Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 9

  • Hôm nay 5889

  • Tổng 3.339.488

Triển khai nội dung giám sát về hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Post date: 29/02/2024

Font size : A- A A+

Chiều ngày 27/2, đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức làm việc với các sở, ngành liên quan về giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018-2023".

 

Quang cảnh buổi làm việc.

 

Đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì buổi làm việc với sự tham gia của ĐBQH Trần Quang Minh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Đặt vấn đề tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Minh Tâm nêu rõ: Năm 2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) thực hiện giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các ĐVSNCL giai đoạn 2018-2023”. Đây là lần đầu tiên UBTVQH tổ chức giám sát vấn đề này sau 16 năm thực hiện Nghị quyết số 19/NQ/TW về đổi mới và đẩy mạnh tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các ĐVSNCL.

Sau 5 năm triển khai đã đạt được một số kết quả, trong đó, hệ thống các văn bản pháp luật quy định về ĐVSNCL từng bước được hoàn thiện. Thực tiễn cho thấy, việc đổi mới cơ chế tự chủ tài chính tại các ĐVSNCL đã đạt được những kết quả bước đầu. Tuy nhiên, quá trình đổi mới vẫn bộc lộ nhiều vướng mắc, bất cập về cơ sở pháp lý, mô hình tổ chức và cơ chế quản lý tài chính.

 

 

Đồng chí Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Minh Tâm phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

 

Từ những vướng mắc trong thực tế, UBTVQH thực hiện giám sát chuyên đề với phạm vi rộng, đối tượng giám sát đa dạng. Đoàn giám sát của UBTVQH sẽ tổ chức giám sát, làm việc với một số địa phương, trong đó có Quảng Bình. Để thực hiện nội dung này, Đoàn ĐBQH tỉnh đã thành lập Đoàn giám sát và đề nghị các sở, ngành làm rõ các kết quả, nhất là những kiến nghị và giải pháp trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ liên quan đến nội dung trên.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành đã làm rõ các kết quả, bổ sung, hoàn thiện các văn bản, số liệu; phân tích những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, bao gồm nguyên nhân xuất phát từ địa phương và Trung ương; những ảnh hưởng của việc cắt giảm biên chế viên chức; đánh giá kết quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế đã thực sự gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hay chưa?… 

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Minh Tâm ghi nhận nỗ lực của các cơ quan liên quan trong việc chuẩn bị các báo cáo. Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp thu ý kiến để bổ sung, hoàn thiện báo cáo, trong đó chú trọng các nội dung kiến nghị, đề xuất cụ thể để phục vụ hiệu quả hoạt động giám sát của UBTVQH và tháo gỡ những khó khăn.

* Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Đại biểu Quốc hội Trần Quang Minh phát biểu tại buổi làm việc 

Ông Mai Xuân Toàn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, đại diện cơ quan chịu sự giám sát giải trình các vấn đề liên quan

Bà Ngô Nữ Quỳnh Trang đại diện Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu

Ông Lê Phong Hồng - Phó CVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phát biểu

Phòng Công tác Quốc hội