Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 10

  • Hôm nay 9159

  • Tổng 3.360.721

Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Minh Hóa trước KH thứ 10 - HĐND tỉnh khóa XVIII

Post date: 20/07/2023

Font size : A- A A+

 

Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Minh Hóa trước kỳ họp thứ 10 -  HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

1. Hiện nay đường liên xã Xuân Hóa đã xuống cấp trầm trọng, bà con đi lại khó khăn, vấn đề này cử tri đề xuất rất nhiều lần trong các hội nghị TXCT, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện, đề nghị Tỉnh quan tâm cấp kinh phí để tu sửa, nâng cấp. (cử tri thôn Minh Xuân, xã Xuân Hóa).

 

Trả lời:

 

Tuyến đường liên xã Xuân Hóa được đầu tư xây dựng đã lâu, trải qua quá trình sử dụng hiện tuyến đường đã bị xuống cấp trầm trọng. Năm 2022, UBND huyện đã trích nguồn dự phòng, số tiền: 525.500.000 đồng cấp cho Ủy ban nhân dân xã Xuân Hóa để sửa chữa đường đoạn từ Cầu Bến Sú vào xã Xuân Hóa nhằm kịp thời giải quyết việc đi lại cho bà con nhân dân. Việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp lại toàn bộ tuyến đường cần có nguồn kinh lớn, tuy nhiên nguồn ngân sách huyện hạn hẹp, không có để bố trí. Vì vậy, UBND huyện Minh Hóa đề nghị UBND tỉnh, quan tâm, xem xét hỗ trợ kinh phí để sửa chữa, nâng cấp tuyến đường đảm bảogiao thông đi lại cho nhân dân

 

(Theo Công văn số 567/UBND ngày 10/7/2023 của UBND huyện Minh Hóa về việc trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII)

More