Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 7613

  • Tổng 2.306.965

Đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về các dự án luật

16:14, Thứ Sáu, 10-11-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Chiều ngày 8/11, dưới sự điều hành của đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh, tổ ĐBQH số 12 gồm đại biểu các tỉnh Quảng Bình, Hưng Yên, Ninh Bình, Tiền Giang đã thảo luận tại tổ về các dự án luật.

 

Quang cảnh phiên thảo luận tại tổ.

 

Theo đó, các ĐBQH đã thảo luận 2 dự án luật, gồm: Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp (CNQPAN và ĐVCN); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản (ĐGTS).
 
Phát biểu tại phiên thảo luận tổ, đồng chí Vũ Đại Thắng khái quát các nội dung thảo luận và nhấn mạnh: Luật CNQPAN và ĐVCN được xây dựng nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về CNQPAN và ĐVCN, khắc phục những bất cập, hạn chế sau 15 năm thực hiện pháp lệnh CNQP và trên 20 năm thực hiện pháp lệnh ĐVCN. Việc sửa đổi nhằm đưa CNQPAN đáp ứng nội dung Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII) về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Dự án luật tập trung vào các nội dung, như: Nguồn vốn cho đầu tư, nghiên cứu phát triển vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ công nghệ cao, công nghệ lưỡng dụng, thu hút nhân lực chất lượng cao để phát triển CNQPAN…

 

 

Đại biểu Nguyễn Mạnh Cường thảo luận về dự án Luật CNQPAN và ĐVCN 


Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ĐGTS được xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, đặc biệt là ĐGTS công. Luật cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước về cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong xử lý tài sản công. Luật quy định các hình thức chủ yếu, trình tự thủ tục đấu giá, nội dung thủ tục nhiều. Việc sửa đổi nhằm bảo đảm tính đồng bộ, khả thi với hệ thống pháp luật.
 
Đồng chí Vũ Đại Thắng đề nghị đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận những nội dung mà Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Quốc phòng-An ninh (QP-AN) đã gợi ý, tránh sự trùng lặp, chồng chéo với các luật liên quan, đồng thời bảo đảm tính thực tiễn của các luật.  

 

 

Đại biểu Nguyễn Tiến Nam thảo luận tại tổ chiều 8/11.

 

Các đại biểu Vũ Mạnh Cường, Nguyễn Tiến Nam, Trần Quang Minh đã thảo luận về nội dung 2 dự án luật. Theo đó, các ý kiến khẳng định việc ban hành Luật CNQPAN và ĐVCN là rất cần thiết, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh Tổ quốc từ sớm, từ xa; hoàn thành nhiệm vụ xây dựng tiềm lực QP-AN tại các khu vực phòng thủ, phù hợp với Luật Quốc phòng, Luật Công an nhân dân về huy động nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ QP-AN; đồng thời bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về QP-AN, phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế của nước ta trong giai đoạn hiện nay.

 

 

Đại biểu Trần Quang Minh thảo luận.

 

Về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ĐGTS, các ý kiến đều thống nhất việc ban hành luật sẽ góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong xử lý tài sản công và bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, của hệ thống pháp luật.
 
Cùng với ý kiến đồng tình, các đại biểu đã thảo luận cụ thể nhiều nội dung của 2 dự án luật và đề nghị nghiên cứu, bổ sung, làm rõ thêm để khi được thực thi, các luật sẽ thực sự trở thành công cụ pháp lý hiệu quả giải quyết những vấn đề phức tạp, còn gây tranh cãi, bảo đảm tính hợp hiến, không chồng chéo, mâu thuẫn với các quy định pháp luật khác.
 

Phòng Công tác Quốc hội

Các tin khác