Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 9477

  • Tổng 3.361.039

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố Đồng Hới sau kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khoá XVIII

Post date: 21/03/2023

Font size : A- A A+

 

 

Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố Đồng Hới sau kỳ họp thứ 8 -  HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

 

 

1. Đường Quốc lộ 1A đoạn đi từ Công ty Sơn Thành đến Công ty Mai Linh; từ Công ty Ford đến phía sau Hợp tác xã Diêm Hải đã quy hoạch từ lâu nhưng chưa triển khai, đề nghị Tỉnh sớm triển khai thực hiện (cử tri Hoàng Văn Quýnh, TDP Diêm Hải, phường Phú Hải).

 

Trả lời:

 

Sau khi nhận được ý kiến phản ánh của cử tri, Sở GTVT đã kiểm tra hiện trường, làm việc với UBND phường Phú Hải và nhận thấy: 02 tuyến đường mà cử tri kiến nghị nêu trên thuộc Quy hoạch phân khu Khu vực phía Nam thành phố Đồng Hới được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3526/QĐ-UBND ngày 25/9/2020, hiện tại chưa được đầu tư xây dựng.

 

Theo quy định tại Điều 4 và Điều 5, Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý đường đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, Sở GTVT có trách nhiệm: “1. Thực hiện quản lý khai thác sử dụng; lập và thực hiện kế hoạch nâng cấp, cải tạo và bảo trì đối - 3 - với các tuyến đường đô thị có mặt cắt ngang ≥15m trên địa bàn thành phố Đồng Hới…”; Sở Xây dựng có trách nhiệm: “Sở Xây dựng là cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đường đô thị trên địa bàn toàn tỉnh... 2. Đầu mối tổng hợp, hướng dẫn lập, thực hiện quy hoạch và kế hoạch phát triển đường đô thị…”. Đối với các tuyến đường mà cử tri phường Phú Hải phản ánh là các tuyến đường đã được quy hoạch nhưng chưa được xây dựng; do đó, đề nghị UBND thành phố Đồng Hới chủ động phối hợp với Sở Xây dựng để kiểm tra, rà soát, có kế hoạch xây dựng nhằm đảm bảo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân như kiến nghị của cử tri (Trước đây, Sở GTVT cũng đã có Văn bản số 3452/SGTVT-KHTH ngày 03/12/2021 trả lời UBND thành phố Đồng Hới về nội dung kiến nghị này của cử tri trước Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII).

 

(Căn cứ Công văn số 425 /SGTVT-KHTH  ngày 22/2/2023 của Sở GTVT về việc  giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 8)

 

2. Đề nghị Tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng xem xét, xử lý tình trạng ngập úng do việc xây dựng khu đô thị mới đường 36m, ảnh hưởng đến việc đi lại và sản xuất nông nghiệp của người dân (cử tri Bùi Thanh Phò, HTX Phú Hải).

 

Trả lời:

 

Nội dung này đã được UBND tỉnh Giao Ban quản lý dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới nghiên cứu, xây dựng phương án đảm bảo thoát nước trong mùa mưa lũ hàng năm cho 35 ha đất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản khu vực phía Nam tuyến đường 36m thuộc phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới (Công văn số 3474/VPUBND-XDCB ngày 02/10/2020).

 

Để nắm bắt kỹ hơn các ý kiến, kiến nghị của cử tri, ngày 20/02/2023, Sở Xây dựng đã phối hợp với UBND phường Phú Hải tổ chức buổi kiểm tra hiện trường. Tại buổi kiểm tra, UBND phường Phú Hải và HTXDVNN Phú Hải có thêm một số kiến nghị, đề xuất như sau:

 

* Ý kiến của UBND phường Phú Hải:

 

- Đề nghị UBND tỉnh đầu tư cống thoát nước trên hệ thống đê Lũy Thầy.

 

- Đề nghị bệnh viện TTH khơi thông hệ thống thoát nước ở phía Nam của Bệnh viện như trong giấy phép xây dựng đã cấp đảm bảo cho việc thoát nước trong sản xuất nông nghiệp cũng như mùa mưa bão sắp đến.

 

- Đề nghị UBND tỉnh ưu tiên đầu tư hệ thống thoát nước đồng bộ cho khu vực phường Phú Hải, trước mắt ưu tiên đầu tư tại các khu vực thấp trũng, hay bị ngập úng và các khu dân cư cũ chưa có hệ thống thoát nước.

 

* Ý kiến của cử tri Bùi Thanh Phò (đại diện HTX DVNN Phú Hải)

 

- Thu hồi hết phần đất còn lại của HTX.

 

- Đầu tư cống thoát nước tạm thời ở khu vực mương để thoát cho phần đất lúa còn lại.

 

(Căn cứ công văn số 351/SXD-QLN ngày 22/2/2023 của Sở Xây dựng về việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII)

 

3. Đề nghị Tỉnh quan tâm xây dựng các công trình bờ biển đảm bảo chất lượng và nâng cấp cửa sông Nhật Lệ để phục vụ công tác bảo vệ quốc phòng - an ninh (cử tri Nguyễn Văn Tợi, phường Nam Lý).

 

Trả lời:

 

Theo chức năng quản lý nhà nước, đối với khu vực bờ biển và cửa sông Nhật Lệ, Sở GTVT chỉ thực hiện ủy thác quản lý tuyến luồng đường thủy nội địa Nhật Lệ từ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam. Đối với luồng sông Nhật Lệ, hiện tại kế hoạch nạo vét các bãi cạn cửa sông Nhật Lệ (đoạn Km0+300 - Km1+200) đã được Bộ GTVT chấp thuận tại Công văn số 6903/BGTVT-KCHT ngày 08/7/2022, UBND tỉnh cũng đã thống nhất danh mục dự án nạo vét tại Công văn số 2281/UBND-XDCB ngày 30/11/2022. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đang tiến hành các thủ tục để triển khai dự án, dự kiến sẽ thực hiện trong năm 2023.

 

Bên cạnh đó, hiện tại UBND tỉnh cũng đã có Thông báo số 3889/TB-VPUBND ngày 28/9/2022 giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai dự án Nghiên cứu đề xuất giải pháp tăng cường khả năng thoát lũ, chống bồi lấp cửa Nhật Lệ, tỉnh Quảng Bình và bảo vệ bờ biển vùng lân cận; hiện tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang triển khai thực hiện.

 

(Căn cứ Công văn số 425 /SGTVT-KHTH  ngày 22/2/2023 của Sở GTVT về việc  giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 8)

 

4. Đề nghị Tỉnh kiểm tra các quy định và trả lời cho cử tri rõ việc cấp phép neo đậu của Nhà hàng nổi Bình Minh hiện nay có vi phạm Luật bảo vệ đê điều hay không (cử tri phường Đồng Hải).

 

Trả lời:

 

Nhà hàng Bình Minh xây dựng năm 2015 nằm song song với tuyến đê tả Lệ Kỳ ở vị trí K13+760, đoạn đê này thuộc địa phận phường Đồng Hải quản lý. Theo quy định tại Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 của UBND tỉnh, phạm vi bảo vệ đê điều của đoạn đê này là 10 mét tính từ chân đê trở ra phía sông. Hiện tại phần chính nhà hàng nằm cách chân đê khoảng 30 mét ngoài phạm vi bảo vệ đê điều, tuy nhiên phần đầu của cầu dẫn từ mặt đê ra nhà hàng nằm trong phạm vi bảo vệ đê điều. Theo quy định của Luật Đê điều, hoạt động neo đậu tàu, thuyền, bè, mảng vào tuyến đê không thuộc hành vi nghiêm cấm nhưng phải được UBND tỉnh cấp phép. Hiện tại, nhà hàng nổi Bình Minh chưa được cấp phép hoạt động liên quan đến đê điều đối với việc neo đậu nhà hàng nổi vào tuyến đê tả Lệ Kỳ. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành nhiều văn bản về tăng cường quản lý đê điều, trong đó có Văn bản số 3000/SNN-CCTL ngày 11/11/2022 có yêu cầu các địa phương tập trung xử lý các trường hợp vi phạm đê điều thuộc các dự án phát triển kinh tế, hạ tầng bao gồm việc neo đậu của các nhà hàng nổi, khu dịch vụ vào các tuyến đê. Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, đôn đốc UBND thành phố Đồng Hới và các địa phương tập trung xử lý các trường hợp vi phạm đê điều, bao gồm việc neo đậu nhà hàng nổi vào các tuyến đê như cử tri đã phản ánh.

 

(Căn cứ Công văn số 347/SNN-KHTC ngày 22/2/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh về giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp 8, HĐND tỉnh khóa XVIII)

 

5. Đề nghị Tỉnh nghiên cứu đầu tư lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông ở ngã tư đường F325 giao với đường Trịnh Công Sơn và đường Nguyễn Bính; Ngã 4 đường Nguyễn Công Hoan giao với đường Phan Đình Phùng nhằm đảm bảo an toàn giao thông do lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông ở các khu vực này đông (cử tri phường Bắc Lý).

 

Trả lời:

 

Trong những năm qua, cùng với tốc độ phát triển đô thị hoá khá nhanh, lưu lượng phương tiện và người tham gia giao thông các tuyến đường nội thành Đồng Hới ngày càng tăng. Việc đầu tư xây dựng mới và nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông của thành phố (trong đó có các hệ thống đèn tín hiệu điều khiển giao thông) để từng bước nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị luôn được UBND tỉnh và Sở GTVT đặc biệt quan tâm. Nhiều cụm đèn tín hiệu điều khiển giao thông trên địa bàn thành phố được đầu tư xây dựng đã góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm, tạo cho bộ mặt đô thị Đồng Hới ngày càng khang trang. Đối với vị trí ngã tư đường F325 giao với đường Trịnh Công Sơn và đường Nguyễn Bính; ngã tư đường Nguyễn Công Hoan giao với đường Phan Đình Phùng trên địa bàn thành phố Đồng Hới như cử tri phản ánh, Sở GTVT sẽ cân đối khả năng nguồn lực và thứ tự ưu tiên theo mức độ khẩn cấp để báo cáo UBND tỉnh xem xét, bố trí kinh phí lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu.

 

(Căn cứ Công văn số 425 /SGTVT-KHTH  ngày 22/2/2023 của Sở GTVT về việc  giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 8).

 

6. Đề nghị Tỉnh chỉ đạo Sở xây dựng sớm tiến hành triển khai thi công Dự án Hồ điều hòa, công viên, sân vận động, khu văn hóa thể thao Tây Hữu Nghị để sớm ổn định cuộc sống cho người dân vì một số hộ dân ở khu vực này nhà ở đã xuống cấp, hư hỏng mà không được phép xây dựng, sửa chữa (cử tri phường Bắc Lý).

 

Trả lời:

 

Hạng mục Hồ Điều Hòa được UBND tỉnh phê duyệt bổ sung vào Dự án Khu dân cư phía Tây đường Hữu Nghị, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới tại Quyết định số 1404/QĐ-UBND ngày 23/4/2019, Sở Xây dựng là chủ đầu tư dự án; Dự toán hạng mục Hồ Điều Hòa khoảng 7,3 tỷ đồng, trong đó chi phí GPMB là 3,2 tỷ đồng; phạm vi GPMB Hồ Điều Hòa khoảng 1,2ha, ảnh hưởng đến diện tích canh tác (trồng lúa, nuôi trồng thủy sản, trồng cây,...) của 06 hộ dân;

 

Dự án chậm triển khai do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong 2 năm 2020-2021; quá trình GPMB gặp nhiều khó khăn, các hộ dân không đồng ý với phương án GPMB, yêu cầu hỗ trợ bổ sung 04 vụ mùa ngừng sản xuất do quá trình thi công Dự án làm ảnh hưởng đến quá trình canh tác. Yêu cầu của các hộ dân là trường hợp ngoại lệ, không nằm trong các quy định về bồi thường, hỗ trợ GPMB nên UBND thành phố Đồng Hới phải xem xét, mất nhiều thời gian để xử lý. Tháng 10/2022, dự án cơ bản hoàn thành GPMB tại hạng mục Hồ Điều hòa (Quyết định số 4711/QĐ-UBND ngày 04/10/2022 của UBND thành phố Đồng Hới phê duyệt phương án bồi thường).

 

Hiên nay, do thời gian thực hiện dự án đã hết, Sở Xây dựng đang trình UBND tỉnh xin điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, cơ sở để ký kết Phụ lục hợp đồng, tiếp tục triển khai thi công dự án. Ngay khi được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, Sở Xây dựng sẽ chỉ đạo đơn vị thi công phối hợp với các bên liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công trên hiện trường hạng mục Hồ Điều Hòa thuộc dự án KDC phía Tây đường Hữu Nghị, phường Bắc Lý, sớm hoàn thành trong Quý II/2023.

 

Đối với hạng mục Sân vận động, khu văn hóa thể thao không có trong dự án KDC phía Tây đường Hữu Nghị do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư, đề nghị UBND tỉnh giao UBND thành phố Đồng Hới có kế hoạch đầu tư xây dựng các công trình này phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

 

(Căn cứ công văn số 351/SXD-QLN ngày 22/2/2023 của Sở Xây dựng về việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII)

 

7. Cống ngầm thoát nước của Khu công nghiệp Tây bắc Đồng Hới đã bị tắc (khu vực tại nhóm 3, Tổ dân phố 7). Đề nghị Tỉnh chỉ đạo Ban quản lý Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới tiến hành kiểm tra, xử lý (cử tri phường Bắc Lý).

 

Trả lời:

 

Ngày 01/2/2023, Trung tâm Quản ly hạ tầng các Khu công nghiệp, Khu Kinh tế Quảng Bình thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế kiểm tra hiện trường đã phát hiện Nhà máy gạch Tuynel Đồng Tâm thuộc Công ty Cổ phần công nghiệp Đồng Tâm Quảng Bình có vật liệu tràn ra đường (đất sét) làm tắc 2 hố ga thoát nước tại tuyến đường ĐCD04 ngay sát hàng rào của nhà máy; theo đó, đã lập biên bản hiện trường và yêu cầu Công ty cổ phần công nghiệp Đồng Tâm Quảng Bình bố trí nhân lực, thiết bị kịp thời khắc phục hiện trạng trên chậm nhất đến ngày 05/2/2023.

 

Đến ngày 05/2/2023, Công ty cổ phần công nghiệp Đồng Tâm Quảng Bình đã hoàn thành triệt để khơi thông hệ thống Cống ngầm thoát nước của Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới (khu vực tại xóm 3, Tổ dân phố 7), đồng thời làm sạch vệ sinh môi trường xung quanh không còn hiện trạng vật liệu tràn ra đường và tắc hệ thống cống ngầm thoát nước.

 

(Căn cứ Công văn số 177/KKT-TTQLHT ngày 17/2/2023 của Ban Quản lý Khu kinh tế về việc giải quyêt, trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII)

 

8. Việc thu phí nước thải môi trường của tỉnh Quảng Bình cao hơn nhiều so với các tỉnh khác. Đề nghị Tỉnh xem xét điều chỉnh phù hợp với mức sống của người dân (cử tri phường Bắc Lý).

 

Trả lời:

 

Căn cứ Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 76/2021/NQ-HĐND ngày 02/4/2021 quy định lộ trình và mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và UBND tỉnh ban hành Công văn số 827/UBND-TH ngày 24/5/2021 hướng dẫn tổ chức thực hiện việc thu phí bảo vệ môi trường. Theo đó, việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn các huyện, thị xã thực hiện đúng theo mức quy định tại Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ (mức thu bằng 10% trên giá bán của 1 m3 nước sạch chưa bao gồm thuế GTGT, mức chung như các tỉnh).

 

Riêng địa bàn thành phố Đồng Hới thực hiện theo Nghị quyết số 76/2021/NQ-HĐND ngày 02/4/2021 của HĐND tỉnh Quảng Bình, theo đó mức thu phí cao hơn mức quy định tại Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ nhằm tiếp tục thực hiện cam kết tăng phí nước thải theo lộ trình đến năm 2023 đạt 3.500 đ/m3 để đảm bảo chi phí vận hành, duy tu hệ thống thoát nước và xử lý nước thải bền vững của thành phố Đồng Hới khi thực hiện dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải Việt Nam-Tiểu dự án thành phố Đồng Hới từ nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng Thế giới, lộ trình thực hiện đến hết năm 2023. Sở Tài chính ghi nhận kiến nghị của cử tri.

 

Từ năm 2024 trở đi, sau khi hệ thống xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Đồng Hới hoàn thiện và kết thúc lộ trình thu phí thực hiện dự án nói trên, Sở Tài chính sẽ tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu quy định hiện hành và tình hình thực tế để xây dựng phương án giá dịch vụ thoát nước thải để trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

 

(Căn cứ công văn số 491/STC-NS ngày 21/2/2023 của Sở Tài chính về việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII)

 

More