Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 301

  • Tổng 537.928

Đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được, đề ra nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình mới

18:8, Thứ Tư, 8-12-2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Sáng 8-12, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh đã phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII.


Thay mặt Tỉnh ủy và Đoàn ĐBQH tỉnh biểu dương những kết quả đạt được của HĐND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc kỳ họp thành công với nhiều quyết sách quan trọng, đúng đắn, đồng thời nêu lên các nội dung trọng tâm mà đại biểu HĐND tỉnh cần tập trung nghiên cứu, thảo luận và làm rõ trước khi quyết nghị thông qua.

 

 

Đồng chí Bi thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Vũ Đại Thắng: Đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được, đề ra nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình mới

 

Bài phát biểu nhấn mạnh về một năm đặc biệt khó khăn đối với sự phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) của cả nước nói chung và Quảng Bình nói riêng bởi tác động nghiêm trọng của dịch Covid-19, song với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng vượt qua khó khăn, thử thách của các tầng lớp Nhân dân, KT-XH của tỉnh vẫn có nhiều chuyển biến tích cực.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế mặc dù không đạt kế hoạch đề ra nhưng vẫn đạt mức tăng trưởng dương (cao hơn mức bình quân cả nước); thu ngân sách vượt kế hoạch; nông nghiệp được mùa; công nghiệp duy trì tăng trưởng; hàng hóa đảm bảo nhu cầu sản xuất, sinh hoạt; lĩnh vực văn hoá-xã hội, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; đời sống Nhân dân ổn định; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Cử tri và Nhân dân ngày càng tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và sự quản lý, điều hành của chính quyền địa phương các cấp.

Trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng năm 2021, HĐND tỉnh đã tổ chức thành công 3 kỳ họp. Kỳ họp thứ 4 có nhiệm vụ tổng kết công tác năm 2021, hoạch định, đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực cho năm 2022. Thay mặt Tỉnh ủy và Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Vũ Đại Thắng biểu dương những kết quả đạt được của HĐND tỉnh; chúc kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khoá XVIII thành công với nhiều quyết sách quan trọng, đúng đắn.

 

 

Toàn cảnh kỳ họp


Kỳ họp thứ 4 được tổ chức vào thời điểm ngay sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, bài phát biểu đã thông tin về những kết quả cơ bản của kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV và một số đề nghị HĐND và đại biểu HĐND tỉnh quan tâm, thảo luận và quyết nghị tại kỳ họp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã khái quát về kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Theo đó, trên cơ sở xem xét kỹ lưỡng, thận trọng, khách quan, toàn diện, Quốc hội đã biểu quyết thông qua với sự nhất trí rất cao 2 luật, 5 nghị quyết nhằm tiếp tục góp phần quan trọng thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Hiến pháp năm 2013; bảo đảm thực hiện các cam kết quốc tế và sự tương thích của hệ thống pháp luật với các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia.

Quốc hội cũng đã cho ý kiến về 5 dự án luật, gồm: Luật Cảnh sát cơ động, Luật Điện ảnh (sửa đổi), Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

 


Đại biểu dự kỳ họp
 

Quốc hội đã dành nhiều thời gian thảo luận, đánh giá báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH, ngân sách nhà nước năm 2021, dự kiến kế hoạch năm 2022; Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025; Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025. Liên quan đến các nội dung này, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 5 nghị quyết.

Tại Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022, Quốc hội đã quyết định mục tiêu tổng quát, 15 chỉ tiêu chủ yếu và 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển KT-XH.

Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ, các cấp, ngành đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí, quyết liệt đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình phục hồi, phát triển KT-XH với các giải pháp, cơ chế đột phá, có trọng tâm, trọng điểm, khả thi, hiệu quả.

Quốc hội đã chất vấn Bộ trưởng các Bộ: Y tế, Lao động-Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư. Kết quả hoạt động chất vấn cho thấy, các thành viên Chính phủ đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao, cơ bản nắm vững tình hình về lĩnh vực được chất vấn, trả lời đúng trọng tâm, làm rõ vấn đề còn hạn chế, vướng mắc và đưa ra các giải pháp khắc phục có tính khả thi.

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 2 với 100% ĐBQH có mặt đồng ý, yêu cầu Thủ tướng Chính phủ, các vị Bộ trưởng, Trưởng ngành thực hiện quyết liệt những cam kết về trách nhiệm đã hứa trước Quốc hội và cử tri cả nước, làm cơ sở để Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Mặt trận TQVN và các tổ chức thành viên của Mặt trận giám sát việc thực hiện, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của Nhân dân.

Tại kỳ họp, Quốc hội cũng đã thực hiện quyền giám sát tối cao thông qua xem xét một số báo cáo quan trọng của Chính phủ. Đặc biệt, về công tác phòng, chống dịch Covid-19, tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội, sau khi xem xét báo cáo, Quốc hội ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của Chính phủ, các cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức trong hệ thống chính trị trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, Nghị quyết 30 của Quốc hội, các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và sự ủng hộ, đồng lòng, chung sức của cộng đồng doanh nghiệp, Nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

Quốc hội giao Chính phủ, trên cơ sở tổng kết công tác phòng, chống dịch thời gian qua, kinh nghiệm quốc tế và những bài học đắt giá đúc kết được, nâng cao năng lực phân tích, dự báo để khẩn trương hoàn thiện, ban hành và tổ chức triển khai hiệu quả, thông suốt, thống nhất Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch.

Tại kỳ họp, đã có 2.927 lượt ĐBQH phát biểu tại 8 phiên thảo luận tổ và 498 lượt ĐBQH thảo luận tại 16 phiên họp toàn thể tại hội trường.

Tham dự kỳ họp, các ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình tiếp tục thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân, tham dự đầy đủ các phiên họp và các hoạt động bên lề kỳ họp; tích cực nghiên cứu tài liệu, kết hợp nắm bắt tình hình thực tiễn, chắt lọc từ phản ánh, kiến nghị của cử tri để có những ý kiến đóng góp tâm huyết, xác đáng và những quyết định đúng đắn đối với các nội dung thảo luận tại các phiên họp.

Đoàn đã có 40 lượt phát biểu thảo luận tại tổ, 11 lượt thảo luận tại các phiên họp trực tuyến, 1 lượt thảo luận trực tiếp tại hội trường về KT-XH, 5 lượt chất vấn và 1 lượt tranh luận trực tiếp tại hội trường. Hầu hết các ý kiến phát biểu thảo luận, tranh luận, chất vấn được nghiên cứu, chắt lọc cẩn thận, đúng trọng tâm, trọng điểm, có chất lượng, được nhiều ĐBQH các đoàn khác đồng tình, ủng hộ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận, các cơ quan báo chí, truyền thông của địa phương và nhiều kênh truyền thông, báo chí của Trung ương và địa phương chú ý theo dõi, đưa tin.

Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong mỗi ĐBQH và cử tri thường xuyên quan tâm, theo dõi hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh.

Phát biểu về kỳ họp lần thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhấn mạnh về tầm quan trọng của kỳ họp, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý một số vấn đề để các vị đại biểu HĐND nghiên cứu, thảo luận và làm rõ trước khi quyết nghị thông qua, đó là:

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ nghe báo cáo công tác của Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; xem xét các tờ trình của Thường trực HĐND, UBND tỉnh và biểu quyết thông qua 21 nghị quyết. Những vấn đề đưa ra trao đổi, thảo luận và quyết định tại kỳ họp đều cần thiết, cấp bách, nội dung phong phú, phức tạp, vì vậy, đồng chí đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tập trung nghiên cứu tài liệu, kết hợp năng lực thực tiễn, phát huy cao độ tinh thần khách quan, dân chủ, dựa trên chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để có những ý kiến thảo luận, góp ý xác đáng và quyết định đúng đắn, đảm bảo các quyết sách đề ra đều phù hợp với thực tiễn và có tính khả thi cao. Đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan, các ban của HĐND tỉnh báo cáo, giải trình, cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin cần thiết để đại biểu HĐND tỉnh có cơ sở xem xét, thảo luận, biểu quyết thông qua các nghị quyết.

Đối với nội dung thảo luận về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ và các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2022, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đại biểu HĐND tỉnh không chỉ chú trọng đến kết quả đạt được, mà cần thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cũng như các nguyên nhân. Trong đó, cần lưu ý ngoài nguyên nhân do ảnh hưởng, tác động của đại dịch Covid-19 còn có nguyên nhân chủ quan, khách quan nào khác mà trong các báo cáo liên quan chưa thể hiện rõ. Đại biểu HĐND tỉnh cần nhìn nhận, đánh giá hết sức khách quan, thấu đáo về các nguyên nhân, qua đó giúp HĐND, UBND tỉnh bổ sung, điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp sát đúng cho năm 2022.

Đối với nhóm các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022, đồng chí đề nghị đại biểu thảo luận kỹ trước khi quyết nghị, bảo đảm phù hợp với chủ trương của Tỉnh ủy nhưng cũng phải căn cứ dự báo tình hình năm 2022 để đảm bảo tính khả thi.

Về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, cần phát huy tốt dân chủ, khách quan, theo tinh thần hỏi nhanh, đáp gọn, trách nhiệm cao. Sau chất vấn, đề nghị HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện lời hứa, các biện pháp, giải pháp mà các thành viên trả lời chất vấn đã đề ra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh khẩn trương triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh, sớm bắt tay vào thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022 đã đề ra, trọng tâm là:

Tiếp tục thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; củng cố, nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế cơ sở, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư y tế cho nhu cầu phòng, chống các loại dịch bệnh; tận dụng tốt các cơ hội để thúc đẩy phục hồi và phát triển KT-XH; tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá giai đoạn 2021-2025.

Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; phát triển kinh tế số, xã hội số. Gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ.

Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để phục hồi, mở cửa du lịch an toàn; đa dạng hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm du lịch, để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Phục hồi, tháo gỡ khó khăn cho phát triển sản xuất công nghiệp. Rà soát các khu kinh tế, khu công nghiệp để đầu tư cơ sở hạ tầng, kêu gọi đầu tư các dự án công nghiệp quan trọng, quy mô lớn.

Thực hiện hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý đô thị, hạ tầng công nghiệp; quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; kết hợp củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững sự ổn định cho phát triển KT-XH của tỉnh.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và năng lực kiến tạo phát triển; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính đi đôi với tạo dựng môi trường đổi mới sáng tạo.

Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị của tỉnh cần nhanh chóng triển khai đánh giá khách quan, toàn diện, chính xác kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực; rút ra nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm để có định hướng đúng đắn, qua đó, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cho năm tiếp theo phù hợp với tình hình.

Dự báo năm 2022, thiên tai, dịch bệnh sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến việc thực hiện các chỉ tiêu KT-XH của tỉnh, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các sở, ngành tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí khát vọng vươn lên, năng động, chủ động, sáng tạo, cùng với cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2022, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII và kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025.

Phòng Công tác Quốc hội

Các tin khác