Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 8792

  • Tổng 3.360.351

Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri thành phố Đồng Hới sau KH thứ 6 - HĐND tỉnh khóa XVIII

Post date: 20/10/2022

Font size : A- A A+

 

Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố Đồng Hới sau kỳ họp thứ 6 -  HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

 1. Việc hỗ trợ tiền dầu cho tàu cá của bà con theo chính sách của Nhà nước các cơ quan thực hiện còn quá chậm. Trong thời gian qua, bà con nghề biển đã vượt qua khó khăn vươn khơi bám biển, vừa sản xuất vừa bảo vệ chủ quyền biển đảo, đề nghị Tỉnh cần quan tâm chi trả đúng thời gian để động viên ngư dân. (cử tri  Nguyễn Ngọc Ngo, thôn Mỹ Cảnh, xã Bảo Ninh).

 

Trả lời:

 

Quảng Bình là địa phương có số lượng tàu đăng ký tham gia khai thác hải sản trên các vùng biển xa theo Quyết định 48/2010/QĐ-TTg lớn của cả nước với 1.080 tàu, gần 4.500 hồ sơ/năm và hồ sơ chủ yếu tập trung vào các tháng cao điểm từ tháng 5 đến tháng 7, có tháng gần 1.400 hồ sơ. Kinh phí hỗ trợ hàng năm rất lớn, trong khi việc thực hiện chính sách yêu cầu phải kiểm tra, rà soát chặt chẽ, qua nhiều bước theo đúng trình tự thủ tục quy định, cụ thể: Chủ tàu sau khi kết thúc chuyến biển, lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ gửi Chi cục Thủy sản. Chi cục Thủy sản tổ chức kiểm tra, rà soát hồ sơ và chuyển cho Tổ thẩm định để thẩm định, quá trình thẩm định một số trường hợp phải tổ chức kiểm tra, xác minh nhằm hạn chế sai sót, gian lận, trục lợi chính sách. Sau khi thẩm định, Chi cục Thủy sản gửi kết quả thẩm định cho UBND cấp xã để niêm yết công khai trong thời gian khoảng 30 ngày. Căn cứ kết quả thẩm định và báo cáo niêm yết của UBND cấp xã, Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, trình UBND tỉnh quyết định hỗ trợ. Căn cứ Quyết định hỗ trợ, Kho bạc Nhà nước cấp huyện thông báo cho chủ tàu biết để làm thủ tục nhận tiền.

 

Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2012/TTLT-BNN-BQP-BTC của liên Bộ: Nông nghiệp và PTNT, Quốc phòng, Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 48/2010/QĐ-TTg thì việc hỗ trợ thực hiện tối thiểu một Quí một lần. Đối với tỉnh ta, các hồ sơ đề nghị hỗ trợ được tiếp nhận hàng ngày trong tuần, được tổ chức thẩm định mỗi tháng từ 01-02 lần và trình hỗ trợ ngay sau khi có đủ báo cáo niêm yết kết quả thẩm định của UBND cấp xã. Kết quả thực hiện cụ thể: Trong năm 2022, đã tổ chức thẩm định 10 đợt với số tiền 200,9 tỷ đồng (Trong đó xã Bảo Ninh là 29,9 tỷ đồng), đã có Quyết định hỗ trợ 10 đợt với số tiền 171,2 tỷ đồng (Trong đó xã Bảo Ninh là 22,3 tỷ đồng). Như vậy, việc thực hiện Quyết định 48 đã được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hồ sơ được kiểm tra, rà soát chặt chẽ, tiến độ thực hiện nhanh hơn so với Quy định tại Thông tư liên tịch 16 và là một trong những tỉnh có số lượng tàu tham gia lớn của cả nước nhưng tiến độ giải ngân nhanh hơn so với các tỉnh khác, đặc biệt trong năm 2022 tiến độ thẩm định nhanh hơn so với các năm trước.

 

Trong thời gian qua, sản xuất khai thác thủy sản gặp nhiều khó khăn do giá dầu tăng cao. Nguồn kinh phí hỗ trợ theo Quyết định 48 đóng góp quan trọng trong việc duy trì, ổn định sản xuất. Trong bối cảnh đó, Sở Nông nghiệp và PTNT đã quan tâm, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Quyết định 48. Tiếp thu ý kiến của cử tri, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục chỉ đạo Chi cục Thủy sản, Tổ thẩm định tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện chính sách theo quy định, ngăn chặn gian lận, trục lợi, đồng thời phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước giải ngân kịp thời kinh phí hỗ trợ cho ngư dân theo trình tự, thủ tục quy định.

 

(Căn cứ Công văn số 2421/SNN-KHTC ngày 23/9/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh về giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp 6, HĐND tỉnh khóa XVIII)

 

2. Đề nghị Tỉnh quan tâm tăng mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố vì hiện nay mức phụ cấp quá thấp so với mặt bằng chung của các tỉnh (khoán 3.0 mức lương cơ sở). Riêng đối với các thôn, có từ 350 hộ gia đình trở lên; thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo thì được khoán quỹ phụ cấp bằng 5,0 lần mức lương cơ sở (Quy định tại Điều 13, Thông tư 13/2019 –TT/BNV). Đề nghị Tỉnh quan tâm triển khai thực hiện theo đúng Thông tư. (cử tri Nguyễn Thanh Tùng, thôn 11 xã Lộc Ninh; cử tri Nguyễn Văn Dung, thôn 2 xã Lộc Ninh; cử tri Nguyễn Ngọc Ngo, thôn Mỹ Cảnh xã Bảo Ninh).

 

Trả lời:

 

Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ [1] và Thông tư số 13/2019/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ [2] quy định: “Ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp bằng 3,0 lần mức lương cơ sở để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố. Riêng đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo được khoán quỹ phụ cấp bằng 5,0 lần mức lương cơ sở”.

 

Căn cứ quy định nêu trên, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 61/2019/NQ-HĐND [3], theo đó: thực hiện khoán quỹ phụ cấp để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách và hoạt động của các tổ chức đoàn thể ở thôn, tổ dân phố bằng 3,0 lần mức lương cơ sở. Riêng đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; thôn thuộc xã trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã biên giới được khoán quỹ phụ cấp hàng tháng không quá 5,0 lần mức lương cơ sở, đảm bảo đúng quy định tại khoản 6 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ và khoản 1 Điều 13 Thông tư số 13/2019/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

 

(Căn cứ Công văn số 1678/ NV-XDCQ&TCBC ngày 22/9/2022 của Sở Nội vụ trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII ).

 

3. Khu âu thuyền tránh, trú bão được xây dựng trên địa bàn thôn Cừa Phú, do có quy hoạch sẽ mở rộng khu vực này nhưng đã 8 năm qua vẫn không có quyết định chính thức nên người dân ở đây gặp rất nhiều khó khăn, nhà đã xuống cấp nhưng không thể sửa chữa hay xây mới. Đề nghị sớm giải quyết để tạo điều kiện cho người dân cải thiện đời sống (cử tri Nguyễn Văn Lộc, thôn Cửa Phú, xã Bảo Ninh).

 

Trả lời:

 

- Quy hoạch chi tiết khu vực xây dựng Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Nhật Lệ tại thôn Cửa Phú, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, tỷ lệ 1/2000 được phê duyệt tại Quyết định số 3044/QĐ-UBND ngày 15/11/2011; điều chỉnh tại Quyết định số 2092/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 UBND tỉnh và Quyết định số 536/QĐ-UBND ngày 12/2/2018 của UBND tỉnh. Phạm vi lập quy hoạch chi tiết và thực hiện dự án khoảng 40ha, do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm chủ đầu tư.

 

- Quy hoạch chi tiết khu hậu cần nghề cá tại thôn Cừa Phú, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỷ lệ 1/500 được phê duyệt tại Quyết định số 4225/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND tỉnh; phạm vi khoảng 4,9ha (khu quy hoạch tiếp giáp phía Đông Nam khu neo đậu tránh trú bão tàu cá), dự án do UBND xã Bảo Ninh làm chủ đầu tư lập quy hoạch (trong quy hoạch này đã quy hoạch giữ nguyên chức năng đất ở hiện trạng).

 

Dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Nhật Lệ tại thôn Cửa Phú, xã Bảo Ninh do Sở Nông Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm chủ đầu tư. Việc triển khai, thực hiện dự án theo quy hoạch do Sở Nông nghiệp và PTNT (chủ đầu tư) thực hiện. Đề nghị UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiểm tra, rà soát công tác thực hiện dự án, GPMB, tái định cư và giải quyết vấn đề về đất đai, nhà ở cho các hộ dân liên quan, báo cáo UBND tỉnh và trả lời cụ thể cho cử tri.

 

(Căn cứ Công văn số 2260/SXD-QHKT ngày 20/9/2022 của Sở Xây dựng về việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ hợp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII).

 

4. Theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao sẽ bỏ khung giá đất, có cơ chế, phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường. Đề nghị Tỉnh trả lời cho cử tri là hiện nay, tỉnh có áp dụng Nghị quyết này không, nếu áp dụng thì lấy cơ sở nào để áp giá đất theo giá thị trường, giá đất theo giá thị trường do ai định giá. Nếu không áp dụng thì Tỉnh sẽ thực hiện áp dụng khung giá đất theo quy định nào (cử tri Nguyễn Văn Dung, thôn 2 xã Lộc Ninh).

 

Trả lời:

 

Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao” được xác định là một là định hướng chính trị quan trọng thể hiện sự lãnh đạo của Đảng và là cơ sở để thể chế hóa chính sách của đảng trong quá trình dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Ngay sau khi Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 được ban hành, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành xây dựng dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và hiện nay đang thực hiện các bước quy trình để trình Quốc hội xem xét thông qua

.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 là một vấn đề tất yếu, Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đang triển khai chỉ đạo các bước thực hiện để Nghị quyết đi vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội.

 

Việc xác định giá đất theo giá thị trường để tính thu tiền sử dụng đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất, có thu tiền sử dụng đất, cho chuyển mục đích sử dụng đất; tính bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất. Hiện nay, vẫn được thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 114 Luật Đất đai năm 2013. Cơ sở để thực hiện định giá đất cụ thể theo giá thị trường phải được đơn vị tư vấn xác định giá đất độc lập, hoạt động theo quy định tại Điều 115 Luật Đất đai, thực hiện điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, về giá đất thị trường và thông tin về giá đất cơ sở dữ liệu đất đai; áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp để xác định, trình hội đồng thẩm định xem xét trước khi trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt.

 

Để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân bảo đảm thuận lợi, UBND tỉnh đã ủy quyền UBND cấp huyện được xác định giá đất cụ thể trong các trường hợp thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thuộc thẩm quyền cấp huyện.

 

Việc định giá đất cụ thể theo giá thị trường không bị ảnh hưởng bởi khung giá đất, thực tế thị trường Quảng Bình giá đất chưa bao giờ vượt mức tối đa của khung giá đất của Chính phủ. Do vậy, khi thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 sẽ không ảnh hưởng đến công tác định giá đất cụ thể theo giá thị trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

(Căn cứ Công văn số 235/STNMT ngày 22/9/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII)

 

5. Trong thời gian qua, giá nhiên liệu đặc biệt là giá xăng dầu liên tục tăng, kéo theo giá cả các mặt hàng thiết yếu tăng ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân. Hiện nay, giá xăng dầu đã giảm, nhưng giá cả các mặt hàng thiết yếu vẫn tiếp tục tăng cao hoặc không giảm. Đề nghị Tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, có các giải pháp để bình ổn giá trên địa bàn tỉnh (cử tri Nguyễn Văn Dung, thôn 2 xã Lộc Ninh).

 

Trả lời:

Trong thời gian qua, việc tăng giá xăng dầu kéo theo chi phí chăn nuôi tăng thêm khiến một số mặt hàng thực phẩm có biến động về giá như: giá thịt lợn có biến động tăng từ 10.000 - 20.000 đồng/kg, trứng gia cầm tăng từ 500 - 1.000 đồng/quả. Bên cạnh đó, giá một số mặt hàng vật liệu xây dựng như xi măng, cát, đá, gạch ốp lát tăng từ  3% - 10% so với quý II/2022; riêng giá sắt, thép giảm từ  2% - 3% so với quý II. Giá của các loại dầu ăn giảm từ 3.000 đồng - 5.000 đồng/lít tùy loại so với quý II/2022.

 

Bên cạnh đó, dịp Nghỉ lễ Quốc khánh năm nay kéo dài trong 4 ngày từ ngày 01/9/2022 đến ngày 04/9/2022, tại các địa phương tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao truyền thống như Lễ hội đua thuyền, các giải thi đấu thể thao…Chính vì vậy, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của người dân tăng từ 5% - 15% so với ngày thường.

 

Đồng thời, đây cũng là thời điểm sắp bước vào khai giảng năm học mới nên nhu cầu mua sắm các mặt hàng như: sách vở, các trang thiết bị, đồ dùng học tập, xe đạp, xe máy điện, giày dép, áo quần … tăng.

 

Do chịu tác động từ bên ngoài là diễn biến thị trường thế giới ảnh hưởng đến giá xăng dầu trong nước cũng như trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, giá xăng dầu tăng dẫn dến chi phí vận tải hàng hóa, thu mua nguyên liệu đầu vào, chi phí sản xuất tăng, làm tăng giá hàng hoá trong khâu lưu thông trên thị trường nên giá cả các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình thời gian qua có nhiều biến động.

 

Trước diễn biến giá một số mặt hàng nguyên nhiên liệu, vật tư có xu hướng tăng cao gây sức ép đến mặt bằng giá cả thị trường trong nước và mục tiêu kiểm soát lạm phát, nhằm tăng cường công tác quản lý, điều hành giá trên địa bàn tỉnh, ngày 17/6/2022, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1053/UBND-TH yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng nhiệm vụ chủ động triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác quản lý, điều hành giá, kiểm soát lạm phát. 

 

Trong đó, Cục Quản lý thị trường được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm, triệt để, có hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, nhất là đối với các mặt hàng nguyên nhiên liệu và vật tư phục vụ sản xuất, kinh doanh; phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường quản lý, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về giá; thực hiện quản lý chặt chẽ việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết các mặt hàng có nhu cầu tăng cao; xử lý nghiêm trường hợp đầu cơ, găm hàng và tăng giá bất hợp lý; kịp thời xử lý sai phạm, lợi dụng tình hình thị trường có biến động để tăng giá bất hợp lý, trường hợp đưa tin thất thiệt gây bất ổn thị trường, giá cả...

 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Tổng cục Quản lý thị trường, UBND tỉnh Quảng Bình, từ ngày 30/8 đến nay, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường trực thuộc bố trí lực lượng trực 100% quân số nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các doanh nghiệp, cửa hàng, địa điểm kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, chủ động nắm bắt thông tin, theo dõi tình hình bán hàng của các cửa hàng bán lẻ, nguồn hàng dự trữ còn lại và nguồn cung cấp của các thương nhân phân phối xăng dầu; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Cục Quản lý thị trường đã chủ động phối hợp với Sở Công Thương trong việc nắm bắt thông tin về các địa điểm, cửa hàng kinh doanh xăng dầu, nhờ vậy, tình hình kinh doanh xăng dầu trên địa bàn toàn tỉnh cơ bản ổn định, các đơn vị cung ứng, các cửa hàng kinh doanh xăng dầu vẫn duy trì hoạt động bình thường.

 

Đồng thời, Cục Quản lý thị trường đã chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường trực thuộc tăng cường hoạt động kiểm tra việc thực hiện niêm yết giá hàng hóa của các cơ sở kinh doanh; tăng cường công tác quản lý địa bàn không để xảy ra tình trạng đầu cơ găm hàng, tăng giá bán bất hợp lý nhằm thu lợi bất chính, chủ động nắm thông tin, theo dõi chặt chẽ tình hình, diễn biến thị trường để kịp thời ứng phó với các tình huống xảy ra. Kết quả về công tác kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về giá: đã xử lý 79 vụ vi phạm, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 62.750.000 đồng (số liệu tính từ 15/6/2022 đến 14/9/2022).

 

Dự báo trong thời gian tới, giá nhiên liệu, xăng dầu trên thế giới còn nhiều biến động, giá cả một số mặt hàng như lương thực, thực phẩm, đồ uống, hàng may mặc thường tăng theo quy luật vào giai đoạn chuyển mùa và thời điểm Lễ Tết cuối năm. Trong đó giá thịt lợn đang có đang có xu hướng tăng do ảnh hưởng của chi phí đầu vào. Do đó, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tổng cục Quản lý thị trường, UBND tỉnh về triển khai đợt cao điểm kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá bảo đảm nguồn cung hàng hóa, ổn định thị trường; tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tiếp tục triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường bám sát địa bàn, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, chủ động nắm thông tin, theo dõi chặt chẽ tình hình, diễn biến thị trường để chủ động ứng phó với các tình huống xảy ra.

 

(Căn cứ Công văn số 896/CQLTT-TTPC ngày 23/9/2022 của Cục Quản lý thị trường về việc báo cáo giải quyết, trả lời  kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII)

 

6. Theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, từ năm học 2022-2023 mức học phí sẽ tăng từ khối Mầm non đến Đại học, 1 số cấp học, ngành học học phí tăng cao, đối với các trường học vùng đô thị trên địa bàn tỉnh tăng từ 3-4 lần giá học phí hiện nay. Đề nghị Tỉnh quan tâm có chính sách hỗ trợ cho con em hộ gia đình khó khăn ngoài quy định của Nghị định 81 và có kiến nghị, đề xuất có lộ trình tăng học phí phù hợp (cử tri Nguyễn Văn Dung, thôn 2 xã Lộc Ninh).

 

Trả lời:

 

Ngày 27/8/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Trong đó: Tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định rõ khung học phí năm học 2022 - 2023. Vì vậy, để đảm bảo thực hiện đúng Nghị định của Chính phủ, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 đối với cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình là đúng theo quy định (mức thu học phí tỉnh Quảng Bình năm học 2022-2023 bằng mức tối thiểu quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP).

 

Tuy nhiên, thực hiện quy định trên, mức thu học phí năm 2022-2023 tăng khoảng 3 lần do với mức thu học phí năm năm học 2021-2022 trong điều kiện người dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch covid 19 trong thời gian qua. Vì vậy, để đảm bảo an sinh xã hội, nhằm chia sẻ, hỗ trợ người dân trước những khó khăn, thách thức, giảm bớt gánh nặng tài chính đối với phụ huynh, học sinh trong thời kỳ trước, trong và sau dịch bệnh. Ngày 9/9/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ban hành Nghị quyết số 34/2022/NQ-HĐND quy định về thu học phí năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, trong đó tại Điều 3 của Nghị quyết quy định không thu học phí học kỳ I năm học 2022-2023 đối với trẻ em học dục mầm non và học sinh phổ thông công lập, học viên học tại các cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

(Căn cứ Công văn số 3361/STC-HCSN  ngày 21/9/2022 của Sở Tài chính về việc giải quyết, trả lời, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII)

 

7. Vấn đề ô nhiễm môi trường của các công ty sản xuất cao su trên địa bàn xã Lộc Ninh đã được kiến nghị nhiều lần, các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát, tuy nhiên tình trạng ô nhiễm vẫn tiếp tục tái diên. Đề nghị Tỉnh quan tâm xử lý mùi hôi của nhà máy cao su (cử tri Nguyễn Thanh Tùng, thôn 11 xã Lộc Ninh). Qua rà soát, hiện nay trên địa bàn xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới chỉ có một Nhà máy chế biến mủ cao su Trường Sinh của Công ty TNHH Thương mại Trường Sinh.

 

Trả lời:

 

Ngày 16/9/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND xã Lộc Ninh tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại Nhà máy chế biến mủ cao su Trường Sinh, kết quả kiểm tra như sau:

 

Theo báo cáo của Công ty, từ đầu năm 2022 đến nay, Nhà máy tạm dừng hoạt động do không có mủ nguyên liệu. Đến ngày 25/8/2022, Nhà máy hoạt động trở lại để thử nghiệm chế phẩm xử lý mùi hôi, với khối lượng mủ cao su đưa vào chế biến khoảng 2,5 tấn. Trong quá trình hoạt động đã gây ra sự cố phát sinh ô nhiễm mùi hôi ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, đặc biệt là khu dân cư xã Lộc Ninh. Tại thời điểm kiểm tra, Nhà máy tiếp tục tạm dừng hoạt động để khắc phục tháp khử mùi (Công ty đã đầu tư xây dựng tháp khử mùi bằng dung dịch NaClO 5% qua dàn mưa, kết hợp với Ozone phân giải các hợp chất mang mùi phát sinh trong quá trình hoạt động chế biến mủ cao su, nhưng chưa triệt để).

 

Để đảm bảo các yêu cầu bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động, Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu Công ty TNHH Thương mại Trường Sinh nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

 

- Cải tạo sửa chữa khắc phục triệt để hệ thống xử lý mùi hôi từ quá trình chế biến mủ cao su. Sau khi khắc phục hoàn thành, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra cho phép mới được vận hành hoạt động thử nghiệm trở lại.

 

- Trong quá trình hoạt động, Công ty phải nghiêm túc thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được UBND tỉnh phê duyệt và Giấy xác nhận việc thực hiện công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án. Tiếp tục vận hành hệ thống xử lý nước thải đảm bảo theo quy định. Thu gom và xử lý triệt để chất thải phát sinh đảm bảo quy định; thực hiện đúng các quy định về quản lý chất thải rắn thông thường, CTNH.

 

- Tăng cường biện pháp thu gom, xử lý triệt để khí thải, mùi hôi phát sinh trong quá trình chế biến mủ cao su, đảm bảo không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Đồng thời, đánh giá lại hiệu quả khử mùi của hệ thống xử lý khí thải, mùi hôi để có giải pháp hiệu chỉnh phù hợp, đảm bảo xử lý tốt mùi hôi trong khí thải. Thực hiện tốt công tác phòng ngừa sự cố gây ô nhiễm môi trường.

 

- Thực hiện lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành, trình Sở Tài nguyên và Môi trường để xem xét, kiểm tra, trình UBND tỉnh cấp Giấy phép môi trường theo quy định.

 

- Tăng cường, thường xuyên vệ sinh công nghiệp tại các khu vực sản xuất, đảm bảo không để tồn đọng chất thải gây phát sinh mùi hôi.

 

Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với UBND thành phố Đồng Hới và UBND xã Lộc Ninh kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với hoạt động của Nhà máy chế biến mủ cao su Trường Sinh và xử lý nghiêm nếu Công ty TNHH Thương mại Trường Sinh tiếp tục vi phạm.

 

(Căn cứ Công văn số 235/STNMT ngày 22/9/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII)

 

8. Đề nghị Tỉnh giám sát, kiểm tra và thu hồi việc các doanh nghiêp, cá nhân trên địa bàn không sử dụng đúng mục đích về đất thuê 50 năm (khu vực đường vào sân bay) (cử tri Nguyễn Thanh Tùng, thôn 11 xã Lộc Ninh).

 

Trả lời:

 

Khu vực đường vào sân bay, UBND tỉnh đã cho Công ty TNHH Xây dựng và thương mại tổng hợp Đại Trường An thuê đất để xây dựng Trung tâm vận chuyển hàng hóa và dịch vụ hàng không tại xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới với tổng diện tích 1.048,0 m2 tại Quyết định số 2330/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 và Công ty TNHH Dịch vụ vận chuyển hàng hóa hàng không Thiên Đường thuê đất để xây dựng Khu dịch vụ vận chuyển hàng hóa hàng không thiên đường với diện tích 1.647,0 m2 tại Quyết định số 4598/QĐ-UBND ngày 26/11/2019. Hiện tại, 02 Công ty này đã san gạt mặt bằng khu đất, xây dựng một phần hàng rào bao quanh.

 

Tháng 6 năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành kiểm tra và đôn đốc Công ty TNHH Xây dựng và thương mại tổng hợp Đại Trường An đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; tuy nhiên, do thời gian qua dịch Covid bùng phát nên 02 Công ty chưa đầu tư thực hiện dự án.

 

Theo quy định tại Điều 64 Luật Đất đai thì điều kiện thu hồi đất là tiến độ thực hiện dự án chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa, trừ trường hợp bất khả kháng.

 

Tuy nhiên, thời gian qua do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển, thiên tai, bão, lũ, dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt là dịch Covid-19 kéo dài ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Từ các lý do bất khả kháng nêu trên nên chưa đủ căn cứ để thu hồi đất của các Doanh nghiệp như ý kiến của cử tri đã phản ánh.

 

Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư và địa phương để đôn đốc 02 Công ty đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Nếu 02 Công ty còn chậm tiến độ hoặc có vi phạm khác trong quá trình sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường kiên quyết tham mưu UBND tỉnh thu hồi đất của 02 Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

 

(Căn cứ Công văn số 235/STNMT ngày 22/9/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII)

 

9. Hiện đường Võ Thị Sáu có hệ thống R3; đường Nguyễn Văn Cừ chưa có R3, bị thắt cổ chai đầu và cuối đường, nhưng định khung giá nộp thuế đất phi nông nghiệp (năm 2021 - 2025) ngang nhau là không phù hợp. Đề nghị Tỉnh quan tâm xem xét, điều chỉnh cho phù hợp (cử tri phường Nam Lý).

 

Trả lời:

 

Giá đất phi nông nghiệp (đất ở) trên địa bàn tỉnh đã được quy định tại Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh, Bảng giá đất được xây dựng trên cơ sở việc điều tra, khảo sát giá đất trên thị trường do đơn vị tư vấn giá đất thực hiện, đồng thời có sự phối hợp với địa phương, các ban ngành liên quan và đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua theo đúng quy định.

 

Việc xây dựng giá đất của các tuyến đường quy định tại Bảng giá đất, tùy theo vị trí, khả năng sinh lợi, điều kiện về kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội… và giá đất điều tra, khảo sát trên thị trường để xây dựng. Đồng thời, để đảm bảo giá đất phù hợp với từng đoạn, tuyến đường, tại một tuyến đường có thể được chia làm nhiều đoạn và quy định mức giá khác nhau. Hiện nay, theo Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019, đường Võ Thị Sáu được chia làm nhiều đoạn đường với từng mức giá tương ứng như sau: đường Võ Thị Sáu đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Phan Kế Bính có giá đất là 15.500.000 đồng/m2, đoạn từ đường Phan Kế Bính đến đường Tôn Thất Tùng có giá đất là 9.500.000 đồng/m2, đoạn từ đường Tôn Thất Tùng đến đường vào Bệnh viện Việt Nam – CuBa có giá đất là 15.500.000 đồng/m2; đối với đường Nguyễn Văn Cừ thuộc phường Nam Lý có giá đất là 6.600.000 đồng/m2.

 

Như vậy, hiện nay giá đất tại các đoạn đường thuộc tuyến đường Võ Thị Sáu đều cao hơn đường Nguyễn Văn Cừ, việc cử tri phản ánh mức giá giữa đường Võ Thị Sáu và đường Nguyễn Văn Cừ ngang nhau là không có cơ sở, việc xây dựng giá đất căn cứ trên kết quả trên cơ sở việc điều tra, khảo sát giá đất trên thị trường, đồng thời đơn vị tư vấn giá đất đã phối hợp với địa phương để xây dựng cho từng khu vực, vị trí, tuyến đường đảm bảo, đúng quy định.

 

(Căn cứ Công văn số 235/STNMT ngày 22/9/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII)

 

10. Đề nghị Tỉnh kiểm tra, di dời 03 cột viễn thông (đoạn từ nhà ông Măng đến nhà ông Úc) ở Tổ dân phố 3 phường Bắc Nghĩa vì không đảm bảo an toàn (cử tri phường Bắc Nghĩa).

 

Trả lời:

 

Sau khi nhận được văn bản, đơn vị đã tiến hành cho kiểm tra tuyến cột ở Tổ dân phố 3 phường Bắc Nghĩa (đoạn từ nhà ông Măng đến nhà ông Úc) thấy có 04 cột bê tông bị xiêu đúng như cử tri phản ánh. Nguyên nhân do tuyến cột điện lực mới trồng bị trùng với tuyến cột beton có sẵn của VNPT nên đơn vị thi công của Điện lực đã đẩy đầu cột nghiêng vào phía bờ rào của nhà dân dẫn đến không đảm bảo an toàn. VNPT Quảng Bình đã cho dịch chuyển dời 01 cột beton và chỉnh lại 03 cột xiêu ở trên theo đúng kỹ thuật của Ngành đúng vị trí yêu cầu của các hộ dân có tuyến cột của VNPT đi qua và đã hoàn thành trong ngày 21/9/2022.

 

 (Căn cứ Công văn số 797/VNPT-QB-KTĐT ngày 23/9/2022 của Viễn thông Quảng Bình về việc giải quyết, trả lời kiến nghị mục 33 của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII).

 

11. Đề nghị tỉnh lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông ở ngã tư giao nhau giữa đường tránh thành phố và đường Hoàng Quốc Việt nối dài (gần trạm cân thành phố), ở đây là điểm đen thường xảy ra tai nạn nguy hiểm (cử tri phường Bắc Nghĩa).

 

Trả lời:

 

Đối với vị trí giao nhau giữa đường tránh thành phố và đường Hoàng Quốc Việt nối dài (gần trạm cân thành phố) mà cử tri phản ánh ở trên nằm trên Quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Đồng Hới, được đầu tư theo hình thức BOT do nhà đầu tư Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh thực hiện và khai thác, quản lý. Sau khi nhận được ý kiến của cử tri, Sở GTVT đã có Công văn số 2586/SGTVT-KHTH ngày 15/9/2022 đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với UBND thành phố Đồng Hới tổ chức kiểm tra, có giải pháp xử lý để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông và có văn bản báo cáo HĐND tỉnh, UBND tỉnh theo kiến nghị của cử tri. Ngày 20/9/2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh đã có Văn bản số 703/TĐTT-QLDN trả lời kiến nghị của cử tri theo đề nghị của Sở GTVT, theo đó: Tuyến đường giao giữa đường Hoàng Quốc Việt nối dài với QL.1 tuyến tránh thành phố Đồng Hới tại Km660+370 là nút giao hiện hữu được hình thành khi dự án thực hiện, nằm ngoài khu dân cư, có thiết kế theo dạng cùng mức, tổ chức giao thông tự điều chỉnh bằng hệ thống biển báo giao thông để hướng dẫn người và phương tiện khi qua nút; hiện nay việc tổ chức giao thông vẫn đang bình thường.

 

(Căn cứ Công văn số 2670/SGTVT-KHTH ngày 21/9/2022 của Sở Giao thông Vận tải về việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII)

 

12. Dự án thu gom nước thải trên địa bàn phường Bắc Nghĩa nói riêng và toàn thành phố nói chung thi công quá chậm, dàn trải, chậm trả mặt bằng gây ách tắc, khó khăn cho người dân trong tham gia giao thông và ảnh hưởng đến kinh doanh dịch vụ của bà con nhân dân. Đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ và khi trả lại mặt bằng phải đảm bảo chất lượng như ban đầu (cử tri phường Bắc Nghĩa, Nam Lý).

 

Trả lời:

 

Hệ thống thoát nước mưa, nước thải trên địa bàn thành phố nói chung và tại phường Bắc Nghĩa và Nam Lý nói riêng được thực hiện bởi các Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải-Tiểu dự án thành phố Đồng Hới (WB tài trợ) và Dự án phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới (ADB tài trợ). Trong quá trình thực hiện dự án do yếu tố khách quan của các đợt mưa lũ và dịch bệnh Covid, tình hình giá đầu vào nguyên vật liệu tăng cao đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ của các gói thầu thi công nên ảnh hưởng đến tiến độ hoàn trả mặt bằng …. , cùng với việc triển khai thi công đồng thời nhiều gói thầu để đảm bảo tiến độ dự án đã cam kết với các nhà tài trợ ADB và WB, nên không tránh khỏi sự ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Bên cạnh đó, hoàn trả lại mặt đường BTXM tại các tuyến R3 được thiết kế hoàn trả theo vệt hố đào không đảm bảo mỹ quan và chất lượng sau thi công do sự thiếu đồng bộ giữa mặt đường cũ và mới được hoàn trả, cần điều chỉnh sang phương án hoàn trả toàn bộ mặt đường nên cũng ảnh hưởng đến tiến độ hoàn trả mặt đường (hiện nay đã hoàn thành). Trong thời gian qua, Ban QLDA đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng xử lý cơ bản hoàn thành các vướng mắc nảy sinh, tích cực kiểm tra đôn đốc và có các biện pháp mạnh mẽ để yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ. Hiện nay tiến độ thi công đã được cải thiện song vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đã ảnh hưởng việc đi lại và cuộc sống của người dân. Ban QLDA xin báo cáo cụ thể việc hoàn trả mặt đường tại các phường Bắc Nghĩa, Nam Lý cụ thể như sau: - Đối với hệ thống nước thải phường Bắc Nghĩa: Hiện nay các tuyến đường hoàn trả bằng mặt bằng BTXM đã cơ bản hoàn thành, hiện chỉ còn một số tuyến đã thi công nhưng chưa hoàn trả mặt đường với lý do: Đường Lý Nhân Tông (chồng lấn phạm vi thi công với công trình hệ thống thoát nước mặt do UBND thành phố làm chủ đầu tư, phần mặt đường sẽ do UBND thành phố hoàn trả để đảm bảo đồng bộ); Các tuyến đường Phạm Ngũ Lão, Chu Văn An (đã trình Sở XD thẩm định điều chỉnh thiết kế phương án hoàn trả mặt đường láng nhựa sang mặt đường bê tông nhựa để chỉnh trang đô thị, dự kiến hoàn thành hoàn trả trong đầu tháng 10/2022); đường Phan Bá Vành (chồng lấn mặt bằng hoàn trả mặt đường với dự án khu đô thị do Trung tâm phát triển quỹ đất Sở TNMT đầu tư, ngày 22/9/2022 Ban QLDA sẽ tổ chức buổi làm việc thống nhất phương án hoàn trả với các đơn vị liên quan để đảm bảo đầu tư đồng bộ hạ tầng tránh lãng phí). - Đối với hệ thống thu gom nước thải tại phường Nam Lý: Đến nay các tuyến đường thi công hệ thống thu gom nước thải của các dự án đã cơ bản được hoàn trả hoàn thành. Trong thời gian tới trên cơ sở khối lượng còn lại của hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Đồng Hới, Ban QLDA sẽ tập trung chỉ đạo thi công đẩy nhanh tiến độ và thi công dứt điểm các hạng mục công trình đảm bảo an toàn giao thông và an toàn vệ sinh môi trường tạo điều kiện tối đa cho người dân đi lại thuận tiện.

 

(Căn cứ Công văn 806/CV-QLDA ngày 21/9/2022 của Ban Quản lý Dự án vệ sinh môi trường và Biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới về việc tiếp thu trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri phường Bắc Nghĩa, Nam Lý (mục 35) sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII)

 

13. Đề nghị Tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công dự án hồ Điều hòa, khu vực Tây Hữu Nghị phường Bắc Lý (cử tri phường Bắc Lý).

 

Trả lời:

 

Hạng mục công trình Hồ Điều Hòa thuộc Dự án Khu dân cư phía Tây đường Hữu Nghị, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới được phê duyệt tại Quyết định số 1404/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 của UBND tỉnh, Sở Xây dựng được giao làm chủ đầu tư dự án. Dự toán công trình khoảng 7,3 tỷ đồng, trong đó chi phí giải GPMB là 3,2 tỷ đồng; phạm vi GPMB khoảng 1,2ha, ảnh hưởng đến diện tích canh tác (trồng lúa, nuôi trồng thủy sản, trồng cây) của 06 hộ dân.

 

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong năm 2020, năm 2021, quá trình GPMB gặp nhiều khó khăn; các hộ dân không đồng ý với phương án GPMB, yêu cầu hỗ trợ bổ sung 04 vụ mùa ngừng sản xuất do quá trình thi công Dự án Khu dân cư phía Tây đường Hữu Nghị làm ảnh hưởng đến hệ thống kênh mương phục vụ tưới, tiêu cho toàn bộ diện tích đất nông nghiệp trong khu vực. Yêu cầu của các hộ dân là trường hợp ngoại lệ, không nằm trong các quy định về bồi thường, hỗ trợ GPMB nên UBND thành phố Đồng Hới đang xem xét, cần nhiều thời gian để xử lý.

 

Sau nhiều lần tổ chức họp, làm việc với UBND phường Bắc Lý, cùng 06 hộ dân bị ảnh hưởng, đến nay phương án hỗ trợ bổ sung vụ mùa ngừng sản xuất của các hộ gia đình đã được UBND thành phố Đồng Hới đồng ý (tại Thông báo số 164/TB-UBND ngày 16/8/2022); đơn vị GPMB đã tổ chức công khai phương án GPMB đến các hộ dân (tại Thông báo số 104/TB-PTQĐ ngày 22/8/2022), đến nay về cơ bản đã giải quyết dứt điểm công tác GPMB. Sở Xây dựng (Chủ đầu tư dự án) đã chỉ đạo đơn vị thi công phối hợp với các bên liên quan khẩn trương triển khai thi công trên hiện trường hạng mục Hồ Điều Hòa thuộc dự án Khu dân cư phía Tây đường Hữu Nghị, phường Bắc Lý, sớm hoàn thành trong Quý IV/2022, giải quyết ngập úng khu vực khi mùa mưa lớn mà cử tri phường Bắc Lý đã có ý kiến.

 

(Căn cứ Công văn số 2260/SXD-QHKT ngày 20/9/2022 của Sở Xây dựng về việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ hợp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII).

 

14. Đề nghị Tỉnh đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước thải, vỉa hè và cây xanh đường F325 (cử tri phường Bắc Lý).

 

Trả lời:

 

Theo quy định tại Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của UBND tỉnh về phân công, phân cấp quản lý đường đô thị trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối tổng hợp, hướng dẫn lập, thực hiện quy hoạch và kế hoạch phát triển đường đô thị. Đối với các tuyến đường đô thị trên địa bàn thành phố Đồng Hới có bề rộng nền đường từ 15m trở lên, Sở GTVT chỉ quản lý trong phạm vi lòng mặt đường; vỉa hè và hệ thống hạ tầng kỹ thuật do UBND thành phố Đồng Hới quản lý. Vì vậy, đề nghị UBND thành phố Đồng Hới phối hợp với Sở Xây dựng chủ động tổ chức kiểm tra, rà soát, báo cáo UBND tỉnh kế hoạch đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước thải, vỉa hè và cây xanh phù hợp với quy hoạch của tuyến đường để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân như kiến nghị của cử tri (Đối với nội dung này, tại Văn bản số 2010/SGTVT-KHTH ngày 20/7/2022 về việc báo cáo và trả lời chất vấn Đại biểu HĐND tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII, Sở GTVT cũng đã đề nghị UBND thành phố Đồng Hới xem xét đầu tư xây dựng hệ thống lề đường, vỉa hè tuyến đường F325 (Đường tỉnh 567B), tạo - 3 - cho bộ mặt đô thị thành phố Đồng Hới ngày càng khang trang, sạch đẹp, hiện đại, phục vụ tốt nhu cầu giao thương hàng hóa, sinh hoạt của người dân cũng như tạo điều kiện để phát triển du lịch).

 

(Căn cứ Công văn số 2670/SGTVT-KHTH ngày 21/9/2022 của Sở Giao thông Vận tải về việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII)

 

15. Đề nghị Tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng đoạn bờ kè đường Nhật Lệ phía thôn Mỹ Cảnh nối dài với khu Trường Thịnh, đoạn này thường xảy ra xói lỡ, nước biển đã xâm lấn vào khu vực người dân đang sinh sống, người dân đã nhiều lần phản ánh nhưng chưa được giải quyết (cử tri xã Bảo Ninh).

 

Trả lời:

 

Tuyến kè bờ Hữu sông Nhật Lệ thuộc thôn Mỹ Cảnh, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới đã được Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới và Công ty Trường Thịnh đầu tư kiên cố, hiện còn khoảng 150 m nằm giữa chưa được đầu tư xây dựng đang bị xói lở, xâm lấn. Phản ánh của cử tri là chính đáng, ngoài việc xây dựng kè chống xói lở và kết nối liền với tuyến đường đã thi công dọc bờ sông để phát triển cảnh quan du lịch của địa phương là cần thiết. Sở Nông nghiệp và PTNT ghi nhận kiến nghị của cử tri và sẽ phối hợp với các sở, ngành liên quan tìm nguồn vốn để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh thực hiện dự án.

 

(Căn cứ Công văn số 2421/SNN-KHTC ngày 23/9/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh về giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp 6, HĐND tỉnh khóa XVIII)

 

16. Giá đền bù khu vực giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn thôn Cừa Phú quá thấp so với giá thị trường nên đã ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân và việc vận động giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn. Đề nghị Tỉnh xem lại giá đền bù để người dân di dời, ổn định cuộc sống (cử tri xã Bảo Ninh).

 

Trả lời:

 

Theo quy định tại Điểm đ khoản 4 Điều 114 Luật Đất đai, giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất là giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do cơ quan có thẩm quyền quyết định tại thời điểm thu hồi đất. Theo đó, khi xác định giá đất để bồi thường giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất đất ở hay đất nông nghiệp của các hộ gia đình sẽ thực hiện các trình tự, thủ tục xác định giá đất cụ thể, điều tra khảo sát giá đất trên thị trường để xác định giá đất cụ thể phù hợp với giá đất thị trường.

 

Đối với đất nông nghiệp, qua theo dõi thực hiện cho thấy, hiện nay khi xác định giá đất nông nghiệp để tính bồi thường thì thường các địa phương sử dụng phương pháp hệ số điều chỉnh để xác định giá đất cụ thể, với hệ số điều chỉnh là 01 (giá đất cụ thể đối với loại đất nông nghiệp tại thời điểm thu hồi bằng giá đất trong bảng giá đất của tỉnh và nhân hệ số 01).

 

Giá đất nông nghiệp trên địa bàn đã được UBND tỉnh quy định tại Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 trên cơ sở khung giá đất do Chính phủ quy định tại Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019. Mức giá đất trồng cây hàng năm (bao gồm đất trồng lúa) trên địa bàn xã Bảo Ninh cao nhất là 39.000 đ/m2; đất trồng cây lâu năm là 39.000 đ/m2; đất nuôi trồng thủy sản là 39.000 đ/m2 và đất rừng sản xuất là 14.000 đ/m2 (mức giá này được áp dụng chung cho các xã, phường trên địa bàn thành phố Đồng Hới). Qua so sánh thì mức giá tại tỉnh Quảng Bình cao hơn so với mức giá tại các tỉnh trong khu vực như: Quảng Trị (đất trồng cây hàng năm (bao gồm đất trồng lúa) cao nhất là 24.530 đ/m2; đất trồng cây lâu năm là 25.410 đ/m2; đất nuôi trồng thủy sản là 16.830 đ/m2; đất rừng sản xuất là 7.040 đ/m2), Thừa Thiên Huế (đất trồng cây hàng năm (bao gồm đất trồng lúa) cao nhất là 30.000 đ/m2; đất trồng cây lâu năm là 30.000 đ/m2; đất nuôi trồng thủy sản là 23.000 đ/m2; đất rừng sản xuất là 5.200 đ/m2).

 

 Ngoài ra, khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp, ngoài mức giá bồi thường, Nhà nước còn có chính sách hỗ trợ ổn định sản xuất, chính sách hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho người có đất bị thu hồi. Theo quy định tại Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014  của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thì mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm không quá 05 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất và tỉnh Quảng Bình đã áp dụng mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm bằng 05 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất, đây là mức hỗ trợ cao nhất theo quy định của Chính phủ (các tỉnh như: Hà Tĩnh áp dụng mức hỗ trợ từ 1,8 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất và mức cao nhất 4,5 lần; Quảng Trị chỉ áp dụng mức hỗ trợ 03 giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất; Thừa Thiên Huế áp dụng mức hỗ trợ từ 1,5 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất và mức cao nhất 05 lần). Như vậy, chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp, đất ở trên địa bàn tỉnh đã áp dụng ở mức tối đa các quy định và phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế hiện nay.

 

(Căn cứ Công văn số 235/STNMT ngày 22/9/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII)

 

17. Đề nghị tỉnh chỉ đạo các ban, ngành chức năng tăng cường kiểm tra xử lý các trường hợp quảng cáo các loại thực phẩm chức năng giả, kém chất lượng (cử tri phường Bắc Lý).

 

Trả lời:

 

Hoạt động quảng cáo các loại thực phẩm chức năng giả, kém chất lượng  hiện nay đang diễn ra ngày càng phổ biến, đặc biệt là trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội, nhất là khi đối tượng quảng cáo cố tình đăng tải nội dung quảng cáo vi phạm trên môi trường mạng mà cơ quan chức năng rất khó có thể xác định chính xác đối tượng quảng cáo hoặc trong vai trò là người thân, họ hàng, người quen đến từng hộ gia đình để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm,... Do đó, cần sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các lực lượng chức năng như: Công an, Sở Thông tin Truyền thông, Sở Y tế, lực lượng quản lý thị trường tại địa phương. Riêng đối với lực lượng Quản lý thị trường, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tổng cục Quản lý thị trường, UBND tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình trong phạm vi chức năng nhiêm vụ của mình đã ban hành các Kế hoạch và văn bản chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường trực thuộc tăng cường kiểm tra, kiểm soát, chống các hành vi quảng cáo, buôn bán hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng. Thông qua công tác kiểm tra các Đội Quản lý thị trường đã phát hiện 157 vụ vi phạm, đã xử lý 149 vụ vi phạm với 158 hành vi vi phạm, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính, tiền bán tang vật tịch thu, giá trị tang vật tịch thu chưa bán, giá trị tang vật tịch thu tiêu hủy và buộc tiêu hủy là 2.134.823.000 đồng, số tiền đã nộp Ngân sách Nhà nước là 1.051.670.000 đồng (số liệu tính từ 15/6/2022 đến 14/9/2022). Đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với hoạt động tư vấn, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn nhằm ngăn chặn các hành vi lừa đảo, tung tin thất thiệt, quảng cáo sai sự thật để bán các loại hàng giả, kém chất lượng; tổ chức tuyên truyền, khuyến cáo người dân tìm hiểu, nghiên cứu kỹ các thông tin về sản phẩm hàng hóa trước khi quyết định mua và sử dụng sản phẩm dịch vụ do các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân cung cấp.

 

Thời gian tới Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm về kinh doanh hàng hóa nhập lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa vi phạm về an toàn thực phẩm, trong đó có cả hành vi quảng cáo các loại thực phẩm chức năng giả, kém chất lượng. Cục Quản lý thị trường Quảng Bình đề nghị người dân khi phát hiện vi phạm báo ngay về đường dây nóng đầu số 1800558873 để kịp thời giải quyết.

 

(Căn cứ Công văn số 896/CQLTT-TTPC ngày 23/9/2022 của Cục Quản lý thị trường về việc báo cáo giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII)

 

18. Tại ngã ba đấu nối đường Nguyễn Đình Tân với đường Lý Thái Tổ, Công ty Hùng Hà tập kết Containơ chứa vật liệu làm khuất tầm nhìn gây nguy hiểm, mất an toàn giao thông. Bên cạnh đó, nền đường Lý Thái Tổ hiện đang nâng cấp cao độ so với đường Nguyễn Đình Tân có độ chênh khá lớn nên gây khó khăn cho phương tiện tham gia giao thông. Đề nghị Tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng khắc phục để đảm bảo an toàn giao thông (cử tri xã Nghĩa Ninh).

 

Trả lời:

 

Sau khi nhận được ý kiến phản ánh của cử tri, ngày 20/9/2022 Sở GTVT đã tổ chức kiểm tra hiện trường và nhận thấy tại ngã ba giao nhau giữa đường Lý Thái Tổ và đường Nguyễn Đình Tân hiện đã được thảm bê tông nhựa mặt đường cả hai tuyến, vuốt nối êm thuận. Đối với các container của Công ty Hùng Hà được xếp trong sân bãi, không lấn chiếm hành lang đường bộ.

 

(Căn cứ Công văn số 2670/SGTVT-KHTH ngày 21/9/2022 của Sở Giao thông Vận tải về việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII)

 

19. Dự án Nhà hàng tiệc cưới Hùng Hà ở phía Tây Nam đường Lý Thái Tổ đã thi công có cốt nền mặt bằng xây dựng quá cao so với cấp phép xây dựng, quy hoạch chung và quy hoạch mặt bằng của cư dân xung quanh, làm phá vỡ cảnh quan chung trong khu vực, khi mùa mưa nước tràn qua đường chảy vào nhà dân. Đề nghị Tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra cốt nền trên thực tế so với cốt nền đã được cấp phép xây dựng để có biện pháp khắc phục, đảm bảo mỹ quan đô thị (cử tri xã Nghĩa Ninh).

 

Trả lời:

 

Dự án Nhà hàng tiệc cưới tổng hợp Hùng Hà do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hùng Hà làm chủ đầu tư, thiết kế của dự án đã được Sở Xây dựng thẩm định tại Công văn số 1632/SXD-QLXD ngày 22/05/2020, cấp giấy phép xây dựng tại GPXD số 1858/GPXD-SXD ngày 10/6/2020. Theo giấy phép xây dựng, cao độ nền thực hiện dự án từ cao độ +2.9 đến cao độ +3.3 (theo VN2000); hướng dốc từ phía Đông Bắc thấp dần về phía Tây Nam khu đất; cao độ nền khu đất dự án đảm bảo phù hợp với cao độ nền của khu vực theo đồ án Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở thương mại phía Tây Nam đường Lý Thái Tổ, phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới đã được phê duyệt tại Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 của UBND tỉnh.

 

Qua kiểm tra sơ bộ tại khu đất, hiện tại Chủ đầu tư đang thi công san đắp nền của dự án (chưa hoàn thiện mặt sân và chưa xây dựng các hạng mục công trình chính); cao độ đắp đất nền tương đương với cao độ tuyến đường Lý Thái Tổ và các khu vực tiếp giáp dự án (có một số vị trí ở giữa khu đất được đắp cao, có một số khu vực phía Nam khu đất đang thấp so với cao độ nền thiết kế). Tuyến đường Lý Thái Tổ tiếp giáp giữa dự án và khu dân cư đã thi công hoàn thiện mặt đường và hệ thống thoát nước mưa, nước thải phía Nam tuyến đường.

 

Dự án đang quá trình thi công, nền sân dự án chưa hoàn thiện; hệ thống rảnh thu, thoát nước mưa chưa xây dựng và đấu nối thoát với tuyến cống tại đường Lý Thái Tổ, do đó chưa có cơ sở để kiểm chứng việc chủ đầu tư thi công cốt nền cao so với giấy phép xây dựng, quy hoạch khu vực và việc thoát nước mưa của dự án làm ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh.

 

Đối với công trình xây dựng nói trên việc kiểm tra, quản lý trật tự xây dựng thuộc địa bàn và thẩm quyền của UBND phường Bắc Nghĩa, UBND thành phố Đồng Hới (theo Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh). Sở Xây dựng sẽ có văn bản gửi UBND thành phố Đồng Hới để đôn đốc thực hiện việc kiểm tra, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn theo thẩm quyền; đảm bảo việc thi công công trình theo đúng thiết kế của dự án, giấy phép xây dựng và quy hoạch khu vực đã được phê duyệt.

 

(Căn cứ Công văn số 2260/SXD-QHKT ngày 20/9/2022 của Sở Xây dựng về việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ hợp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII)

 

20. Hiện ở Thôn Thuận Phong có 01 lô đất do Xí nghiệp gạch ngói 1/5 trả lại cho Thôn (lô đất này liền kề đất Nhà văn hóa thôn) nhưng chưa được cấp giấy CNQSDĐ. Đề nghị tỉnh xem xét và cho chủ trương để cấp cho Nhà văn hoá thôn (cử tri xã Thuận Đức).

 

Trả lời:

 

Để được giao đất xây dựng mở rộng nhà văn hoá thôn Thuận Phong, xã Thuận Đức thì UBND xã Thuận Đức phải là chủ đầu tư và thực hiện trình tự thủ tục để được chấp thuận địa điểm, phê duyệt dự án, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

 

Vì vậy, đề nghị UBND xã Thuận Đức rà soát, kiểm tra vị trí khu đất nêu trên để xác định nhu cầu mở rộng Nhà Văn hóa thôn Thuận Phong, xã Thuận Đức nhằm thực hiện các thủ tục để báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời, thực hiện thủ tục xin giao đất để được giao đất theo đúng quy định của pháp luật.

 

(Căn cứ Công văn số 235/STNMT ngày 22/9/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII)

 

21. Hiện nay nhiều hộ dân ở TDP1 và TDP12 Nam Lý nhà chật, con đông, hiện đã lập gia đình, có như cầu ra ở riêng, các hộ muốn hiến đất mở đường để tách thửa cho con làm nhà, nhưng không thực hiện được. Đề nghị tỉnh xem xét, có chủ trương tạo điều kiện được tách thửa (cử tri phường Nam Lý).

 

Trả lời:

 

Theo quy định của pháp luật về đất đai, Nhà nước không cấm việc tách thửa đất của người sử dụng đất nếu việc tách thửa bảo đảm điều kiện, diện tích tối thiểu được phép tách thửa theo quy định của pháp luật.

 

Mặt khác, ngày 07/12/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 3113/STNMT-TTr chỉ đạo việc thực hiện thủ tục tách thửa đất. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành để giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai trong đó có thủ tục tách thửa đất theo đúng quy định, đúng thẩm quyền, không được dừng giải quyết hồ sơ, trả hồ sơ khi không có căn cứ pháp lý, không có lý do chính đáng và trả hồ sơ không đúng quy định của pháp luật. Trong đó:

 

- Thực hiện tách thửa đất ở (thửa đất gồm có cả: diện tích đất ở và đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở; đất nông nghiệp không được công nhận là đất ở trong cùng thửa đất ở) theo nhu cầu của người sử dụng đất và đảm bảo các tiêu chí về diện tích tối thiểu được phép tách thửa theo quy định của UBND tỉnh; không quy định hạn chế số lượng thửa đất được tách ra nếu các thửa đất được tách ra theo yêu cầu của người sử dụng đất đảm bảo các điều kiện về diện tích tối thiểu được phép tách thửa theo quy định của UBND tỉnh và các quy định khác của pháp luật nếu có.

 

- Đối với trường hợp tách thửa đất để chuyển quyền sử dụng đất mà các thửa đất khi được tách ra không tiếp giáp với đường giao thông hiện có nhưng người có quyền sử dụng đất dành một phần diện tích của thửa đất để làm lối đi chung thì vẫn thực hiện tách thửa theo nhu cầu của người sử dụng đất. Việc đăng ký xác lập hạn chế quyền sử dụng đối với một phần diện tích hoặc toàn bộ diện tích của thửa đất liền kề để tạo lối đi chung sau khi tách thửa được thực hiện theo quy định tại Điều 171 của Luật Đất đai năm 2013, Điều 73 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Điều 245, Điều 246 của Bộ luật Dân sự năm 2015; Điều 28 của bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 06/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình.

 

Do đó, trường hợp người dân có nhu cầu tách thửa đất thì lập hồ sơ theo quy định, nộp tại Bộ phận Một cửa thành phố hoặc Bộ phận Một cửa của phường để được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết việc tách thửa cho người dân theo đúng quy định.

 

(Căn cứ Công văn số 235/STNMT ngày 22/9/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII)

 

22. Một số hộ dân ở TDP 8, TDP 9 phường Đồng Phú được cấp đất thời điểm năm 1982 là 360m2 đất ở, nhưng hiện nay trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ 150m2 đất ở, diện tích còn lại là đất vườn, đề nghị Tỉnh xem xét (cử tri phường Đồng Phú).

 

Trả lời:

 

Theo điểm b, khoản 5, Điều 24 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai quy định về xác định diện tích đất ở khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở thì:

 

  “b) Trường hợp tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận trước đây mà người sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định này nhưng diện tích đất ở chưa được xác định theo quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều 103 của Luật Đất đai, Khoản 3 Điều này và chưa được xác định lại theo quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều 45 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai năm 2003, nay người sử dụng đất có đơn đề nghị xác định lại diện tích đất ở hoặc khi Nhà nước thu hồi đất thì diện tích đất ở được xác định lại theo quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều 103 của Luật Đất đai và Khoản 3 Điều này; hộ gia đình, cá nhân không phải nộp tiền sử dụng đất, được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đối với diện tích đã được xác định lại là đất ở.”

 

“1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng

 

 

- Theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật Đất đai thì: đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

 

a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

 

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15/10/1993;

 

c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

 

d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15/10/1993 được UBND cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15/10/1993;

 

đ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

 

e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;

 

g) Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15/10/1993 theo quy định của Chính phủ.

 

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và đất đó không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

 

3. Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, văn bản công nhận kết quả hòa giải thành, quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật.”

 

- Theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai, quy định giấy tờ khác về quyền sử dụng đất quy định tại điểm g khoản 1 Điều 100 của Luật Đất đai, bao gồm:

 

“1. Sổ mục kê đất, sổ kiến điền lập trước ngày 18/12/1980.

 

2. Một trong các giấy tờ được lập trong quá trình thực hiện đăng ký ruộng đất theo Chỉ thị số 299-TTg ngày 10/11/1980 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đo đạc, phân hạng và đăng ký thống kê ruộng đất trong cả nước do cơ quan nhà nước đang quản lý, bao gồm:

 

a) Biên bản xét duyệt của Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã xác định người đang sử dụng đất là hợp pháp;

 

b) Bản tổng hợp các trường hợp sử dụng đất hợp pháp do UBND cấp xã hoặc Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã hoặc cơ quan quản lý đất đai cấp huyện, cấp tỉnh lập;

 

c) Đơn xin đăng ký quyền sử dụng ruộng đất đối với trường hợp không có giấy tờ quy định tại điểm a và điểm b khoản này.

 

Trường hợp trong đơn xin đăng ký quyền sử dụng ruộng đất có sự khác nhau giữa thời điểm làm đơn và thời điểm xác nhận thì thời điểm xác lập đơn được tính theo thời điểm sớm nhất ghi trong đơn;

 

d) Giấy tờ về việc chứng nhận đã đăng ký quyền sử dụng đất của UBND cấp xã, cấp huyện hoặc cấp tỉnh cấp cho người sử dụng đất;

 

đ) Giấy tờ về việc kê khai đăng ký nhà cửa được UBND cấp xã, cấp huyện hoặc cấp tỉnh xác nhận mà trong đó có ghi diện tích đất có nhà ở;

 

e) Giấy tờ của đơn vị quốc phòng giao đất cho cán bộ, chiến sỹ làm nhà ở trước ngày 15/10/1993 theo Chỉ thị số 282/CT-QP ngày 11/7/1991 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mà việc giao đất đó phù hợp với quy hoạch sử dụng đất làm nhà ở của cán bộ, chiến sỹ trong quy hoạch đất quốc phòng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.”

 

Căn cứ các quy định của pháp luật đã nêu trên nếu thời điểm năm 1982,  các hộ được giao đất mà có các giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai thì hiện nay các hộ được xem xét xác định lại diện tích đất ở theo đúng diện tích đất ở đã ghi trên các Giấy tờ về quyền sử dụng đất đó. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị xác định lại diện tích đất ở tại Bộ phận Một cửa thành phố, huyện hoặc Bộ phận Một cửa của UBND phường, xã nơi có đất để được cơ quan có thẩm quyền xem xét, xác định lại diện tích đất ở theo quy định tại khoản 5 Điều 24 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

 

Thành phần hồ sơ bao gồm: Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK; Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

 

Trường hợp có thay đổi thông tin về số Giấy chứng minh nhân dân, số Thẻ căn cước công dân, địa chỉ của người có tên trên Giấy chứng nhận đã cấp thì người sử dụng đất nộp thêm bản sao Giấy chứng minh nhân dân mới hoặc Giấy chứng minh quân đội mới hoặc Thẻ căn cước công dân mới hoặc giấy tờ khác chứng minh thay đổi nhân thân.

 

(Căn cứ Công văn số 235/STNMT ngày 22/9/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII)

 

23. Đề nghị Tỉnh thu hồi đất và giải tỏa nút cổ chai tại ngã tư đường Trần Hưng Đạo - Lý Nam Đế để tránh ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm (cử tri phường Đồng Phú).

 

Trả lời:

 

Đối với nội dung kiến nghị nêu trên của cử tri, tại Văn bản số 2132/SGTVT-KHTH ngày 02/8/2021 về việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII, Sở GTVT đã báo cáo UBND tỉnh đề nghị xem xét, bố trí kinh phí để GPMB, thi công hoàn chỉnh đoạn tuyến theo quy hoạch để đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn giao thông cho người dân khi tham gia giao thông. Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

 

(Căn cứ Công văn số 2670/SGTVT-KHTH ngày 21/9/2022 của Sở Giao thông Vận tải về việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII)

 

 

More