Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 849

  • Tổng 3.308.303

Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện Tuyên Hóa, giai đoạn 2020 - 2024

Post date: 13/05/2024

Font size : A- A A+

Chiều ngày 09/5/2024, Tổ giám sát số 2 của Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo tại UBND huyện Tuyên Hóa, do Đồng chí Lê Vĩnh Thế - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Cùng tham gia tại buổi giám sát có các đồng chí thành viên Tổ giám sát, đại diện Thường trực HĐND huyện, đại diện lãnh đạo UBND huyện, các phòng, ban chuyên môn có liên quan và Hiệu trưởng một số trường học đóng trên địa bàn huyện.

Tuyên Hóa là huyện miền núi nằm về phía Tây Bắc tỉnh Quảng Bình, là huyện có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn, xuất phát điểm về kinh tế thấp đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp giáo dục và đào tạo của huyện. Song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, sự phối hợp, giúp đỡ của các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng với sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện… kinh tế - xã hội của huyện đang trên đà tăng trưởng và tương đối ổn định. Trong những năm qua, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo đã được UBND huyện quan tâm hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo tại địa phương.

Mạng lưới trường lớp cơ bản ổn định, đáp ứng yêu cầu học tập ngày càng cao của con em Nhân dân. Đến nay, toàn huyện có 65 trường học và 02 nhóm trẻ tư thục, trong đó: 24 trường mầm non, 21 trường tiểu học; 15 trường THCS và 05 trường TH&THCS (01 trường PTDTBT) với 715 nhóm, lớp và 18.501 học sinh.  Cơ sở vật chất các trường học được quan tâm đầu tư xây dựng theo hướng kiên cố hoá, đồng thời đang đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục. Hiện nay, toàn huyện có 30/65 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 46,2%.

Đại diện lãnh đạo UBND huyện báo cáo, giải trình tại buổi làm việc

 

Căn cứ vào các nội dung câu hỏi chất vấn, đề nghị giải trình của thành viên Tổ giám sát đã gửi trước cho UBND huyện, Trường THPT Tuyên Hóa và đại diện một số trường học các cấp và một số vấn đề liên quan khác mà thành viên Tổ giám sát chất vấn tại buổi làm việc,đại diện lãnh đạo UBND huyện Tuyên Hóa, đại diện các phòng, ban chuyên môn và Hiệu trưởng một số trường học tham dự buổi làm việc đã tập trung trao đổi, giải trình, làm rõ đối với các nội dung cụ thể liên quan đến các vấn đề: Về tổ chức bộ máy, quy mô mạng lưới trường lớp, việc sắp xếp giáo viên ở từng cấp học. Về nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; quản lý việc dạy thêm, học thêm. Về phân bổ, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và huy động các nguồn lực trong hoạt động giáo dục - đào tạo; cơ sở vật chất, trang thiết bị của các cơ sở giáo dục - đào tạo. Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan lĩnh vực giáo dục - đào tạo…

Thành viên Đoàn giám sát chất vấn UBND huyện và các đơn vị tại buổi làm việc

 

Kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Lê Vĩnh Thế ghi nhận những cố gắng, tích cực và kết quả đạt được trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện Tuyên Hóa thời gian qua. Đồng thời, đề nghị UBND huyện, các đơn vị trường học liên quan tiếp tục thực hiện đảm bảo công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật; chỉ đạo cơ quan tham mưu tiếp thu các ý kiến của thành viên Tổ giám sát để bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo kịp thời theo yêu cầu.

Đồng chí Lê Vĩnh Thế kết luận tại buổi giám sát

 

Phòng Công tác HĐND

More