Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 162

  • Tổng 477.575

Bài phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh

17:39, Thứ Sáu, 27-5-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh,

 

Kính thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh,

 

Kính thưa các quý vị đại biểu,

 

Hôm nay, HĐND tỉnh khóa 18 tổ chức Kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung cần thiết, quan trọng phát sinh giữa hai kỳ họp thường lệ. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh cùng toàn thể các đồng chí tham dự Kỳ họp ngày hôm nay lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

 

Kính thưa các quý vị đại biểu,

 

Từ thực tiễn cuộc sống, nhằm hỗ trợ kịp thời cho sự phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, Thường trực HĐND tỉnh quyết định triệu tập Kỳ họp chuyên đề hôm nay để xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng về kinh tế, xã hội, tài chính và ngân sách, cụ thể:

 

Thứ nhất, xem xét, thông qua Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Việc thông qua Nghị quyết nhằm đầu tư giảm nghèo có trọng tâm, trọng điểm; đảm bảo phân bổ vốn công bằng, công khai, dân chủ, phát huy quyền làm chủ và sự tham gia tích cực, chủ động của Nhân dân; ưu tiên bố trí vốn cho các huyện mới thoát nghèo, đặc biệt các xã vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; đảm bảo cho các ngành, địa phương chủ động trong xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

 

 

Đồng chí Trần Hải Châu phát biểu khai mạc

 

Thứ hai, xem xét, thông qua Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước. Nghị quyết sau khi được thông qua sẽ tạo điều kiện cho các cơ sở khám chữa bệnh có căn cứ thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người bệnh không có thẻ bảo hiểm y tế; cho người dân có nhu cầu tự chi trả kinh phí và xét nghiệm theo hợp đồng cho các tổ chức, đơn vị. Qua đó để góp phần kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, duy trì trạng thái bình thường, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

 

Thứ ba, xem xét, thông qua một số Nghị quyết trong lĩnh vực đầu tư công, đó là: Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý (lần 2), bao gồm Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (lần 2) nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý; Kế hoạch đầu tư công năm 2022 (lần 2) nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý... Việc thông qua các Nghị quyết lần này sẽ tạo điều kiện thúc đẩy nguồn lực hoàn thiện hơn về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, góp phần quan trọng thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã của tỉnh năm 2022.

 

Thứ tư, xem xét, thông qua các Nghị quyết quy định bồi dưỡng hàng tháng cho đội ngũ cộng tác viên dân số và chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao khác trên địa bàn tỉnh.

 

Hiện nay, toàn tỉnh có 1.744 cộng tác viên dân số là những người tình nguyện làm công tác dân số ở thôn, bản, tổ dân phố; là cánh tay nối dài của hệ thống y tế tuyến cơ sở. Năm 2020, toàn tỉnh có hơn 1.000 nhân viên Y tế thôn, bản hoạt động và được hưởng phụ cấp theo quy định. Từ năm 2020 đến nay, đội ngũ này không thuộc đối tượng được chi trả phụ cấp theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

 

Nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới và Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030, đồng thời động viên, khích lệ, thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với đội ngũ cộng tác viên dân số kiêm Y tế thôn, bản, việc ban hành Nghị quyết hỗ trợ cho cộng tác viên dân số là cần thiết, phù hợp với thực tế tình hình.

 

Trong lĩnh vực thể thao, những năm qua thể thao tỉnh Quảng Bình đã gặt hái được nhiều thành tích đáng ghi nhận, đóng góp nhiều vận động viên xuất sắc cho đội tuyển quốc gia tham gia thi đấu quốc tế đạt kết quả cao. Đặc biệt, kỳ SEAGAMES 31 vừa qua, các vận động viên tỉnh nhà đã xuất sắc giành được 8 huy chương vàng, trong đó có vận động viên Nguyễn Huy Hoàng là người mang nhiều thành tích nhất cho đoàn thể thao Việt Nam tại đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á với 05 huy chương vàng.

 

Hiện nay, Bộ Tài chính đã ban hành quy định mới về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể thao thành tích cao, vận động viên thể thao thành tích cao. Do đó, HĐND tỉnh cần phải ban hành Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 68/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2020 của HĐND tỉnh Quảng Bình Quy định nội dung, mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Quảng Bình nhằm thực hiện đúng quy định hiện hành, tạo điều kiện để huấn luyện viên, vận động viên an tâm công tác, cống hiến cho thể thao tỉnh nhà và quốc gia trong những năm tới.

 

Cuối cùng, tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua các chính sách khác, như: Quy định mức thu và sửa đổi tỉ lệ để lại đơn vị thu phí đối với một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh; về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa; về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; về bổ sung, điều chỉnh danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; quy định một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù theo quy định Luật Ngân sách Nhà nước.

 

Kính thưa các quý vị đại biểu,

 

Các nội dung trình Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa 18 đã được UBND tỉnh, các ban, ngành chuẩn bị chu đáo, được các Ban của HĐND tỉnh tham gia góp ý hoàn chỉnh trong quá trình chuẩn bị, thẩm tra. Tài liệu Kỳ họp được đăng tải trên Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh và gửi đến các vị đại biểu nghiên cứu.

 

Thay mặt Chủ tọa Kỳ họp, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc. Đề nghị các Ban của HĐND tỉnh, các cơ quan của UBND tỉnh nghiêm túc, cầu thị trong tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh, hoàn thiện các dự thảo Nghị quyết đảm bảo chất lượng cao nhất để HĐND tỉnh xem xét, biểu quyết thông qua.

 

Với tinh thần đó, thay mặt Chủ tọa Kỳ họp HĐND tỉnh, tôi xin tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa 18.

 

Kính chúc các quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí dồi dào sức khỏe. Chúc Kỳ họp thành công tốt đẹp.

 

Xin trân trọng cảm ơn!

 

 

Các tin khác