Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 15614

  • Tổng 3.380.381

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thị xã Ba Đồn sau kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khoá XVIII

Post date: 23/03/2023

Font size : A- A A+

 

Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thị xã Ba Đồn sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

1. Người dân Liên Trạch, huyện Bố Trạch lấn chiếm đất rừng tại địa phận xã Quảng Minh để trồng rừng, trong quá trình kiểm đếm đền bù Dự án cao tốc Bắc - Nam thì có 07 hộ dân xã Liên Trạch kê khai đền bù giải phóng mặt bằng trên diện tích đất rừng của xã Quảng Minh. Đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý kịp thời việc lấn chiếm đất rừng của người dân xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch (cử tri Hoàng Sâm, xã Quảng Minh).

 

Trả lời:

 

Để làm rõ nguồn gốc và thống nhất thời điểm sử dụng đất của 07 hộ dân xã Liên Trạch liên quan đến dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam. UBND thị xã đã chỉ đạo Hạt kiểm lâm thị xã tiến hành thu thập các tài liệu, dữ liệu và chủ trì làm việc với các phòng, địa phương có liên quan. Sau khi làm việc, Hạt Kiểm lâm thị xã đã có Báo cáo số 41/BC-KLBĐ ngày 16/02/2023 về kết quả kiểm tra thời gian trồng rừng và lấn chiếm đất của 07 hộ dân xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch (có biên bản làm việc kèm theo). Theo đó, Biên bản làm việc của Đoàn liên ngành (Hạt Kiểm lâm, Phòng Kinh tế, Phòng TNMT và UBND xã Quảng Sơn) do Hạt Kiểm lâm chủ trì căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã làm rõ được nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất của 07 hộ dân xã Liên Trạch, cụ thể: - Nguồn gốc: Xâm canh đất rừng do UBND xã Quảng Minh quản lý. - Thời điểm: Trồng rừng trước tháng 7/2014. Để có cơ sở cho UBND thị xã phê duyệt phương án GPMB theo quy định, hiện nay UBND thị xã đang chỉ đạo UBND xã Quảng Minh căn cứ biên bản làm việc của Đoàn liên ngành do Hạt Kiểm lâm thị xã chủ trì lập ngày 14/02/2023 để xác nhận nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất đối với 07 hộ dân xã Liên Trạch đảm bảo theo đúng quy định và thực tế sử dụng đất. Sau khi có xác nhận của UBND xã Quảng Minh, UBND thị xã sẽ tiến hành các các phương án xử lý theo quy định của pháp luật.

 

(Công văn số 265/UBND ngày 24/02/2023 của UBND huyện Bố Trạch trả lời KNCT sau Kỳ họp 8, HĐND khóa XVIII)

 

2. Liệt Sỹ Trần Trung hi sinh trong kháng chiến chống Pháp, nhưng khi nhận Bằng Tổ quốc ghi công thì tham gia chống Mỹ, nên gia đình đã đề nghị cấp lại, đến nay đã 03 năm gia đình chưa nhận được Bằng Tổ quốc ghi công. Đề nghị Tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra và trả lời cho cử tri rõ (cử tri Tạ Phúc Bình, xã Quảng Văn).

 

Trả lời:

 

Qua tra cứu thông tin liệt sĩ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cung cấp và hồ sơ liệt sĩ đang quản lý, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội không tìm thấy tên liệt sĩ Trần Trung như phản ánh nêu tại mục 12 của cử tri. Đề nghị cử tri cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin về liệt sĩ như: họ tên, quê quán, năm sinh, cấp bậc, chức vụ, đơn vị, năm hy sinh để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có cơ sở kiểm tra, trả lời và hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

 

(Công văn số 218/SLĐTBXH-NCC ngày 23/02/2023 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời KNCT sau Kỳ họp 8, HĐND khóa XVIII)

 

3. Đề nghị Tỉnh cho xây dựng đê kè ngăn mặn dọc sông Gianh đoạn qua địa bàn phường Quảng Thuận, làm đường bằng hoa và cây cảnh dọc Quốc lộ 1A đoạn qua phường Quảng Thọ và phường Quảng Thuận để đảm bảo mỹ quan đô thị và chống ngập lụt vào mùa mưa lũ (cử tri Nguyễn Văn Nhơn, Mai Xuân Hon, phường Quảng Thuận).

 

Trả lời:

 

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, trong trận lũ năm 2020, trên địa bàn phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn đã xảy ra tình trạng ngập lụt tại một số khu vực, làm ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân. Nguyên nhân, do dải phân cách giữa được bố trí bằng bê tông, làm cản trở dòng chảy khi nước lũ dâng cao. Trước tình hình trên, UBND thị xã đã có Công văn số 1638/UBND-QLĐT ngày 19/11/2020 về việc đề nghị thay đổi dải phân cách giữa trên tuyến đường quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn gửi Cục Quản lý đường bộ II, UBND tỉnh Quảng Bình, Sở Giao thông vận tải Quảng Bình và Công ty TNHH MTV Tasco Quảng Bình. Sau khi nhận được văn bản của UBND thị xã, Công ty TNHH MTV Tasco Quảng Bình ban hành Công văn số 21/CV-TASCOQB ngày 08/02/2020 về việc thoả thuận phương án thiết kế công trình sửa chữa hư hỏng Quốc lộ 1 đoạn từ 4 Km597+549- Km605+00 và đoạn Km617+00- Km641+00, tỉnh Quảng Bình theo hình thức BOT. UBND thị xã đã có Công văn số 777/UBND ngày 10/5/2021 về việc thoả thuận phương án thiết kế công trình sửa chữa hư hỏng Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn. Tuy nhiên, do chưa bố trí được nguồn vốn nên đến nay Công ty TNHH MTV Tasco Quảng Bình chưa triển khai thực hiện dự án. Nhằm khắc phục tình trạng ngập lụt trong mùa mưa bão cũng như công tác Chỉnh trang đô thị đoạn tuyến Quốc lộ 1A qua thị xã Ba Đồn cần được đầu tư cải tạo dãi phân cách giữa để đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị đi qua 02 phường Quảng Thọ và phường Quảng Thuận. Ngày 26/04/2022, UBND thị xã đã có Tờ trình số 95/TTr-UBND về việc xin kinh phí đầu tư xây dựng dải phân cách giữa, trồng cây xanh trên tuyến đường Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình gửi Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính nhưng đến nay vẫn chưa chưa được UBND tỉnh bố trí kinh phí để triển khai thực hiện dự án. UBND thị xã Ba Đồn kính đề nghị Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính quan tâm tạo điều kiện bố trí nguồn kinh phí để triển khai thực hiện xây dựng dải phân cách giữa, trồng cây xanh trên tuyến đường Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn thị xã Ba Đồn nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị và chống ngập lụt vào mùa mưa lũ như cử tri đã nêu.

 

(Công văn số 294/UBND-VP ngày 23/02/2023 của UBND thị xã Ba Đồn trả lời KNCT sau Kỳ họp 8, HĐND khóa XVIII)

 

4. Việc làm đê kè sông Kênh Kịa: Sau khi điều chỉnh tâm tuyến lấn sang phần đất của phường Quảng Phong trên 1000m2, có điểm lấn vào gần 20m (Khi khảo sát điều chỉnh tâm tuyến, chủ đầu tư chỉ làm việc với phường Quảng Long, không mời phường Quảng Phong tham gia). UBND phường Quảng Phong đã có nhiều văn bản đề nghị xem xét bồi thường hỗ trợ phần đất nói trên nhưng đến nay chủ đầu tư chưa có văn bản trả lời. Đề nghị Tỉnh xem xét chỉ đạo giải quyết (cử tri Nguyễn Bá Ngọc, phường Quảng Phong).

 

Trả lời:

 

Sau khi nhận được ý kiến cử tri, UBND thị xã đã ban hành Công văn số 204/UBND-VP ngày 14/02/2023 gửi Ban QLDA BIIG2 Quảng Bình (chủ đầu tư công trình) đề nghị trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ngày 15/02/2023 Ban QLDA BIIG2 Quảng Bình đã có Công văn số 55/BQLDA-KT trả lời. Theo đó, về bồi thường hỗ trọ để GPMB công trình tại phường Quảng Phong đã được UBND thị xã Ba Đồn phê duyệt tại Quyết định số 1031/QĐ-UBND ngày 13/6/2022 và đã tiến hành chi trả vào ngày 28/6/2022. Đối với phần điều chỉnh bổ sung, sau khi có kết quả trích đo địa chính được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt, xác định rõ nguồn gốc đất và quy chủ đúng đối tượng, Ban QLDA BIIG2 Quảng Bình sẽ tiến hành trình UBND thị xã Ba Đồn ra thông báo thu hồi đất, phê duyệt phương án đền bù và tiến hành chi trả theo đúng quy định của pháp luật (Đính kèm Công văn số 55/BQLDA-KT của Ban QLDA BIIG2 Quảng Bình). Trong thời gian tới, UBND thị xã tiếp tục đôn đốc Chủ đầu tư thực hiện các thủ tục để sớm tiến hành chi trả cho các hộ dân.

 

(Công văn số 294/UBND-VP ngày 23/02/2023 của UBND thị xã Ba Đồn trả lời KNCT sau Kỳ họp 8, HĐND khóa XVIII)

 

5. Cống Hói Tre (giáp ranh giữa phường Quảng Phúc và Quảng Thuận) hiện nay bị hư hỏng nặng, nước mặn xâm nhập. Đề nghị Tỉnh xem xét chỉ đạo cho bố trí kinh phí để tu sửa lại cống (cử tri Mai Xuân Hon, phường Quảng Thuận)

 

Trả lời:

 

Cống Hói Tre nằm trên ranh giới giữa địa bàn phường Quảng Phúc và phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, là công trình thuộc tuyến đê Tả sông Gianh, được xây dựng từ những năm 1960, có chức năng điều tiết nước để cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, đặc biệt về mùa mưa, lũ cống có chức năng tiêu thoát lũ, chống ngập úng cho các phường Quảng Phúc, Quảng Thuận, Quảng Thọ tại thị xã Ba Đồn và một số xã như Quảng Xuân, Quảng Hưng... thuộc huyện Quảng Trạch. Do thời gian đầu tư xây dựng đã lâu, chịu ảnh hưởng của các đợt lụt, bão và triều cường, hiện tại cống đã bị hư hỏng, xuống cấp trầm trọng không đảm bảo để sử dụng. Việc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, phân bổ kinh phí đầu tư xây dựng công trình cống Hói Tre để đảm bảo chức năng phục vụ sản xuất nông nghiệp cũng như phòng, chống thiên tai theo ý kiến của cử tri phản ánh là đúng. Việc sửa chữa, nâng cấp Công trình cống Hói Tre thuộc tuyến đê Tả Gianh cần nguồn kinh phí lớn và thủ tục thực hiện đầu tư phải được sự chấp thuận của các cơ quan chức năng. Sau khi kiểm tra hiện trạng hư hỏng, UBND thị xã đã ban hành các văn bản báo cáo tình trạng hư hỏng của công trình gửi UBND tỉnh và các Sở, ngành cấp tỉnh đề nghị hỗ trợ kinh phí để nâng cấp, sửa chữa công trình. Ngày 19/4/2018, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Công văn số 557/UBND-KT về việc báo cáo tình hình xử lý sự cố đê điều do ảnh hưởng của bão, lũ 2017 gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT. Theo đó, UBND tỉnh đã đề nghị Bộ NN và PTNT phân bổ kinh phí 2 để nâng cấp, sửa chữa các công trình trong đó có công trình cống Hói Tre; nhưng do nguồn kinh phí đầu tư lớn nên chưa được phân bổ để thực hiện. Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND thị xã sẽ tiếp tục đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm hỗ trợ kinh phí đầu tư nâng cấp, sửa chữa cống Hói Tre để phục vụ đời sống dân sinh cũng như phòng chống thiên tai của người dân.

 

(Công văn số 294/UBND-VP ngày 23/02/2023 của UBND thị xã Ba Đồn trả lời KNCT sau Kỳ họp 8, HĐND khóa XVIII)

 

More