Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 11

  • Hôm nay 49

  • Tổng 3.298.092

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh

Post date: 17/06/2024

Font size : A- A A+

 

Ngày 14/6/2024, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì; tham dự có các đại biểu là Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Sở Nội vụ; Công an tỉnh; Sở Tài chính và Sở Tư pháp.

 

 

Toàn cảnh cuộc họp

 

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh đã trình bày Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; chế độ chính sách và mức hỗ trợ kinh phí cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; theo đó, ngày 28/11/2023, Quốc hội đã thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024. Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được Quốc hội thông qua đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng, vững chắc, toàn diện cho xây dựng, củng cố, duy trì lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, kịp thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới và góp phần kiện toàn, sắp xếp, bố trí lực lượng, tinh gọn đầu mối gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của từng tổ chức cơ sở; bảo đảm thực hiện tốt hơn các quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền công dân… về bố trí lực lượng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, quy định: Căn cứ tình hình, yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự, điều kiện kinh tế - xã hội, quy mô dân số, diện tích tự nhiên của địa phương, HĐND cấp tỉnh quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn quản lý.

 

 

Đồng chí Phạm Thái Quý, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh tham gia ý kiến

 

Sau khi nghe trình bày Tờ trình, dự thảo Nghị quyết đại biểu tham dự cuộc họp đã tham gia góp ý, thảo luận, phân tích kỹ về nội dung, cơ sở pháp lý và sự cần thiết xây dựng Nghị quyết.

 

 

Đồng chí Nguyễn Lương Bình, chủ trì cuộc họp phát biểu kết luận

 

Phát biểu kết thúc tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu các ý kiến tham gia, góp ý tại cuộc họp và tiếp tục phối hợp rà soát, hoàn chỉnh để đảm bảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh thông qua đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng theo quy định của pháp luật./.

 

HB

More