phối hợp với các phòng, ban liên quan thuộc UBND huyện Quảng Trạch và UBND xã Quảng Châu thực hiện các thủ tục theo quy định để giao đất cho các hộ quản lý, sử dụng ngay sau khi quy hoạch phân lô đất lâm nghiệp và phương án giao đất lâm nghiệp được UBND huyện Quảng Trạch phê duyệt.

       

(Căn cứ Công văn số 735/STNMT-QLĐĐ ngày 15/3/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVIII).

 

More