Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 419

  • Tổng 3.312.569

Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Post date: 20/05/2024

Font size : A- A A+

 

Chiều ngày 17/5/2024, tại Hội trường UBND tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 16 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung cấp thiết phát sinh giữa hai kỳ họp. Chủ tọa và điều hành kỳ họp có các đồng chí: Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Vĩnh Thế, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Tham dự kỳ họp có đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương.

 

 

 Quang cảnh kỳ họp

 

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận các tờ trình của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra các nội dung trình kỳ họp của Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đại diện UBND tỉnh tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh về các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp.

          

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết

 

Với tinh thần khách quan, dân chủ, các đại biểu HĐND tỉnh đã tập trung thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua: (1). Nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của tỉnh Quảng Bình; (2) Nghị quyết bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; (3) Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

 

 

Đồng chí Trần Hải Châu phát biểu bế mạc kỳ họp

 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trần Hải Châu nhấn mạnh: HĐND tỉnh đã xem xét các tờ trình, dự thảo NQ, đề án của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh, tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các NQ quan trọng, đáp ứng yêu cầu phát triển của thực tiễn. Đồng chí nêu rõ: Việc mở rộng cầu Gianh, cầu Quán Hàu và hầm đèo Ngang sẽ góp phần nâng cao năng lực giao thông vận tải, tạo ra động lực phát triển lớn không chỉ cho tỉnh mà còn cả khu vực miền Trung. Đối với NQ về việc tán thành chủ trương sắp xếp các ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh, là công việc phức tạp, tác động đến tư tưởng, tâm lý của nhân dân, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, song đã được thực hiện theo từng bước rất bài bản, khoa học, chặt chẽ với quyết tâm cao. Việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã sẽ giúp tập trung nguồn lực, phát huy tiềm năng, lợi thế, mở rộng không gian phát triển, tạo giá trị mới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

 

 

Đại biểu tham dự kỳ họp

 

HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh ngay sau kỳ họp khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hoàn thiện hồ sơ, đề án để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bảo đảm tiến độ theo kế hoạch của Chính phủ. Cùng với đó, chủ động xây dựng phương án kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí, giải quyết chế độ, chính sách có liên quan đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; xử lý tài sản công,… để có thể triển khai ngay sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành NQ về việc sắp xếp. Đồng thời, cần quan tâm và tăng cường công tác truyền thông, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện chủ trương này.

 

Đồng chí Trần Hải Châu cũng đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện tốt việc giám sát quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua, đồng thời, kịp thời nắm bắt, phản ánh những kiến nghị chính đáng của cử tri và Nhân dân để HĐND tỉnh xem xét, giải quyết.

 

Phòng DNTT

 

More