Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 70/2024/NQ-HĐND Nghị quyết: quy định tiêu chí thành lập, số lượng thành viên, mức hỗ trợ, bồi dưỡng đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tư ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Hội đồng nhân dân tỉnh 20/06/2024 Còn
2 182/NQ-HĐND Nghị quyết: Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Nâng cấp, mở rộng một số cầu, hầm trên Quốc lộ 1 (các cầu Xương Giang, Gianh, Quán Hàu và hầm Đèo Ngang) - Hạng mục: Hầm Đèo Ngang trên Quốc lộ 1, thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình. Hội đồng nhân dân tỉnh 17/05/2024 Còn
3 181/NQ-HĐND Nghị quyết: bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Hội đồng nhân dân tỉnh 17/05/2024 Còn
4 180/NQ-HĐND Nghị quyết: Về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của tỉnh Quảng Bình. Hội đồng nhân dân tỉnh 17/05/2024 Còn
5 68/2024/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước do tỉnh Quảng Bình quản lý. Hội đồng nhân dân tỉnh 29/03/2024 Còn
6 170/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 sang năm 2024 (nguồn vốn ngân sách địa phương). Hội đồng nhân dân tỉnh 29/03/2024 Còn
7 69/2024/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án ‘‘Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Hội đồng nhân dân tỉnh 29/03/2024 Còn
8 179/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hội đồng nhân dân tỉnh 29/03/2024 Còn
9 178/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hội đồng nhân dân tỉnh 29/03/2024 Còn
10 177/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về việc phê duyệt bổ sung biên chế sự nghiệp (số lượng người làm việc) giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2023-2024 tỉnh Quảng Bình. Hội đồng nhân dân tỉnh 29/03/2024 Còn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »