Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 130

  • Tổng 477.543

Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 4 và kỳ họp thứ 5 của HĐND tỉnh khóa XVIII

16:23, Thứ Ba, 9-11-2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Chiều ngày 05/11/2021, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch bàn thống nhất nội dung, chương trình, kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) và kỳ họp thứ 5 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2021) của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Nguyễn Công Huấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan.

 

Đồng chí Trần Hải Châu, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trị hội nghị

 

Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVIII dự kiến tổ chức trong 01 ngày, khai mạc vào lúc 14 giờ ngày 22/11/2021 tại Hội trường UBND tỉnh, thành phố Đồng Hới.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Công Huấn phát biểu tại hội nghị.

 

Đồng chí Nguyễn Công Huấn, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh phát biểu thảo luận 

 

Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh dự kiến sẽ xem xét và thông qua 06 dự thảo nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, bao gồm: (1) Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công sử dụng nguồn ngân sách tỉnh; (2) Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 (nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý); (3) Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; (4) Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đối với giáo viên và học sinh có kết quả xuất sắc trong giảng dạy và học tập, rèn luyện; chính sách đối với học sinh trong đội tuyển quốc gia, khu vực và quốc tế; chính sách đối với giáo viên bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế; (5) Nghị quyết thông qua đề án “Đầu tư cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”; (6) Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2030.

 

Đại biểu dự hội nghị

 

Đại biểu tham dự hội nghị

 

Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2021) HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 08 - 10/12/2021. Kỳ họp này sẽ xem xét và thông qua 16 nghị quyết, bao gồm: (1) Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND tỉnh; (2) Nghị quyết thành lập đoàn giám sát về tình hình triển khai và kết quả thực hiện các giải pháp vừa phòng vừa chống dịch Covid - 19, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020 - 2022; (3) Nghị quyết về một số chế độ, định mức bảo đảm cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Quảng Bình (thay thế Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND); (4) Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2020; (5) Nghị quyết về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025; (6) Nghị quyết về định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025; (7) Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022; (8) Nghị quyết sửa đổi, bổ sung mức thu và tỷ lệ để lại đối với một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; (9) Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách tỉnh quản lý; (10) Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 tỉnh Quảng Bình (nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý); (11) Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; (12) Nghị quyết về quyết định tổng biên chế công chức và phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Bình năm 2022; (13) Nghị quyết về việc sáp nhập hợp nhất, đổi tên thôn, tổ dân phố của các xã, phường, thị trấn thuộc huyện Minh Hóa và thành phố Đồng Hới; (14) Nghị quyết về kế hoạch thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; (15) Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; (16) Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2022 - 2025.

 

Đại biểu thảo luận tại hội nghị

 

Đồng chí Nguyễn Thị Mai, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phát biểu thảo luận 

 
 

Ngoài ra, tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh sẽ xem xét các Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả công tác năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021; xem xét 06 báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về các dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án có liên quan; xem xét 10 báo cáo các lĩnh vực kinh tế - xã hội, thu, chi ngân sách, báo cáo tài chính, công tác phòng, chống tham nhũng, phòng phòng chống tội phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị cử tri…do Ủy ban nhân dân trình; 02 báo cáo của Ủy ban MTTQVN tỉnh về ý kiến, kiến nghị cử tri và công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; 03 báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và Cục THA dân sự tỉnh về kết quả công tác năm 2021, nhiệm vụ năm 2022 trình tại kỳ họp. Cũng tại kỳ họp này Hội đồng nhân dân tỉnh được thông tin về kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm phát biểu tại hội nghị.

 

Đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan liên quan rà soát, chuẩn bị kỹ các nội dung trình; khẩn chương tổ chức thực hiện bảo đảm đúng quy trình và tiến độ đề ra để các kỳ họp đạt kết quả; các Ban của HĐND tiến hành thẩm tra nghị quyết chặt chẽ, đảm bảo đúng thời gian. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham mưu, giúp Thường trực HĐND tỉnh đôn đốc, tổ chức thực hiện đúng quy định về công tác chuẩn bị Kỳ họp theo các nội dung đã được hội nghị thống nhất và đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid - 19, chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ để kỳ họp thành công. Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị các cơ quan truyền thông thông báo đến cử tri và Nhân dân trong toàn tỉnh về việc không tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với phạm vi rộng trên toàn tỉnh. Chỉ tổ chức khảo sát nắm tình hình về cử tri và Nhân dân, kết hợp với tiếp xúc cử tri (là các đại diện của cử tri) tại các địa điểm an toàn, đảm bảo trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời, thông báo về hình thức tiếp nhận ý kiến của cử tri qua văn bản (gửi đến đại biểu, Tổ đại biểu HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQVN các cấp). Tuyên truyền các hoạt động liên quan đến cử tri; đăng tải các ý kiến, nguyện vọng của cử tri; kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cơ quan chức năng và nội dung của kỳ họp thứ 4, kỳ họp thứ 5 đến cử tri và Nhân dân trong toàn tỉnh.  

 

                                                Phòng Dân nguyện - Thông tin

Các tin khác