Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 5864

  • Tổng 3.339.463

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh

Post date: 15/10/2023

Font size : A- A A+

 

Như đã đề cập ở các kỳ trước, bên cạnh những kết quả đã đạt được thì công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Để nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới cần có những giải pháp để khắc phục những nguyên nhân, tồn tại, hạn chế đã được nhận diện, cụ thể các giải pháp đó là:

 

- Thứ nhất, cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo đảm tính đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn cuộc sống. Cần tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành tích cực nghiên cứu, góp ý vào dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ để Chính phủ sớm trình Quốc hội ban hành; các bộ, ngành cần tập trung nghiên cứu rà soát một cách tổng thể, đồng bộ để tham mưu cho Chính phủ ban hành các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ sau khi Quốc hội thông qua và kịp thời ban hành các thông tư hướng dẫn thực hiện khi được Chính phủ giao, bảo đảm hoàn thiện đồng bộ các quy định pháp luật liên quan đến công tác bảo đảm TTATGT đường bộ.

 

Bộ Công an cần xem xét sửa đổi, bổ sung Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ Công an (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 15/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022) quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, theo hướng phân cấp toàn bộ thẩm quyền đăng ký, cấp, thu hồi biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) cho Công an cấp xã mà không phụ thuộc vào số lượng đăng ký hằng năm nhằm tạo thuận lợi cho người dân và giảm áp lực công việc cho Công an cấp huyện trong điều kiện phải điều chuyển biên chế cho Công an cấp xã. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Thông tư số 65/2020/TT-BCA ngày 19/6/2020 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 15/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022) quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông, theo hướng phân cấp thẩm quyền cho Công an cấp xã thực hiện TTKS, xử lý vi phạm hành chính trên các tuyến đường xã, một số tuyến đường đô thị để bảo đảm việc khép kín địa bàn, kịp thời phát hiện xử lý vi phạm pháp luật tại cơ sở theo chủ trương “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở.

 

UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên rà soát, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các văn bản quy phạm pháp luật khi các văn bản làm căn cứ ban hành đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc nội dung văn bản không còn phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh. Trước hết là kịp thời ban hành văn bản thay thế Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của UBND tỉnh ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý đường đô thị trên địa bàn tỉnh.

 

- Thứ hai, quan tâm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật bảo đảm thực chất, hiệu quả; nâng cao nhận thức, ý thức và kỹ năng của người tham gia giao thông. UBND tỉnh cần chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND cấp huyện thực hiện khảo sát đánh giá hiệu quả của các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, các mô hình bảo đảm TTATGT để nhân rộng các hình thức, mô hình phù hợp, loại bỏ các hình thức, mô hình không hiệu quả gây lãng phí nguồn lực. Tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, nhất là công nghệ thông tin (mạng xã hội) trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về GTĐB trong các trường học và tại các địa bàn cơ sở. Ban ATGT cấp tỉnh, cấp huyện cần quan tâm chỉ đạo việc phối hợp các ngành nghiên cứu xây dựng kế hoạch phát động và triển khai thực hiện các phong trào bảo đảm TTATGT, chẳng hạn như: Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, công nhân lao động nói không với rượu, bia khi tham gia giao thông”; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức tham gia tìm hiểu, phổ biến giáo dục pháp luật cho Nhân dân tại nơi cư trú”;… thực hiện các biện pháp xây dựng văn hóa giao thông, từng bước nâng cao ý thức và văn hóa giao thông trong Nhân dân.

UBND tỉnh chỉ đạo các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe quan tâm đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác đào tạo, sát hạch lái xe; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên; có biện pháp theo dõi, đánh giá tinh thần trách nhiệm, trình độ, năng lực của đội ngũ giáo viên; chú trọng truyền đạt kỹ năng, kinh nghiệm cho học viên để từng bước nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức và kỹ năng của người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

 

- Thứ ba, từng bước kiện toàn tổ chức, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong công tác bảo đảm TTATGT. UBND tỉnh cần chỉ đạo Sở Nội vụ rà soát, điều chỉnh bổ sung trong tổng biên chế đã được giao để giao thêm cho Văn phòng Ban ATGT tỉnh 01 biên chế công chức theo đúng quy định tại khoản 4 Điều 8 Quyết định số 22/2017/QĐ-TTg ngày 22/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Công an tỉnh chỉ đạo các phòng chuyên môn và Công an các huyện, thị xã, thành phố rà soát bố trí lực lượng CSGT với số lượng phù hợp giữa các đơn vị hành chính cấp huyện; hạn chế việc bố trí sĩ quan, chiến sĩ không được đào tạo chuyên ngành CSGT.

 

UBND tỉnh cần quan tâm chỉ đạo các sở, ngành và UBND cấp huyện đưa nội dung thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác bảo đảm TTATGT đối với các cơ quan chuyên môn, UBND cấp huyện và UBND cấp xã vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra hằng năm. Đổi mới công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức theo quy định tại Nghị định số 90/2020/NĐ-CP quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; trong đó quan tâm đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác bảo đảm TTATGT. Công an tỉnh và Sở Giao thông vận tải cần có biện pháp theo dõi, kiểm soát để ngăn chặn tiêu cực có thể xảy ra trong công tác TTKS và xử lý vi phạm pháp luật về TTATGT đường bộ. Chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi, đánh giá lực lượng Công an xã, phường, thị trấn trong công tác bảo đảm TTATGT tại cơ sở, công tác tham mưu cho Chủ tịch UBND cấp xã xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực GTĐB. Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho sĩ quan, chiến sỹ làm công tác TTKS giao thông, công tác điều tra, giải quyết các vụ tai nạn giao thông, quan tâm thêm cho lực lượng Công an cấp xã.

 

- Thứ tư, bảo đảm trang thiết bị, công cụ hỗ trợ, kinh phí hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Kiến nghị Bộ Công an quan tâm bổ sung kinh phí cho Công an tỉnh Quảng Bình để đầu tư xây dựng các kho, bãi có mái che bảo quản phương tiện giao thông vi phạm hành chính bị tạm giữ và phương tiện giao thông là vật chứng trong các vụ án hình sự để bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật về quản lý phương tiện tạm giữ và vật chứng trong các vụ án hình sự. Bổ sung xe ô tô và các trang thiết bị, nhất là thiết bị xét nghiệm ma túy, thiết bị đo nồng độ cồn cho lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình đáp ứng nhu cầu công tác TTKS bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh cần quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu cho UBND tỉnh và chỉ đạo UBND cấp huyện hỗ trợ kinh phí từ ngân sách địa phương cho Công an các huyện, thị xã, thành phố mua sắm bổ sung phương tiện, thiết bị, xây dựng các kho, bãi có mái lợp để bảo quản phương tiện vi phạm bị tạm giữ và vật chứng trong các vụ án hình sự xâm phạm TTATGT; chỉ đạo Sở Tài chính tham mưu trang cấp cho Ban ATGT tỉnh 01 ô tô chuyên dùng để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao.

 

Đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ hiện đại trong việc thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu về tai nạn giao thông đường bộ, kết nối tích hợp số liệu tai nạn, thương tích của cơ sở cấp cứu và điều trị tai nạn giao thông, bảo đảm việc thống kê đầy đủ, chính xác. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với Công an tỉnh xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực GTĐB; kết nối, chia sẻ với hệ thống dữ liệu đăng ký phương tiện, đăng kiểm phương tiện, giấy phép lái xe; xây dựng hệ thống báo cáo và phân tích tình hình TTATGT cấp tỉnh.

 

- Thứ năm, đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đáp ứng nhu cầu vận tải và đi lại của Nhân dân. Kiến nghị với Bộ Giao thông vận tải sớm triển khai đầu tư mở rộng cầu Gianh và cầu Quán Hàu trên tuyến Quốc lộ 1A; tuyến Quốc lộ 12A từ xã Hóa Tiến đến cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Kịp thời cấp kinh phí quản lý, bảo trì sửa chữa đường bộ để duy tu, sửa chữa khắc phục sự xuống cấp của các tuyến đường quốc lộ trên địa bàn tỉnh; tăng thêm mức kinh phí cấp cho tỉnh để thực hiện việc quản lý, bảo trì đường bộ đối với các tuyến đường địa phương quản lý. UBND tỉnh quan tâm đầu tư và chỉ đạo UBND thành phố Đồng Hới ưu tiên bố trí ngân sách đầu tư xây dựng mới, cải tạo mở rộng các tuyến đường theo trục Đông - Tây trên địa bàn thành phố Đồng Hới để phân luồng giao thông hạn chế áp lực phương tiện trên các tuyến đường chính đã và đang gia tăng ùn tắc giao thông trong thời gian qua. Chỉ đạo UBND thành phố Đồng Hới phối hợp với các cơ quan chức năng điều chỉnh thời gian đèn tín hiệu điều tiết giao thông tại các điểm đường giao nhau cho phù hợp với lưu lượng phương tiện.

 

UBND tỉnh cần chỉ đạo Sở GTVT, Sở Xây dựng, UBND cấp huyện thực hiện đúng các quy hoạch đã được phê duyệt; nâng cao trách nhiệm và chất lượng thẩm định các dự án đầu tư; thường xuyên theo dõi, chỉ đạo các Ban quản lý dự án giám sát chặt chẽ về chất lượng và tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng GTĐB, bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn giao thông. Quá trình nghiên cứu, khảo sát lập dự án đầu tư cần quan tâm sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, lồng ghép các nguồn vốn để bảo đảm đầu tư hạ tầng một cách đồng bộ, tránh tình trạng mỗi ngành đầu tư riêng rẽ gây lãng phí nguồn lực và phân tán về thời gian ảnh hưởng đến hoạt động giao thông. Thực hiện bố trí quỹ đất dành cho GTĐB; các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật của công trình hạ tầng GTĐB phải vượt ở mức cao so với các điều kiện tối thiểu để bảo đảm nhu cầu giao thông trong tương lai xa. Thực hiện đúng các quy định pháp luật về bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật và an toàn giao thông cho người khuyết tật. Bảo đảm bố trí quỹ đất để xây dựng các bãi, điểm đỗ xe ô tô tại các khu đô thị mới xây dựng. Đối với các khu đô thị cũ, đề nghị UBND tỉnh sử dụng các diện tích đất tại các trụ sở cơ quan, tổ chức, các công trình khác thuộc tài sản công đã hết khấu hao, không còn sử dụng để thanh lý, điều chỉnh bổ sung quy hoạch, bố trí quỹ đất xây dựng các bãi, điểm đỗ xe kết hợp với trồng cây xanh đô thị đáp ứng nhu cầu của người dân và khách du lịch. Quan tâm đầu tư sửa chữa, nâng cấp các đường tỉnh đã xuống cấp như Đường 558 và 558B. Kêu gọi đầu tư 06 trạm dừng, nghỉ đã được quy hoạch trên hệ thống quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh. Chỉ đạo UBND cấp huyện thực hiện các biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn toàn tỉnh. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND cấp huyện thực hiện tổng rà soát các “điểm đen”, các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; kịp thời xử lý triệt để các “điểm đen” và từng bước xử lý các điểm tiềm ẩn tai nại giao thông. Thực hiện tổng kiểm tra, rà soát, xử lý việc lấn chiếm hành lang ATGT, lấn chiếm lòng, lề đường; không để phát sinh những trường hợp vi phạm mới; tập trung xử lý triệt để hành vi xây dựng trái phép trên đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hành vi lấn chiếm lòng, lề đường, nhất là trên các tuyến đường đô thị và các tuyến đường có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn và thường xuyên. Quan tâm bố trí ngân sách đầu tư các công trình điện chiếu sáng, nhất là trên các tuyến quốc lộ và đường tỉnh đoạn đi qua các khu vực đông dân cư; xây dựng bổ sung các vạch sơn gồ giảm tốc độ trên các tuyến đường huyện tỉnh, đường huyện và đường xã trước các điểm giao cắt, đấu nối với các quốc lộ. Đầu tư xây dựng bổ sung các Camera giám sát, phát hiện vi phạm TTATGT tại các đô thị và các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ có mật độ phương tiện tham gia giao thông cao.

 

- Thứ sáu, tăng cường công tác thanh tra, tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và văn hóa giao thông của các tầng lớp Nhân dân. UBND tỉnh cần quan tâm chỉ đạo Sở GTVT tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm quy định về kết cấu hạ tầng GTĐB. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương trong kiểm tra, xử lý các vi phạm hành lang ATGT đường bộ; tăng cường kiểm tra ngăn chặn vi phạm về tải trọng ngay tại các bến bãi bốc xếp hàng hóa. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phòng ngừa việc tác động, điều chỉnh các phần mềm quản lý để bảo đảm chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép cho người điều khiển phương tiện GTĐB và công tác kiểm định an toàn kỹ thuật của các phương tiện giao thông cơ giới. Tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý triệt để các đơn vị, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng và kinh doanh vận tải hành khách du lịch thực hiện gom khách, đặt chỗ, bán vé thu tiền đối với từng hành khách (vi phạm quy định tại Điều 7 và Điều 8 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP).

 

Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng Công an tăng cường công khai các kế hoạch TTKS trên các phương tiện thông tin đại chúng; tăng cường công tác TTKS cơ động trên các tuyến đường, địa bàn thường xảy ra vi phạm; tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về quy tắc tham gia giao thông; quan tâm huy động phối hợp giữa lực lượng Công an các cấp và các lực lượng chức năng trong TTKS trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh. Thực hiện gửi thông báo đúng thời hạn, tận tay những người vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát để kịp thời chấn chỉnh ý thức chấp hành pháp luật và bảo đảm tăng tỷ lệ xử lý qua phương tiện giám sát. Thực hiện rà soát thu hồi đăng ký, biển số để loại bỏ 100% xe cơ giới hết niên hạn sử dụng, xe tự chế. Chỉ đạo Công an thành phố Đồng Hới tăng cường TTKS để xử lý triệt để hành vi dừng đỗ xe ô tô tại các điểm có biển báo cấm dừng, đỗ, nhất là tại tuyến đường Lý Thường Kiệt (từ ngã tư Bưu Điện tỉnh đến Khách sạn Lương Thực); tại các điểm đường giao nhau làm che khuất tầm nhìn; tại các tuyến có biển báo cấm đỗ xe theo ngày chẵn, ngày lẻ như đường Nguyễn Trãi, đường Hai Bà Trưng, đường Dương Văn An;... để hạn chế ùn tắc giao thông.

 

Tòa án nhân dân tỉnh cần quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn Tòa Hình sự và TAND cấp huyện trong việc xem xét cho bị cáo hưởng án treo ngoài các điều kiện quy định tại Điều 65 BLHS cần xem xét điều kiện về nơi cư trú quy định tại Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC để tạo thuận lợi cho UBND cấp xã trong việc giám sát, giáo dục và nâng cao hiệu quả giáo dục, phòng ngừa đối với người bị kết án. Xét xử nghiêm minh đối với các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội thể hiện tính chất, mức độ nguy hiểm cao, coi thường pháp luật, coi thường tính mạng của người khác (không có một phần lỗi của người bị) nhằm đáp ứng yêu cầu phòng, chống tội phạm trong điều kiện tai nạn giao thông còn diễn biến phức tạp./.

 

■ Phạm Thái Quý

More