Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 4039

  • Tổng 3.311.494

Tài liệu tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII

Post date: 19/07/2023

Font size : A- A A+

 

Tài liệu tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII

 

1. Kế hoạch

 

2. Báo cáo

 

3. Tập hợp các báo cáo về việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước trước  kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII của các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan  (Tệp 1Tệp 2) 

 

 

 

More