Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 10

  • Hôm nay 16623

  • Tổng 3.381.392

Dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi)

Post date: 03/04/2024

Font size : A- A A+

 

Dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi) đã được Quốc hội thảo luận và cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Cơ quan thẩm tra, Cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật.

 

Sau đây là dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi) đã được tiếp thu, chỉnh lý và các tài liệu liên quan để tiếp tục xin ý kiến các đại biểu Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV:


(1) Dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi);


(2) Bảng so sánh dự thảo Luật trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6 và dự thảo Luật sau khi tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH;


(3) Dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật.

 

Phòng CTQH
 

More