Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 775

  • Tổng 3.308.229

Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề)

Post date: 19/03/2023

Font size : A- A A+

Ngày 15/3/2023, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVIII do đồng chí Hoàng Xuân Tân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì. Tham dự cuộc họp có các đại biểu là Ủy viên Kinh tế - Ngân sách; lãnh đạo các Ban: Pháp chế, Văn hóa - Xã hội; đại diện lãnh đạo Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Ban Quản lý khu kinh tế; Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.
 

 

Toàn cảnh cuộc họp

 

Tại cuộc họp, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã thẩm tra các dự thảo Nghị quyết, gồm: (1). Dự thảo Nghị quyết quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; (2). Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 đã giao tại Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022; (3). Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bãi bỏ một số quy định tại Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 24 tháng 10 năm 2016 và Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh; (4). Dự thảo Nghị quyết Quy định chế độ hỗ trợ hàng tháng đối với đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh Quảng Bình được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trở lên; (5). Dự thảo Nghị quyết phân bổ chi tiết nguồn vốn sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và kéo dài nguồn vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia năm 2022 sang năm 2023; (6). Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; (7). Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

Tại cuộc họp, đại biểu dự họp đã tham gia góp ý, thảo luận, phân tích nội dung trong các dự thảo Nghị quyết.

 

 

Đồng chí Dương Văn Hùng, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tham gia ý kiến

 

 

Đồng chí Ngô Nữ Quỳnh Trang, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tham gia ý kiến

 


 

Đồng chí Trương Thị Phương Lan, Phó Trưởng ban Pháp chế  HĐND tỉnh tham gia ý kiến

 

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Xuân Tân đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tham mưu, soạn thảo xây dựng dự thảo tờ trình, nghị quyết tiếp thu những ý kiến đóng góp, kiến nghị của các đại biểu dự họp, tiếp tục kiểm tra, rà soát hoàn thiện trình kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026  đảm bảo đúng quy định./.

HB

More